Archive of Martin Montana | Spokesperson

The People's War Rages On!
April 03, 2019 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | Martin Montana | Spokesperson |

In celebration of the 50th founding anniversary of the New People’s Army (NPA), the Leonardo Pacsi Command (LPC) of NPA-Mountain Province launched three successive tactical offensives against operating troops of the Regional Mobile Force Battalion (RMFB) 15 and Special Action Force (SAF) of the Philippine National Police (PNP) and the 54th IB of the Philippine […]

Victorious raid of Philippine Army - CAFGU detachment in Kalinga, response to Duterte's call to pulverize the NPA
January 03, 2019 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | Martin Montana | Spokesperson |

  The Chadli Molintas Command of NPA-Ilocos Cordillera hails the Lejo Cawilan Command of NPA-Kalinga for the successful raid of the Philippine Army (PA)-CAFGU detachment in Western Uma, Lubuagan, Kalinga which was executed in the early hours of December 23, 2018. This is the answer of the NPA-Ilocos Cordillera to the arrogant call of Duterte […]

Patuloy na bibiguin ng Bagong Hukbong Bayan at buong mamamayan ang pagpapalawig ng AFP ng Oplan Kapayapaan
September 21, 2018 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | Martin Montana | Spokesperson |

Sa pagdedeklara ng AFP na lubusan nang “madudurog” ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa kalagitnaan ng taong 2019, malinaw na inaamin nito ang kawalang-kakayahang supilin ang paglagablab ng digmang bayan. Mula sa orihinal na target na “durugin” ang BHB bago ang katapusan ng taong 2018, napwersa muli ang AFP na gumawa ng ekstensyon dahil imbes […]