Archive of National Democratic Front of the Philippines

Set ablaze the revolutionary struggle of the Ilocano people against the martial law! Crush the tyranny of the US-Marcos II!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

This day, September 21 is the 50th year of Ferdinand Marcos Sr.’s declaration of Martial Law in 1972. Contrary to all the efforts of the Marcos II regime to douse the ember of the revolutionary struggle and wipe off in the hearts and minds of the Filipino people the callousness of the fascist dictatorship of […]

Rebolusyonaryong paglaban ng mga Mindoreño sa diktadura, inspirasyon para labanan ang ilehitimong rehimeng US-Marcos II!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Mindoro | Ma. Patricia Andal | Spokesperson |

Mahal kong mga kababayan, Sa Setyembre 21, ginugunita ng bansa ang 50 taon mula nang ipinataw ang Martial Law (ML) ng pasistang diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Markahan din natin ang taon na ito ng panunumbalik sa kapangyarihan ng mga Marcos na isang trahedya para sa sambayanang Pilipino. Pero hindi dapat mawalan ng pag-asa […]

Pagliyabin ang rebolusyonaryong pakikibaka ng masang Ilokano laban sa martial law! Durugin ang tiranya ng rehimeng US-Marcos II!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Ngayong araw, Setyembre 21 ang ika-50 taon ng pagdeklara ni Ferdinand Marcos Sr. sa madugong Martial Law noong 1972. Taliwas sa lahat ng pagsisikap ng rehimen Marcos Jr. na buhusan ang baga ng rebolusyonaryong pakikibaka at burahin sa isip at damdamin ng mamamayang Pilipino ang hapdi ng karahasan ng pasistang diktadura ng kanilang patriarko, lalong […]

Pagil-ayaben ti rebolusyonaryo a dangadang ti umili nga Ilokano laban iti martial law! Rebbeken ti tiranya ti rehimeng US-Marcos II!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Ita a nga aldaw, Setyembre 21, ti maika-50 a tawen ti panangideklara ni Ferdinand Marcos Sr. iti nadara a Martial Law idi 1972. Kaniwas iti amin a panagpinget ti rehimen Marcos Jr. a sebseban ti beggang ti rebolusyonaryo a dangadang ken buraen iti puso ken panunot ti umili a Pilipino ti saem ti kinarangggas ti […]

Patuloy na singilin ang mga Marcos sa kanilang utang na dugo!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Revolutionary Council of Trade Unions-Bicol |

Limampung taon na mula nang iluwal ng marahas at malagim na panahon ng batas militar ang mga makabayan, progresibo at rebolusyonaryong nag-alay ng kanilang buhay upang hadlangan, labanan at patalsikin ang diktador sa pangingibabaw habambuhay. Hanggang ngayon, patuloy na sinisingil ng sambayanan, kasabay ng mga pamilya ng mga martir, ang mga Marcos sa kanilang hindi […]

Continue to make the Marcoses pay their blood debts!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Revolutionary Council of Trade Unions-Bicol |

Fifty years have gone since the inconceivable scourge of martial law gave way to the birth of countless nationalists, progressives and revolutionaries who had offered their lives to oppose, overthrow and stop the dictator from ruling forever. Until now, the Filipino people along with the families of the martyrs, have been condemning the Marcoses for […]

Diwa ng pakikibaka ang pamana ng magsasakang Bikolano noon sa kasalukuyang henerasyon
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

“Lupa para sa magsasaka!” Nananatili pa ring tumataginting ang panawagan ng mga magsasaka higit lalo ngayon sa panahon ng rehimeng Marcos II. Hindi ito kailanman nagbago, natinag ni nalimot. Pilit mang burahin at baluktutin ng pamilya Marcos ang kasaysayan ng bansa, ang mga salinlahi ng magsasakang mula pa noon ay pinagkakaitan na ng lupa at […]

The spirit of struggle is the Bikolano peasants’ heritage to the current generation
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

“Land for the tillers!” The peasants’ demand still reverberates especially now under Marcos II’s regime. This has never changed, wavered nor has been forgotten. Try as the Marcoses’ might, the generation after generation of peasants who have always been deprived of land and justice from the very beginning will be immovable cornerstones who shall protect […]

Tayo naman ngayon: Panata ng kasakukuyang henerasyon sa pagpapatuloy ng laban para sa tunay na katarungan at kalayaan
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Ngayong ika-50 anibersaryo ng Batas Militar, dapat pakatandaan ng lahat na napakamahal ng kalayaang tinatamasa ng henerasyong ito. Ang bawat hibla ng demokrasyang mayroon ngayon ay pinagbayaran ng luha, dugo at buhay ng hindi mabilang na mga ina, ama, anak at kapatid ng naunang salinlahi. Pinuhunanan ito ng mayayamang buhay ng mga anak ng bayang […]

It is our turn now: the present generation’s pledge to continue the fight for genuine justice and liberty
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

This 50th anniversary of Martial Law, it must be remembered how high the costs of the liberties, that this present generation enjoys, are. Every tiny shred of democracy there is today was paid for by tears, blood and lives of countless mothers, fathers, children, brothers and sisters of the previous generation. The way was paved […]