Archive of People’s Struggles

Pakikiisa para sa inarestong mga aktibista sa Kenya, ipinanawagan
May 12, 2024

Nanawagan ang International League of People Struggles (ILPS)-Kenya ng suporta sa mga mamamayan sa buong mundo para sa inarestong mga tagapagtanggol sa karapatang-tao rito noong Mayo 8. Dalawampu’t pitong myembro ng Mathare Social Justice Centre ang inaresto matapos salakayin ng pulis ang upisina nito. Ang iligal na pang-aaresto ay kadugtong ng marahas na pambubuwag sa […]

Makabayan bloc prepares cases against Red-taggers
May 12, 2024

The Makabayan bloc announced on May 9 that it is preparing to file charges against those behind the Red-tagging that violated the rights of many leaders and activists in recent years. They acknowledged the Supreme Court decision which declared Red-tagging, villification and guilt by association threats to the life, liberty and security of its target, […]

Mga Kaso laban sa mga Red-tagger, inihahanda na
May 12, 2024

Inianunsyo ng blokeng Makabayan noong Mayo 9 na nakahanda itong kasuhan ang mga nasa likod ng Red-tagging na lumabag sa mga karapatan ng maraming lider at aktibista sa nakaraang mga taon. Kinilala nila ang desisyon ng Korte Suprema na nagdeklarang banta sa buhay, kalayaan at seguridad ng target ng Red-tagging, paninira at guilt by association […]

KM and Kaguma conduct protest painting, hanging of streamer against Balikatan
May 11, 2024

Kabataang Makabayan (KM) and Katipunan ng Gurong Makabayan (Kaguma) launched their respective activities to condemn the recently concluded Balikatan Exercises 39-24. In Australia, Kabataang Makabayan (KM)-Narmm members bravely staged a protest at the US consulate in Melbourne last week. KM-Narmm members carried out their activity at night while wearing face coverings to protect their identities. […]

Pinta-protesta, pagsabit ng balatengga kontra Balikatan, isinagawa ng KM at Kaguma
May 11, 2024

Inilunsad ng Kabataang Makabayan (KM) at Katipunan ng mga Gurong Makabayan (Kaguma) ang kani-kanilang mga aktibidad para batikusin ang katatapos lamang na Balikatan Exercises 39-24. Sa Australia, mapangahas na nagsagawa ng pinta-protesta ang mga kasapi ng Kabataang Makabayan (KM)-Narrm sa konsulado ng US sa Melbourne noong nakaraang linggo. Gabi nang isinagawa ng mga kasapi ng […]

Tinang farmers get 68 hectares of land
May 11, 2024

The reactionary government has officially recognized the ownership of 90 farmer-members of the Independent Farmers’ Association of Tinang (Makisama-Tinang) in 68 hectares of land in Hacienda Tinang in Concepcion, Tarlac. The recognition was done in a ceremony on May 8. This is the result of a three-decade struggle for the land and the relaunching of […]

68 ektaryang lupa, iginawad sa mga magsasaka ng Tinang
May 11, 2024

Upisyal nang kinilala ng reaksyunaryong gubyerno ang pagmamay-ari ng 90 magsasakang kasapi ng Malayang Kilusang Samahan ng mga Magsasaka ng Tinang (Makisama-Tinang) sa 68 ektaryang lupa sa Hacienda Tinang sa Concepcion, Tarlac. Ang pagkilala ay ginawa sa isang seremonya noong Mayo 8. Bunga ito ng tatlong dekadang pakikibaka para sa lupa at muli nilang paglulunsad […]

Farmers and other sectors denounce Marcos' negligence amid El Niño
May 11, 2024

Groups of farmers and other sectors again protested before Department of Agriculture in Quezon City on May 9 to denounce the criminal negligence of the agency and the Marcos regime to address the needs of farmers and other sectors affected by drought this El Niño season. In the conservative record of the regime, the total […]

Kapabayaan ng rehimeng Marcos ngayong El Niño, muling binatikos
May 11, 2024

Muling nagprotesta ang mga grupo ng magsasaka at iba pang sektor sa harap ng Department of Agriculture sa Quezon City noong Mayo 9 para batikusin ang kriminal na kapabayaan ng ahensya at ng rehimeng Marcos na tugunan ang pangangailangan ng mga magsasaka at iba pang mga sektor na apektado ng tagtuyot ngayong panahon ng El […]

Health workers march for wage increase
May 11, 2024

In the annual commemoration of Health Workers Day on May 7, health workers marched in Manila and Baguio City to demand living wages, job security, more hospital staff, labor rights and the rights of the Filipino people for health [services]. The march was led by Health Workers United for Wage Increase (HWUWI) and Coalition of […]