Bigwas | October 2023

,

 

Download here
Pilipino: PDF

___
BIGWAS | Rebolusyonaryong pahayagang masa ng Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan sa Kanluran Gitnang Luzon

Bigwas | October 2023