Archive of National Democratic Front of the Philippines

Ipagbunyi ang ika-55 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan! Itaguyod ang kilusang pagwawasto at itulak sa mas mataas na antas ang ating rebolusyonaryong pakikibaka!
March 29, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Cavite | Simeon Magdiwang | Spokesperson |

Sa araw na ito, mainit nating salubungin at gunitain ang ika-55 anibersayo ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan (BHB). Ipinapaabot ng National Democratic Front-Cavite at ng lahat ng rebolusyonaryong pwersa sa lalawigan ang pinakamataas na pagpupugay at pulang pagsaludo sa lahat ng pulang kumander, pulang mandirigma at milisya na nag-aalay ng kanilang buhay para sa […]

Hindi magagapi ang rebolusyon sa Ilocos at buong bansa! PAtuloy na susuporta at makikilahok ang kabataang ilokano sa armadong pakikibaka! Sumapi sa New People’S Army!
March 29, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Kabataang Makabayan-Ilocos | Karlo Agbannuag | Spokesperson |

Rebolusyonaryong pagbati ang pinaparating ng Kabataang Makabayan-Ilocos sa mga magigiting na pulang mandirigma, opisyal, at lahat ng mga tagasuporta ng Bagong Hukbong Bayan (BHB o NPA), sa ika-55 na anibersaryo ng pagkakatatag nito noong Marso 29, 2024. Sa kabila ng matinding paninibasib ng kaaway, nanatili at sumusulong ang mga pulang madirigma upang magbigay lingkod sa […]

Panghawakan ang panawagan ng pagwawasto! Isulong ang armadong pakikibaka hanggang sa tagumpay!
March 29, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Malaya Asedillo | Spokesperson |

Binabati ng National Democratic Front of the Philippines sa lalawigan ng Laguna ang Bagong Hukbong Bayan sa ika-55 na anibersaryo nito. Pinakamataas na pagpupugay sa lahat ng Pulang mandirigma at kumander ng tunay na hukbo ng sambayanan! Sa loob mg mahigit limang dekada, nilagpasan ng BHB ang samu’t saring paghihirap at sakripisyo alang-alang sa pagsulong […]

Mamamayan ng TK, lumahok sa armadong pakikibaka! Ipagdiwang ang ika-55 anibersaryo ng NPA!
March 29, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Patnubay de Guia | Spokesperson |

Nagdiriwang ang rebolusyonaryong kilusan at mamamayan ng Timog Katagalugan sa ika-55 anibersaryo ng New People’s Army. Okasyon ito upang ipagbunyi ang nagpapatuloy na apoy ng armadong pakikibaka sa rehiyon at sa buong bansa sa nakalipas na mahigit limang dekada. Sa araw na ito, nagpupugay ang NDFP-ST sa mga rebolusyonaryong martir at bayani ng sambayanan na […]

Puspusang magwasto at iabante pasulong ang makatarungang digma ng Bagong Hukbong Bayan!
March 29, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Rizal | Arman Guerrero | Spokesperson |

Ating marubdob na salubungin ang ika-55 taong anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan ng may mahigpit na pagtangan sa mga kagyat at kritikal na mga tungkulin ng Kilusang Pagwawasto at malayong tumanaw na ipagtagumpay ang Demokratikong Rebolusyong Bayan at gapiin ang kaaway. Ating pagpugayan ang lahat ng mga pulang mandirigma at mga kumander na araw-araw na […]

Babae, ang lugar mo ay sa pambansa demokratikong rebolusyon! Sumapi sa NPA!
March 29, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Laguna | Divina Malaya | Spokesperson |

Pinakamainit na pagbati at pulang saludo ang ipinapaabot ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan sa probinsya ng Laguna (MAKIBAKA Laguna) para sa ika-55 na anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan. Sa loob ng higit limang dekada ng pagsusulong ng armadong pakikibaka sa kanayunan, nakatatak na sa kasaysayan ang kontribusyon ng Hukbo sa dakilang kilusang mapagpalaya. Humarap […]

Kababaihan, tumungo sa kanayunan at lumahok sa digmang bayan! Palakasin ang Bagong Hukbong Bayan!
March 29, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) |

Taas-kamaong pagpupugay ang ipinapaabot ng buong kasapian ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA) sa ika-55 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan (BHB), ang tunay na hukbo ng sambayanang Pilipino! Pinagpupugayan din ng MAKIBAKA ang mga Pulang kumander at mandirigma na nag-alay ng buhay para sa rebolusyonaryong adhikain. Hinding-hindi malilimutan ang buhay na inialay nila para […]

Hindi kailanman malilimas ang isda sa malawak na tubig ng lalawigan ng Quezon at Batangas
March 28, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Southern Tagalog | Eduardo Labrador | Spokesperson |

Nananatiling malalim ang ugat ng rebolusyonaryong kilusan sa mamamayan ng Quezon, gayundin sa lalawigan ng Batangas. Bagamat nagkaroon ng dalawang insidente ng mga depensibang labanan sa pagitan ng mersenaryo, mamamatay-tao at teroristang 59th IB at isang yunit ng Eduardo Dagli Command (EDC)-BHB Batangas at 85th IB at isang yunit ng ng Apolonio Mendoza Command (AMC)-BHB […]

Ang tagumpay ng BHB ay tagumpay ng mamamayan ng Quezon!
March 26, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Quezon | Kabataang Makabayan-Quezon | Ka Abet Peninsula | Spokesperson |

Mapulang pagbati ang ipinapaabot ng Kabataang Makabayan-Balangay Dani Lagrama sa matagumpay na pananambang ng Apolonio Mendoza Command-New People’s Army sa nag-ooperasyong sundalo ng 85th Infantry Battalion Philippine Army sa Barangay Doña Aurora, Calauag, Quezon. Bandang alas-sais ng hapon nang paputukan ng mga pulang mandirigma ang nasa 30 sundalo ng 85th IBPA na nagsasagawa ng operasyong […]

Mamamayan ng Timog Katagalugan, kapit-bisig na harapin ang El Niño! Palpak at pahirap na ilehitimong rehimeng US-Marcos II, singilin!
March 26, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Patnubay de Guia | Spokesperson |

Nananawagan ang NDFP-ST sa mamamayang Pilipino na magkaisa para harapin ang El Niño at singilin ang kainutilan at kriminal na pagpapabaya ng reaksyunaryong estado sa panahon ng sakuna. Habang nagdarahop ang mamamayang Pilipino sa matinding krisis sa ilalim ng malakolonyal at malapyudal na lipunan, tinatamaan ngayon ang bansa ng tagtuyot na dulot ng El Niño. […]