Archive of CPP 52

Strengthen the Party! Lead the masses in an upsurge of resistance to overthrow the US-Duterte fascist regime! Carry the revolution forward!
December 26, 2020 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

  I. Growing resistance amid global capitalist recession II. The US-Duterte regime aggravates the crisis of the semicolonial and semifeudal system III. Valiant resistance against Duterte’s counterrevolution IV. Strengthen the Party, lead the upsurge of resistance and carry forward the revolution Translation/s: Pilipino | Hiligaynon | Bisaya Download here: PDF | EPUB | MOBI   […]

Puno sa kadasig nga gisaulog sa rebolusyonaryong pwersa sa Bohol sa Sentrong Kabisayaan ang ika-52 nga kasumaran sa subling pagkatukod sa PKP
December 26, 2020 | NDF-Central Visayas | NDF-Bohol | Jose Ignacio | Media Liaison Officer |

  Nagtapok ang mga yunit sa NPA ug mga rebolusyonaryong masa sa Bohol atol sa ika-52 nga anibersaryo sa Partido Komunista sa Pilipinas. Gihimo ang pagsaulog pinaagi sa paglunsad og mga pagtuon, pag-inambitay og pakigpulong ug kulturanhong gimbuhaton. Ang subling paghibalik sa armadong pakigbisog sa isla sa Bohol ilawom sa pagpamuno sa PKP, timailhan sa […]

Ang Partido: Dakilang Taliba ng kilusang kababaihan tungong pambansang pagpapalaya!
December 26, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Makabayang Kilusang ng Bagong Kababaihan-Southern Tagalog | Veronica Makabayan | Spokesperson |

Sinasalubong ng malawak na hanay ng kababaihan at mamamayan ng buong saya at militansya ang anibersayo ng pinakadakilang saligang alyansa ng mga rebolusyonaryong manggagawa at magsasaka, ang muling-tatag na Partido Komunista ng Pilipinas. Higit pang mayaman at matatag sa larangan ng ideolohiya, pulitika, at organisasyon sa kabila ng napakatinding panunupil ng kasalukuyang rehimen. Mahigpit itong […]

Nasa Masa ang Tunay na Lakas ng Partidong Hindi Pagagapi!
December 26, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) | Kidawa Dayawen | Spokesperson |

Isang mapulang pagpupugay ang ipinapaabot ng pamunua’t kasapian ng Kabataang Makabayan-Demokratiko a Tignayan dagiti Agtutubo iti Kordilyera sa selebrasyon ng ika-52 na anibersaryo ng pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas. Ngayong araw din, pinagpupugayan din natin ang ika-127 na anibersaryo ng kapanganakan ng dakilang guro na si Mao Zedong. Ang dalawang kaganapang ito ay nakaukit […]

Resolutely advance the people’s war in the Cordillera and the whole country! Repulse and fight Duterte regime’s fascism and tyranny!
December 26, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Simon ‘Ka Filiw’ Naogsan | Spokesperson |

The CPDF joins today other allied revolutionary mass organizations and the whole Filipino people in joyously celebrating the 52nd Anniversary of the reestablishment of the Communist Party of the Philippines (CPP). We cap this anniversary celebration by declaring that with the perseverance and able leadership of the Party, we were able to continue in frustrating […]

Pahayag sang PKM angut sa ika-52 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines
December 26, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Negros Island |

Ang hanay sang Rebolusyonaryo nga mangunguma sa idalum sang Pungsodnon nga Kahublagan sang mga mangunguma sa isla sang Negros (PKM-Negros), lubos nga nagasaludo sang ika-52 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines (CPP). Ginakilala man ang husto nga pagpamuno sang Partido paano pauswagon kag pabakuron ang likum nga organisasyon sang mga mangunguma sa patag […]

Pamunuan ang Demokratikong Rebolusyon ng Bayan laban sa Imperyalismo, Pyudalismo at Pasismo!
December 26, 2020 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee |

Download here: PDF | EPUB Sa Ika-52 Anibersaryo ng muling-tatag na Partido Komunista ng Pilipinas, nagdiriwang ang malawak na masa ng sambayanang Pilipino sa mga tagumpay at pagsulong ng demokratikong rebolusyong bayan sa bansa. Binabati ng Partido sa Timog Katagalugan ang lahat ng rebolusyonaryo at masa sa buong kapuluan sa kanilang nakamit na mga tagumpay […]

Mensahe sang MAKIBAKA-Negros sa ika-52 nga anibersaryo sang pagkapundar sang Communist Party of the Philippines
December 26, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Negros Island |

Mataas nga nagasaludar ang Malayang Kilusan ng Makabagong Kababaehan (MAKIBAKA-Negros) sa tanan nga mga kadre kag katapuan sang Partido, mga pulang kumander kag hangaway, mga kumander kag NPA nga mga kababainhan, mga rebolusyonaryo nga organisasyon masa kag bug-os nga masang pigos sa pagsaulog sang ika-52 nga bulawanon nga pagkapundar sang dungganon nga Communist Party of […]

Pahayag sang Apolinario Gatmaitan Command, Regional Operational Command, NPA Negros Island sa pagsaulog sang ika-52 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines (CPP)
December 26, 2020 | New People's Army | Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command) | Juanito Magbanua | Spokesperson |

Okasyon agud pasidunggan ang mga kadalag-an sa pagpamuno sang Communist Party of the Philippines Sa okasyon sang ika-52 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines (CPP) ang tanan nga opisyal kag hangaway sang New People’s Army (NPA) sa Negros sa idalum sang Apolinario Gatmaitan Command nagapa-abot sang mainit nga pagsug-alaw sang iya pagsukat. Okasyon […]

Mensahe ng Kabataang Makabayan-Negros sa ika-52 taong anibersaryo ng dakilang Partido Komunista ng Pilipinas
December 26, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Kabataang Makabayan-Negros Island |

REBOLUSYONARYONG PAGBATI SA IKA-52 NA ANIBERSARYO NG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS MULA SA KABATAANG MAKABAYAN- NEGROS! Ang Kabataang Makabayan ang rebolusyonaryo at komprehensibong organisasyon ng kabataan na nagtataguyod ng makauring pamumuno ng proletaryado sa pamamagitan ng Partido Komunista ng Pilipinas. Sa pamumuno ng Partido, na ginagabayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo, masigasig na lumalahok ang kabataan sa pagsulong […]