Archive of NDF-Bicol

Suportahan ang laban ng mga pamilya ng biktima ng madugong drug war ni Duterte
May 28, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Binabati ng NDF-Bikol ang lahat ng pamilya ng mga biktima ng madugong drug war ni Duterte sa kanilang tapang at determinasyon na isiwalat sa buong mundo ang mga krimen ng dating pangulo at papanagutin ang lahat ng salarin sa kanilang utang na dugo. Sa kabila ng samu’t saring salimuot, nagsimula nang makapagsumite ng kanilang mga […]

Support the fight of the families of Duterte’s bloody anti-drug war victims
May 28, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

NDF-Bikol commends the families of the victims of Duterte’s bloody anti-drug war for their bravery and determination in revealing to the world the crimes of the past president and make him pay for his blood debts. Despite of the treacherous journey, the families have now started submitting the testimonies for the continuation of the International […]

Mga manggagawang Bikolano, makipagkaisa sa mga iligal na tinanggal na Wyeth-Nestle workers
May 27, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Revolutionary Council of Trade Unions-Bicol |

Ipinapaabot ng Revolutionary Council of Trade Unions – Bikol (RCTU-Bikol) ang mahigpit na pakikipagkaisa sa 140 manggagawa ng Wyeth-Nestle na iligal na tinanggal at pinagbawalang pumasok mula nitong Mayo 18. Hindi makatwiran ang ginawang biglaang lockout sa mga manggagawa kabilang na ang 10 upisyal ng unyon. Sa panahon ng matinding kagipitan at kahirapan, ang pagtatanggal […]

Bikolano workers, stand united with illegally dismissed Wyeth-Nestle workers
May 27, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Revolutionary Council of Trade Unions-Bicol |

The Revolutionary Council of Trade Unions – Bikol (RCTU-Bikol) extends its firm support of the 140 Wyeth-Nestle workers who were illegally dismissed and barred from work since May 18. The sudden lockout of workers including 10 union officials is unjustifiable. In the midst of grave destitution and poverty, dismissing them from work is as good […]

Nangangako si Marcos ng dagdag social protection para sa militar at pulis, ngunit wala para sa karaniwang Pilipino
May 25, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Sa seremonya ng pagtatapos sa Philippine Military Academy nitong Mayo, ipinahayag ni Marcos sa kanyang talumpati ang mga hakbang na ginagawa ng kanyang gubyerno upang tiyaking may karagdagan pang social protection ang hanay ng pulis at militar. Napakalaking insulto sa taumbayan na nagkakandaugaga ang rehimeng US-Marcos na tiyaking malayo sa anumang tipo ng kapahamakan at […]

Marcos speaks of additional social protection for military and police yet none for ordinary Filipinos
May 25, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

During the graduation ceremonies in the Philippine Military Academy last May, Marcos mentioned In his speech the steps that his government has undertaken to ensure additional social protection for the military and police. What a giant insult it is to the people that the US-Marcos regime falls over its knees just to ensure that its […]

Proposed review of country’s educational curriculum, too little too late
May 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

When the idea to shift to a K-12 educational system was first floated in 2010, academics, experts, students and their parents wasted no time in opposing the move. According to them, not only would K-12 fail to address the low quality of education, it would also give rise to more problems. But the government turned […]

Panukalang pagsusuri sa kurikulum ng bansa, huli na nga, kapos pa
May 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Nang unang ipanukala ang paglipat ng bansa sa sistemang K-12 sa edukasyon noong 2010, maagap na nagpahayag ng kanilang mga pagtutol ang mga akademiko, eksperto, mga estudyante at kanilang mga magulang. Anila, liban sa hindi matutugunan ng K-12 ang kakulangan sa kalidad ng edukasyon, mag-aanak pa ito ng samu’t saring suliranin. Ngunit nagbingi-bingihan ang gubyerno […]

Talamak ang abusong militar sa mga lugar na mayroong neoliberal na proyekto
May 22, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Mahigpit na kinukundena ng NDF-Bikol ang panibago na namang kaso ng pamamaslang sa isang sibilyan sa Jose Panganiban, Camarines Norte nitong Mayo 15. Ang biktima na si Romeo Agua ay residente ng Brgy. San Jose ng naturang bayan. Walong beses siya pinagbabaril ng militar – pitong beses sa katawan at isang beses sa bibig. Ayon […]

Military abuses are rampant in areas with neoliberal projects
May 22, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

NDF-Bikol strongly condemns yet another case of kiling in Jose Panganiban, Camarines Norte last May 15. The civilian victim, Romeo Agua, was a resident of Brgy. San Jose of said town. He was shot by elements of the military eight times – seven in the body and once in the mouth. According to witnesses, the […]