Archive of NDF-Bicol

Unite to Fight for Press Freedom and Oppose Memorandum Number 32!
November 25, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

The Artista at Manunulat ng Sambayanan-Bikol (ARMAS-Bikol) is one with workers from the press and media in expressing its highest condemnation over the US-Duterte regime’s issuance of Memorandum No. 32, which aims to expand the state’s military and police powers against the civilian population in preparation for Duterte’s all-out imposition of a nationwide Martial Law […]

Memorandum Order 32: Tahasang Paglabag sa Karapatan ng Mamamayan sa Pagtatanggol sa Sarili (Self-Defense) at Karapatan sa Pagpapasya Para sa Sarili (Self-Determination)
November 25, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Bunga ng hindi matatawarang paglaban ng mamamayan sa iba’t ibang porma ng pang-aapi at pagsasamantala sa buong kasaysayan, isa ang karapatang ipagtanggol ang sarili sa mga karapatang taong kinikilala sa kasalukuyan sa buong daigdig. Napakaraming mga internasyunal na batas ang malinaw na kumikilala at sumusuporta sa karapatan ng mamamayang ipagtanggol at lumaban para sa kanyang […]

Memorandum Order No. 32: Estadong Atas sa Higit Pang Panunupil at Desperadong Hakbang Tungong Batas Militar
November 25, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Dapat kundenahin at labanan ng masang Bikolano ang kautusan na Memorandum Order No. 32 ng rehimeng US-Duterte na naglalayong dagdagan ang pwersa ng militar at pulis sa rehiyon ng Bikol at sa mga prubinsya ng Samar at Negros. Linalaman ng MO 32 ang mga nakababahalang direktiba na tahasang lumalabag sa karapatang tao at pataksil na […]

Hustisya para sa Maguindanao Massacre! Manindigan para sa Karapatan sa Malayang Pamamahayag!
November 22, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Nakikiisa ang NDF-Bikol sa mag-iisang dekadang panawagan ng hustisya para sa higit limampung propesyunal sa midyang minasaker sa ilalim ng rehimeng Arroyo sa kanyang lokal na kasapakat na pamilyang Ampatuan noong ika-23 ng Nobyembre taong 2009 sa Maguindanao. Naitala ng masaker na ito ang pinakamalaking bilang ng mga mamamahayag na pinaslang sa isang insidente sa […]

Ipaglaban ang Soberanya ng Bansa! Wakasan ang Kataksilan ng Papet na Rehimeng Duterte!
November 22, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Kinukundena ng NDF-Bikol ang pagpasok ng rehimeng US-Duterte sa panibago na namang serye ng mga kontratang malamang na hahantong sa mga tagibang na kasunduan sa ekonomyang lantarang nagbebenta sa soberanya ng bansa at tiyak na magdudulot ng ibayong kahirapan para sa mamamayang Pilipino. Nananatiling bigo ang rehimeng US-Duterte na igiit ang demilitarisasyon at wakasan ang […]

Kampana ng Balangiga: Simbolo ng Makabayang Pakikidigma Laban sa Pananakop ng Imperyalistang US
November 15, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Nakikiisa ang NDF-Bikol sa tagumpay ng mamamayang Pilipino sa paggigiit na maibalik ang mga kampana ng Balangiga mula sa siglong pagkulimbat ng imperyalistang Estados Unidos noong sakupin nito ang bansa. Nakatakdang ibalik ang naturang mga kampana ngayong Nobyembre. Ang malakas na anti-imperyalistang kilusang masa ang nagbunsod ng tagumpay na ito. Muling pinatunayan na ang nagkakaisang […]

Paghuli ng GRP sa mga NDF consultant malinaw na kawalan ng katapatan sa usapang pangkapayapaan
November 13, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Mariing kinukundena ng NDF-Bikol ang iligal na pag-aresto sa dalawang NDF consultant na sina Vicente Ladlad at Adelberto Silva, kasama ang anim pang sibilyan, ngayong huling kwarto ng taon. Ito rin ang panahong taning ng Pangulo ng GRP ng pag-aaral niya ng mga dokumento ng inabot na usapang pangkapayapaan at pagpapatawag niya diumano ng mga […]

Hustisya para kay Atty. Benjie Ramos
November 09, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Nakikiisa ang NDF-Bikol sa pagdadalamhati ng mga kapamilya at ng masang Negrense sa pagkakapaslang kay Atty. Benjie Ramos ng Negros Occidental nitong Nobyembre 6, alas-9 gabi ng dalawang armadong lalaking lulan ng motorsiklo. Si Atty. Ramos ang abogadong nakikipaglaban para sa kaso ng siyam na magsasakang minasaker sa Hacienda Nene, Purok Firetree, Brgy. Bulanon, Sagay […]

Pulang Pagpupugay sa mga Martir ng Rebolusyon!
November 01, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Ka Ma Roja Banua Tagapagsalita NDFP-Bikol Iginagawad ng NDF-Bikol ang pinakamataas na pagpupugay sa lahat ng martir ng rebolusyong Pilipino sa Bikol at sa buong Pilipinas. Inspirasyon ng buong rebolusyonaryong kilusan ang mga nag-alay ng buhay para sa sambayanan sa pagsusulong ng makatwiran at makatarungang digma. Gayundin, kaisa ng mga pamilya ng mga pulang mandirigma, […]

Malawakang Pagmamanman sa Mamamayang Pilipino ng Rehimeng US-Duterte ang hatid ng Philippine ID System Act o RA 11055
October 24, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Maria Roja Banua NDF-Bicol Mariing kinukundena ng NDF Bicol at mamamayang Bikolnon ang pag-apruba ng rehimeng US-Duterte sa RA 11055 o National ID System. Ito ay tahasang pagsisistematisa sa makinarya ng estado para sa paniniktik at sa pagpapaigting ng pagbusal, paggapos, at pagpapaluhod upang patahimikin ang bayang nagbabangon. Malinaw na kasangkapan at dagdag na haligi […]