Archive of National Democratic Front of the Philippines

Magsasakang Palaweño, ipaglaban ang lupa at pangangalaga sa kalikasan!
January 22, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Sa paggunita sa ika-36 taon ng masaker sa mapayapang pagkilos ng mga magsasaka sa Mendiola, at sa gitna ng pagkawasak ng malalawak na taniman sa timog Palawan, dapat magbigkis ang mga magsasakang Palaweño para labanan ang lahat ng proyektong nangwawasak sa kanilang kabuhayan at kapaligiran. Hindi pa ganap na nakakabawi sa pinsala ng bagyong Odette […]

Paggunita sa ika-36 taon ng Mendiola Massacre: Lupa at hustisya, kamtin sa digmang bayan
January 22, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Patnubay de Guia | Spokesperson |

Ginugunita ng NDFP-ST at mamamayan ng Timog Katagalugan ang ika-36 taon ng Mendiola Massacre na kumitil sa buhay ng 13 magsasakang nakibaka para sa karapatan sa lupa at iba pang serbisyong panlipunan. Kaisa ng magsasaka at sambayanang Pilipino ang NDFP-ST sa kanilang laban para sa lupa at kamtin ang hustisya sa mga biktima ng Mendiola […]

Katarungan para kay Ka Manny at iba pang biktima ng Bloody Sunday!
January 21, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Patnubay de Guia | Spokesperson |

Nagpupuyos sa galit ang mamamayan ng Timog Katagalugan sa pagdismiss ng Department of Justice (DOJ) sa kasong murder ng 17 pulis at isang ahente ng CIDG kay Emmanuel “Ka Manny” Asuncion ng BAYAN-Cavite sa Bloody Sunday noong Marso 7, 2021. Hindi maikakaila na ang DOJ ay protektor ng mamamatay-taong estado at nagpapatupad ng hungkag na […]

Steadfastly fulfill the role of prophetic disciples propagating the good news of liberation and comprehensively advancing the people’s democratic revolution!
January 19, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Christians for National Liberation-Negros Island |

In a clandestine gathering held recently, members of Christians for National Liberation (CNL) – Negros, revolutionary Christians from various churches, denominations, congregations and institutions in Negros Island, manifested its unwavering resolve to consolidate and further expand its ranks and actively contribute to the advance of the revolutionary struggle in the region in all fields. The […]

Hustisya para kay Manny Asuncion at sa lahat ng biktima ng Bloody Sunday! Kondenahin at singilin ang krimen ng rehimeng US-Marcos-Duterte!
January 18, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Revolutionary Council of Trade Unions-Southern Tagalog | Fortunato Magtanggol | Spokesperson |

Mariing kinukundena ng Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU-NDF-ST) ang rehimeng US-Marcos-Duterte at ang protektor ng mga kriminal na kalihim ng Department of Justice (DOJ) na si Crispin Remulla sa pagmaniubra para iabswelto ang mga pulis na pumatay kay Manny Asuncion. Nakapagngingitngit sa galit ang inilabas na desisyon ng Panel of Prosecutor ng DOJ na […]

NDF Negros demands release of Baby Marx to his grandparents!
January 17, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Bayani Obrero | Spokesperson |

The National Democratic Front – Negros denounces the 79th Infantry Battalion, National Task Force-Elcac, and Department of Social Welfare and Development (DSWD) for continuing to withhold a two-year old baby of New People’s Army (NPA) members and hampering his safe return to his grandparents. Baby Marx Cairo Salino, son of Red fighters Ka Peeta and […]

Ang reaksyunaryong landas ay landas ng kabiguan at sariling pagkawasak
January 14, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer | NDF-Bicol |

Iba’t ibang destabilization plot, ribalan sa loob, demoralisasyon ng mga elemento at iba’t ibang internal na usapin ang bumabayo sa AFP-PNP at nagsusulputan ngayon sa mata ng publiko. Gayunpaman, hindi nakapagtataka ang muling pagtingkad na ito ngayon ng kabulukan ng AFP-PNP at ang tendensya nitong mawasak mula sa loob. Ang mersenaryong sandatahang lakas ay salamin […]

The reactionary path is the road of failure and self-destruction
January 14, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Different destabilization plots, internal rivalries and rampant demoralization among elements as well as other internal issues infest the AFP-PNP and flood the public arena right now. However, this resurgence of AFP-PNP’s internal decay and its fundamental tendency to collapse from within is not surprising. The mercenary armed forces is only a reflection of the ruling […]

Courtesy resignation ng mga upisyal ng PNP, pakanang ikutan ang pananagutan
January 11, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Garapalang pinaglalaruan at iniikutan ng PNP ang mga inutil na batas ng sarili nilang gubyerno. Matagal nang lantad sa publiko ang malalim na pagkakaugat ng korapsyon at mga sindikatong kriminal na aktibidad tulad ng pagnenegosyo sa iligal na droga sa loob ng PNP. Ngunit sa halip na pangalanan at ibunyag ang mga sinasabi nilang bagong […]

PNP officials’ so-called courtesy resignation, a ploy to avoid accountability
January 11, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

The PNP brazenly toys with the incontinent laws of its own government. It has long been known to the public that PNP serves as a haven for corruption and criminal syndicate activities such as the illegal drug trade. But instead of publicly revealing what the PNP says to be another round of identified high ranking […]