Archive of Bigwas

Pook obrahan at tirahan ng mamamayan noon, kampo militar na ngayon!
November 02, 2023

Wala nang sibilyang populasyon sa Sityo Tinabla, Barangay Burgos, San Jose, Tarlac. Mula sa dating masiglang pamayanan ng mga setler mula sa mga bayan sa kapatagan ng San Jose, Camiling at Mayantoc, at ng mga katutubong Aberling ay mistulang sementeryo na ito ngayon. Inokupa at ginawang kampo militar ito ng kasundaluhan ng 3rd Mechanized Infantry […]

Bigwas | October 2023
October 30, 2023

BIGWAS | Rebolusyonaryong pahayagang masa ng Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan sa Kanluran Gitnang Luzon

Bigwas Special Issue | December 26, 2022
December 26, 2022

BIGWAS | Rebolusyonaryong pahayagang masa ng Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan sa Kanluran Gitnang Luzon

Bigwas | February 2022
February 28, 2022

Rebolusyonaryong pahayagang masa ng Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan sa Kanluran Gitnang Luzon

Bigwas | January 2022
January 31, 2022

Rebolusyonaryong pahayagang masa ng Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan sa Kanluran Gitnang Luzon

Bigwas | Ipagbunyi ang mga tagumpay ng pakikibaka para sa buhay lupa at kabuhayan! Ipagdiwang ang 53 taon na pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas sa rebolusyong Pilipino!
December 26, 2021

Ang kagustuhan ng masang inaapi na mabuhay at magkaron ng sapat na kabuhayan ay laging nangangahulugan ng pakikilaban. Ang paggigiit sa mga ito ay lagi nang pakikipaghilahang lubid sa mga naghaharing uri na ang nais naman ay angkinin ang lahat ng yaman at kabuhayan. Ang Partido Komunista ng Pilipinas ay limampu’t tatlong taon ng namumuno […]

Bigwas | December 2021
December 26, 2021

Rebolusyonaryong pahayagang masa ng Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan sa Kanluran Gitnang Luzon

Bigwas Special Issue | May 2021
May 25, 2021

Download the issue here Pilipino: PDF

Bigwas | April 21, 2021
April 21, 2021

Download the issue here Pilipino: PDF

Bigwas | April 2021
April 05, 2021

Download the issue here Pilipino: PDF