Archive of Reynaldo Sanchez | Spokesperson

Gunitain ang buhay at kamatayang pakikibaka ni Jude Fernandez! Pagyabungin ang itinanim na binhi ng paglaya ng dakilang organisador ng uring manggagawa!
November 07, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Revolutionary Council of Trade Unions-Laguna | Reynaldo Sanchez | Spokesperson |

Naghihimagsik ang mga rebolusyonaryong manggagawa sa Laguna matapos mabalitaan ang brutal na pamamaslang ng armadong pwersa ng pasistang rehimeng US-Marcos Jr kay Jude Fernandez—isang lider-organisador ng uring proletaryo. Kailangang panagutan ng mga pasista ang kalupitang ito! Matatandaang noong Setyembre 29 ay sinalakay ng mga berdugong PNP-CIDG-4A ang tinutuluyan ni Fernandez sa Binangonan, Rizal. Naging saksi […]

Pahayag na suporta ng Revolutionary Council of Trade Unions-Laguna sa tagumpay ng ika-11 Kongreso ng Alyansa ng mga Manggagawa Sa Probinsya Ng Laguna noong Agosto 2023
September 20, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Revolutionary Council of Trade Unions-Laguna | Reynaldo Sanchez | Spokesperson |

Isang rebolusyonaryong pagbati at lubos na kagalakang ipinaaabot ng Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU)-Laguna sa mga manggagawang Lagunense sa matagumpay nitong pagbubuo ng panibagong pamunuan ng ALMAPILA sa pamamagitan ng paglulunsad nito ng Kongreso. Isa itong malaking bigwas sa reaksyunaryong estado na sa kabila ng matinding pandudurog at dumog-atake nito sa kilusang paggawa sa […]