Archive of Ramona Caceres | Spokesperson

Alok ni Marcos Jr. na amnestiya para sa mga rebolusyonaryo, patibong ng kapahamakan
August 17, 2023 | New People's Army | NPA-Camarines Sur (Eduardo Olbara Command) | Ramona Caceres | Spokesperson |

Lubusang itinatakwil ng Eduardo Olbara Command BHB-Camarines Sur ang alok na amnestiya ng rehimeng US-Marcos Jr. Ang naturan ay isa lamang maruming taktika upang itulak ang mga rebolusyonaryo na ipahamak at ibuyangyang ang sarili para sa pang-aatake ng kaaway. Napakamapanganib at higit na mabagsik ito kumpara sa kampanyang pagpapasuko ng nagdaang rehimeng US-Duterte sa panahon […]

Bayani ng sambayanang Pilipino si Ka Jose Ma. Sison!
December 17, 2022 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | NPA-Camarines Sur (Eduardo Olbara Command) | Ramona Caceres | Spokesperson |

Pinakamataaas na parangal ang iginagawad ng Eduardo Olbara Command – NPA Camarines Sur at lahat ng kumand ng NPA sa buong prubinsya kay Kasamang Jose Ma. Sison. Pumanaw si Ka Joma sa edad na 83. Dinadakila ng EOC ang mahigit limang dekada niyang tuluy-tuloy na paglilingkod bilang matapat at mahusay na lider-rebolusyonaryo at komunista. Punung-puno […]

Pandarahas sa sibilyan at korupsyon ang nasa likod ng maruming saywar ng 83rd IBPA
July 26, 2021 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | NPA-Camarines Sur (Eduardo Olbara Command) | Ramona Caceres | Spokesperson |

Walang sindumi ang gera ni Duterte! Ang panibagong palabas na labanan sa Sagnay kung saan pinatay at pinalabas na NPA ang mga magsasakang sina Louie Austria at Benjamin Delos Santos ay kabilang sa mga serye ng pekeng engkwentrong inorkestra ng 9th IDPA sa Camarines Sur. Layunin nitong bigyang-matwid ang mas matinding militarisasyon sa ngalan ng […]