Archive of National Democratic Front of the Philippines

Heavier is the burden of neoliberalism upon the people under the US-Marcos regime
May 18, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

The entire nation is completely nailed on the cross of poverty and crisis. With Marcos’ continuation and furtherance of the neoliberal design, the people’s livelihood and future are deeply ruined. The errors of the puppet state’s economic plan are fundamental and deep-seated. Decades of dependence on liberalization, denationalization and privatization impaired many aspects of the […]

Mangin muklat sa katalagman nga dala sang pribatisasyon sang kuryente kag tubig
May 18, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Bayani Obrero | Spokesperson |

Lubos nga nagapakig-isa ang National Democratic Front (NDF) – Negros sa mabaskog nga panawagan kag pagpamatuk sang pumuluyo sa isla sang Negros sa padayon nga paghugakom sang pribado nga mga kumpanya kag dalagku nga negosyante sa mga pampubliko nga serbisyo paagi sa pagpaidalum sini sa Joint Venture Agreement (JVA). Sa pihak sang pagpamatok sang pumuluyo […]

Mamamayang Mindoreño, tutulan ang itatayong plantang nukleyar ng papet, pahirap at pasistang rehimeng US-Marcos II!
May 17, 2023 | NDF-Southern Tagalog | NDF-Mindoro | Ma. Patricia Andal | Spokesperson |

Dapat na maging alerto ang mamamayang Mindoreño sa nakaambang proyekto ng inutil na rehimeng US-Marcos II sa isla. Kamakailan lang ay ipinagmalaki ni Marcos ang plano ng NuScale Power Corporation, isang kumpanyang nagpoprodyus ng small modular reactor (SMR) o maliliit na plantang nukleyar na pinopondohan ng gubyernong US, para di umano magsuplay ng dagdag kuryente […]

Ginakundena sa NDF-Bohol ang pagdagit, tortyur ug pagpatay sa aktibistang si Arthur Lucenario
May 17, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bohol |

Gikundena sa National Democratic Front-Bohol ang pagpatay sa usa ka organisador ug aktibistang si Arthur “Ka Jasper” Lucenario ug mga konsultant sa NDF nga gihimo sa mga pwersa Gubyerno sa Republika sa Pilipinas. Usa ka dakong kabuang ang laing gisugdan sa reaksyunaryong estado ug mga kriminal nga kasundalohan sa 47th IBPA ug RMG dinhi sa […]

NDF-Bohol condemns abduction, torture and summary execution of activist Arthur Lucenario
May 17, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bohol | Crisanto Malanaton | Media Liaison Officer |

The National Democratic Front-Bohol condemns the murder of organizer and activist, Arthur “Ka Jasper” Lucenario, and NDF consultants by the forces of the Government Republic of the Philippines. The reactionary state and the criminal soldiers of the 47th IBPA and RMG here in Bohol has once again spunned a ridiculous story. On the 12th of […]

Trilyun-trilyong ilinalaan sa pasismo, gamitin para sa kagalingan ng mga Pilipino
May 17, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Anong klaseng gubyerno ang nagpapahintulot na hindi nauubusan ng mga bagong armas pandahas ang kanyang sandatahang pwersa habang ilang salinlahi nang manu-mano ang kagamitan sa produksyon ng kanyang mga magsasaka at manggagawa? Walang iba kundi isang kontra-mamamayan at papet na estadong tulad ng rehimeng US-Marcos. Tulad ng mga nauna sa kanya, binibigyang-pokus ng rehimen ang […]

Trillions of peso funding fascism must be used for the Filipino people’s welfare instead
May 17, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

What kind of government makes sure that his armed forces always have new modern weapons while allowing generations of farmers and workers to still use hand tools in their production? None other than an anti-people and puppet state such as the one under the US-Marcos regime. Like all who came before him, this regime focuses […]

Renewable energy projects must serve the Bikolano people, not foreign interests
May 12, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Big-ticket renewable energy projects loom over Bikol now. Two of these are the geothermal exploration under Premier Geoexcel Inc. in Camarines Norte and Camarines Sur; and the already-signed contract for the erection of 1000 MW wind farms by Copenhagen Infrastructure New Markets Fund (CINMF) in Camarines Sur and Camarines Norte. CINMF’s project in Bikol is […]

Mga proyekto sa renewable energy sa rehiyon dapat magsilbi sa mamamayang Bikolano, hindi sa dayuhang interes
May 12, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Malalaking proyekto sa renewable energy ang nakaamba ngayon sa rehiyong Bikol. Dalawa sa mga ito ang binabalak na eksplorasyong geothermal, o yaong enerhiyang nagmumula sa lupa, na pangungunahan ng Premier Geoexcel Inc. sa Camarines Norte at Camarines Sur; at ang napirmahan nang kontrata sa pagtatayo ng 1000 MW wind farms ng Copenhagen Infrastructure New Markets […]

Labanan ang mapaminslang dayuhang pagmimina at lahat ng neoliberal na proyekto sa Bikol
May 10, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Nito lamang Pebrero, niyanig ng magnitude 6.0 na lindol ang prubinsya ng Masbate. Maraming residente ang nawalan ng tirahan, nawasak ang ari-arian at naantala ang hanapbuhay dulot ng naturang lindol. Hindi ito ang unang kaso sa rehiyon ng trahedya at malawakang pagkawasak na idinulot ng malawakang dayuhang pagmimina at iba pang proyektong neoliberal na naninibasib […]