Kabataang Negrosanon: Wala sang Malauman nga Pagbag-o sa Sistema sang Edukasyon sa idalum ni Marcos Jr

Nadismaya ang Kabataang Makabayan-Central Negros sa pagpahamtang ni Marcos Jr kay Sen. Sonny Angara bilang Dept. of Education (DepEd) Secretary. Ang pagpwesto kay Angara isa ka areglo sa pulitika kag lunsay pamulitika lamang para sa 2025 mid-term election. Tuyo sang rehimen US-Marcos II kag mga alipures sini nga buhinan ang kusog sang malapad nga pwersa sang pumuluyong Pilipino kag hubon sang burukrasya kontra-charter change. Nadumduman nga si Angara isa sa panalgan sang senado nga nagapamatok sa pagbag-o sang 1987 Constitution. Samtang si Angara man ang isa sa mga nagduso sa pag-implementar sang K-12 nga kurikulum sang edukasyon sa pungsod nga naghatag sang pabug-at, dugang gasto sa mga ginikanan sang kabataang Pilipino. Dugang gasto man sa panahon sang mga kabataang-estudyante indi pa sa kalidad sang edukasyon kundi paghorma sang mga kabataan agud ibaligya ang kinaalam kag barato nga kusog-pangabudlay sa mga dumuluong nga kapitalista.

Kaangay sa anay DepEd Secretary nga si bise presidente Sarah Duterte ang indi maayo nga ehemplo sa sektor sang edukasyon, wala sini nasoblabar ang kagarukan kag krisis nga gina-atubang sa sistema sang edukasyon. Ang pagdemanda sang mga intelligence fund nga P150 milyones para sa DepEd kag P350 milyones para sa Office of the Vice President (OVP) kag nag-garnatsar sang P125 milyon pesos nga intelligence fund sa sulod lamang sang 11 ka adlaw, nagatudlo sang korapsyon kag militarista nga panan-awan sa sektor sang edukasyon. Ang wala-timik nga Sarah Duterte sa isyu sang West Philippine Sea (WPS) kag pagsulsol sang US sa Pinas batok sa kalakasan sang China ang nagadula sang iya patriyotismo sa pagpangapin sa soberanya sang pungsod. Ini ang nagaguba sa maayo nga imahen kag mga sandigan nga protocol sa sektor sang edukasyon.

Nagpabilin ang manubo nga kalidad sa edukasyon tungod wala man ginhatagan sang prayoridad nga supisyente nga badyet sang rehimen ni US-Marcos Jr ang nasambit nga departamento kumparar sa badyet sang Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National police (PNP), NTF-Elcac, Dept. of National Defense (DND) kag iban pa nga kurakot nga ahensya sang gobyerno.

Sa isla sang Negros, nagnubo sa 13% sa 72,000 ka mga kabataang-estudyante sang nagligad nga tuig ang wala nakapadayon sa ila pagtuon kumparar sang tuig 2022 sa Negros Occidental. Samtang sa sentrong syudad sang Bacolod naglab-ot man sa 5,000 ka mga estudyante ang wala nakapa-enroll sang tuig 2023. Bangud sang implasyon, kalamidad nga El Niño, peste kag paglupok sang bulkan Kanlaon ginatantya nga mas maga-usmod pa gid ini subong nga tuig kag sa masunod pa nga mga tinuig.

Ang mga kabataan sa Central Negros, ang apektado man sang sini nga kinaiya sang sistema sang edukasyon kag kapiot sang pagpangabuhi. Mapilitan ang mga kabataan nga nagapang-edaron sang 13-17 anyos nga magtrabaho sa kampo kag mga kaumahan sa tag P100-150 ang adlaw, lamang makabulig sa mga ginikanan kag makapa-eskwela sa iban pa nila nga mga kauturan. Tuyo man nila nga makatibawas sa gina-atubang nga kapigaduhon bunga sang pyudal kag mala-pyudal nga pagpanghimulos sang mga agalon, mga makahalalit nga kalamidad diin wala man sang nagakaigo nga serbisyo-sosyal halin sa gobyerno sang US-Marcos II. Kadam-an man sa ila ang wala sang duta nga palangabuhian.

Biktima man ang mga kabataan sang lapnagon nga pagpanglapas sang tawhanon nga kinamatarung kag masingki nga militarisasyon. Ginapunggan sila sang militar sa pag-edukar kag pag-organisa sang ila kaugalingon nga kusog kag maghimakas para sa kaayuhan sang mga kabataan. Ginapasibangdan sila nga katapo sang New People’s Army kag pilit nga ginapasurender. May iban sa ila ang brutal nga ginpamatay sang 62nd IB kag PNP kaangay sa pagtiro-patay kay Marlon Catacio, 23 anyos nga pamatan-on sang Sityo Ngalan, Brgy Quintin Remo, Moises Padilla, Negros Occidental. Gindakop, gintortyur antes nga ginpatay paagi sa peke nga engkwentro sa tunga sang NPA kag nasambit nga tropa militar kag kapulisan.

Wala man kaluwas ang mga manunudlo sa krisis sang sektor sa edukasyon. Pilit sila nga nagpatuman sang kolonyal, pyudal kag komersyalisado nga sistema sang edukasyon paagi sa ginpaluntad nga kurikulum sang reaksyonaryong estado. Ginapilit sila sa pagtudlo sa mga estudyante sang tinursi nga maragtas sang pungsod paagi sa paggamit sang linigwat man nga mga libro kag reperenses nga nagasugid sang matuod nga paghimakas sang pumuluyong Pilipino batok sa kolonyal kag neokolonyal nga paghari kag pagpanakop sa pungsod lakip ang pagtorse sang kasaysayan sa panahon sang amay nga diktador ni Marcos Jr. Biktima man ang mga manunudlo sang redtagging kag malisyoso nga profiling agud punggan kag pahipuson` sa ila pagpasakop upod sa nagahimakas nga pumuluyo kag mga kritiko para sa pungsodnon nga kahilwayan kag demokrasya.

Mabaskog nga nagapanawagan ang KM-Central Negros sa rehimen ni Marcos Jr para sa libre nga edukasyon, hilway nga pag-eskwela, daku nga badyet sa edukasyon kag pagpatudok sa patriyotiko nga pagpalangga sa pungsod sang mga kabataan .

Ginadapit sang KM-Central Negros ang tanan nga mga pamatan-on kag kabataan-estudyante nga magtuon sa Pulang eskwelahan sa mga kaumahan para sa libre, siyentipiko, maki-masa, kag maki-pungsodnon nga kultura kag edukasyon. Magpasakop sa New People’s Army kag lubos panahon nga alagaran ang masa!

Kabataang Negrosanon: Wala sang Malauman nga Pagbag-o sa Sistema sang Edukasyon sa idalum ni Marcos Jr