Archive of Southwest Negros

Linibu-libo nga pamatan-on ang manubli sa armas ni Hannah Jay "Ka Maya" Cesista! Hustisya para sa Bilar 5!
March 13, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan-Southwest Negros |

Ang Kabataang Makabayan-Southwest Negros nagahatag sang amon pinakamataas nga pagsaludo kag pagpasidungog sa mga rebolusyonaryong martir ilabi na sa pareho namon nga pamatan-on, Hannah Jay “Ka Maya” Cesista, isa ka abogada nga gindakop-patay upod nila Domingo Compoc (Ka Laser), Albert Sancho (Ka Juaning), Parlito Segovia (Ka Aldrin), kag Marlon Omosura (Ka Darwin) sa Brgy. Campagao, […]

Mabuhay si Ka Jandy! Iloy, Pulang hangaway, Rebolusyonaryo!
March 13, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Southwest Negros |

Ang Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA)-Southwest Negros taas-kamao nga nagapaabot sang amon hugot nga pagsaludo kay Emmarie “Ka Jandy” Pastidio, isa ka iloy, Pulang hangaway kag rebolusyonaryo. Sadtong Pebrero 21, 2024, namartir si Ka Jandy upod si Ka Jorge (Joshua Sultan) sa isa ka engkwentro sa Sityo Mansulao, Barangay Pinapugasan, Escalante City, Negros Occidental. […]

Forthcoming declaration of Martial Law in the Philippines
November 08, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Southwest Negros | Andres Bayani | Spokesperson |

Less than a week from laying to rest the Sagay 9 massacre victims, activist lawyer Atty. Benjamin Ramos, Jr. fell victim to extra-judicial killing or EJK in the evening of November 6, 2018 at Barangay 5, Kabankalan City. The Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM) – Southwest Negros strongly condemns the murder of Atty. Ben […]