Archive of Bigwas

Bigwas Special Issue | December 26, 2022
December 26, 2022

BIGWAS | Rebolusyonaryong pahayagang masa ng Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan sa Kanluran Gitnang Luzon

Bigwas | February 2022
February 28, 2022

Rebolusyonaryong pahayagang masa ng Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan sa Kanluran Gitnang Luzon

Bigwas | January 2022
January 31, 2022

Rebolusyonaryong pahayagang masa ng Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan sa Kanluran Gitnang Luzon

Bigwas | Ipagbunyi ang mga tagumpay ng pakikibaka para sa buhay lupa at kabuhayan! Ipagdiwang ang 53 taon na pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas sa rebolusyong Pilipino!
December 26, 2021

Ang kagustuhan ng masang inaapi na mabuhay at magkaron ng sapat na kabuhayan ay laging nangangahulugan ng pakikilaban. Ang paggigiit sa mga ito ay lagi nang pakikipaghilahang lubid sa mga naghaharing uri na ang nais naman ay angkinin ang lahat ng yaman at kabuhayan. Ang Partido Komunista ng Pilipinas ay limampu’t tatlong taon ng namumuno […]

Bigwas | December 2021
December 26, 2021

Rebolusyonaryong pahayagang masa ng Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan sa Kanluran Gitnang Luzon

Bigwas Special Issue | May 2021
May 25, 2021

Download the issue here Pilipino: PDF

Bigwas | April 21, 2021
April 21, 2021

Download the issue here Pilipino: PDF

Bigwas | April 2021
April 05, 2021

Download the issue here Pilipino: PDF

Bigwas Special Issue | March 29, 2021
March 29, 2021

Download the issue here PDF

Bigwas | February 2021
February 28, 2021

Download the issue here PDF