Archive of NDF-Southern Tagalog

Pinakamataas na pagpupugay kay Ka Reb at Ka Alex, mga martir ng sambayanan at bayani ng kabataan!
June 29, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Kabataang Makabayan-Laguna | Victoria Madlangbayan | Spokesperson |

Pinakamataas na pagpupugay at Pulang saludo ang iniaalalay ng Kabataang Makabayan-Laguna kina Jian Markus “Ka Reb” Tayco at Royce Jethro “Ka Alex” Magtira matapos mabuwal sa naganap na labanan noong ika-23 ng Hunyo, 2024 sa Bayan ng Tuy, Batangas. Ang kanilang kadakilaan ay malinaw na inspirasyon hindi lamang ng kabataan sa Timog Katagalugan, ganundin sa […]

Kolonyal, hindi pagka-makabayan ang awit at panata ng “Bagong Pilipinas”
June 18, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Artisa at Manunulat ng Sambayanan-Southern Tagalog (Balangay Racquel Aumentado) | Nika Antares | Spokesperson |

Kasuklam-suklam ang iniatas ni Ferdinand Marcos Jr. na Memo Circular #52 kung saan ipinapakabisa at pinabibigkas sa flag ceremony tuwing Lunes at Biyernes sa mga pampublikong paaralan at institusyon ang imno at panunumpa ng “Bagong Pilipinas”. Bahagi ito ng gimik ni Marcos Jr. sa pagsalubong sa Araw ng Huwad na Kalayaan at pabanguhin ang imahe […]

Kawalan at kakulangan sa lupa ng masang magsasaka, sumisidhi sa ilalim ng neoliberal na patakaran at panlilinlang ng reaksyunaryong estado at imperyalismo
June 18, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Patnubay de Guia | Spokesperson |

Masakit na paalala ang Hunyo 10 ng napakatagal nang pagkakait ng estado ng tunay na reporma sa lupa at ang pagdurusang binabata ng mga magsasaka dahil sa patuloy na kawalan o kakulangan sa lupa. Noong Hunyo 10, 1988, ipinatupad ng rehimeng US-Aquino I ang Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) sa layuning linlangin ang mga magsasaka […]

Ipagpatuloy ang rebolusyonaryong pakikibakang Pilipino: Magpunyagi para sa tunay na kalayaan at demokrasya laban sa imperyalismong US!
June 18, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Patnubay de Guia | Spokesperson |

Sa ika-126 taon ng paggunita sa Araw ng huwad na kalayaan, nararapat na papag-alabin ang patriyotikong diwa ng mamamayang Pilipino upang igiit at ipaglaban ang tunay na kalayaan at demokrasya. Higit itong napapanahon sa gitna ng labis na pangyuyurak pangunahin ng imperyalismong US, at ikalawa, ng China sa pambansang soberanya at integridad ng teritoryo Pilipinas. […]

Wakasan ang Brutal na Operation Kagaar laban sa Mamamayang Indian! Isulong ang Digmang Bayan sa Pilipinas at India!
June 17, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Cavite | Simeon Magdiwang | Spokesperson |

Sa mga nakalipas na buwan, pinaigting ng pasistang rehimeng Modi ang kanilang gerang panunupil at kampanyang kontra-insurhensya laban sa isinusulong na armadong pakikibaka sa India na pinamumunuan ng Communist Party of India (Maoist). Mula Enero, ipinatupad ng reaksyunaryong estado ng India ang kampanyang Operation Kagaar na kabahagi sa mas masaklaw na kampanyang Operation SAMADHAN-Prahar na […]

Ipagtagumpay ang bagong tipo ng rebolusyong pambansa-demokratiko upang kamtin ang tunay na kalayaan!
June 12, 2024 | NDF-Southern Tagalog | NDF-Rizal | Arman Guerrero | Spokesperson |

Nananawagan ang National Democratic Front-Rizal sa lahat ng mamamayang Pilipino na nagmamahal sa ating bansa na patuloy na sumuporta at lumahok sa isinusulong na bagong-tipo na demokratikong rebolusyong bayan ng CPP-NPA-NDF. Ito lamang ang tanging paraan upang makamit ang ganap na kalayaan mula sa di-tuwirang paghahari ng imperyalismong US sa pamamagitan ng kanilang mga lokal […]

Digmang bayan, hindi pekeng reporma sa lupa ang solusyon sa kahirapan ng magsasakang Palaweño
June 12, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Kinukundena ng National Democratic Front-Palawan ang ginawang panlilinlang ng reaksyunaryong gubyerno sa mga magsasaka sa Palawan na pekeng pamamahagi ng lupa noong Abril. Kasabay nito, nagpapatuloy ang iskema ng lokal at mga ahensya ng gubyerno para sa sistematikong pangangamkam ng lupa ng mga dayuhang korporasyon ng mina, plantasyon at lokal na MBK-PML sa lupain ng […]

Digmang bayan, hahawan at mag-sisilang ng tunay na kalayaan
June 12, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Southern Tagalog | Eduardo Labrador | Spokesperson |

Sa ika-126 na taon ng Huwad na Kalayaan ay walang dapat ipagbunyi at ipagdiwang ang ilihitimong rehimen ni Marcos Jr, bilang pinamasugid na tuta ng Imperyalismong US. Laganap ang karalitaan, kaliwa’t kanang inhustisya, red-tagging at pagpapatahimik lalo na sa mga kritiko at tumutuligsa, at aktibista laban sa bulok at papet na rehimeng Marcos Jr. Ang […]

Demolisyon at Pagpapalayas sa mga Maralita at Mangingisda ang Hatid ng Proyektong LRT Line-1 Cavite Extension
June 10, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Cavite | Simeon Magdiwang | Spokesperson |

Mala-bulldozer kung kumilos ang mga malalaking debeloper sa dami at lawak ng masasagasaan na mga komunidad sa pagtatayo ng mga proyektong imprastraktura nito sa probinsya ng Cavite. Isa rito ang tinatayong Light Rail Transit Line-1 Cavite Extension o LRT-1 Cavite Extension na isang proyektong ekstensyon ng Light Rail Manila Corporation (LRMC). Sa proyektong ito, tatayuan […]

Magsasaka ng Timog Katagalugan lumaba’t isulong ang rebolusyong agraryo para sa digmang bayan
June 10, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Southern Tagalog | Eduardo Labrador | Spokesperson |

Matapang na nilalabanan hanggang kasalukuyan ng mga magsasaka sa Hacienda Roxas, Nasugbu, Batangas at ng mga residente ng Lupang Tartaria, Silang, Cavite ang pangangamkam sa kanilang mga lupain. Sa Hacienda Roxas, kumikilos ang mamamayan upang biguin ang muling pang-aagaw ng Roxas & Company Inc. (RCI) sa lupang matagumpay na napasakamay ng mga magsasaka bunsod ng […]