Archive of Kalatas

Kalatas Special Issue | November 2023
November 18, 2023

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Kalatas | October 2023
October 30, 2023

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Kalatas Komiks | Pandaraya sa Eleksyong 2022
October 21, 2023
Kalatas | September 2023
September 30, 2023

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Labanan at gapiin ang terorista’t ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte
September 30, 2023 |

Walang ibang paraan para makapanatili sa poder ang magnanakaw, ilehitimo at kinamumuhiang pasistang rehimeng US-Marcos-Duterte kundi ibayong patindihin ang bangis at lupit ng mga armado’t mapanupil na pwersa ng estado sa nakikibakang mamamayan. Sa nakaraang higit isang taon, pinanumbalik nito ang alaala ng lagim ng batas militar na nag-iwan ng malalim na sugat sa bayan. […]

Taas-presyo ng kopra at pagbawi ng coco levy fund, makatarungang kahilingan ng magsasaka sa niyugan
September 30, 2023 |

Grabeng pahirap sa sambayanan ang napakabilis na pag-akyat ng implasyon sa ilalim ng inutil na rehimeng US-Marcos-Duterte. Katunayan, umabot ang implasyon sa pinakamataas na tantos nito sa nakaraang 14 taon. Para hindi mapahiya, panay ang buladas ng reaksyunaryong gubyerno na hindi pa umano ito malala. Pero sinong maniniwala? Bigas pa lamang, butas na ang bulsa […]

Para saan ang buhay ni Ka Shane?
September 30, 2023 |

Mataas na panggitnang magsasaka mula sa Bicol ang uring pinagmulan ni Ka Shane pero hindi naging maalwan ang kanyang buhay. Hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo dahil sa kahirapan at impluwensya ng bulok na kultura. Taong 2009, umalis siya sa kanila upang makapagsapalaran sa Maynila sa pangarap na makapagpundar ng buhay na kanyang maipagmamalaki. Pagdating sa […]

Bakit krimen sa digma ang pambobomba at panganganyon ng AFP sa mga komunidad?
September 30, 2023 |

Isa sa pinakabrutal na taktika ng kontrarebolusyong digma ng pasistang estado ang pambobomba gamit ang mga makabagong armas kagaya ng mga helikopter, eroplano, drone, howitzer, mortar at iba pa. Ginagamit ito ngayon ng reaksyunaryong Government of the Republic of the Philippines (GRP) bilang malakas at mapanupil na arsenal laban sa armadong pakikibaka ng mamamayan. Sang-ayon […]

Opensiba ng BHB sa Quezon at Mindoro, tagumpay!
September 30, 2023 |

Naglunsad ng mga taktikal na opensiba ang mga yunit ng BHB sa Quezon at Mindoro na nagresulta sa anim na patay at anim na sugatan sa AFP. Setyembre 1. Lima ang patay at apat ang sugatan sa ambus ng isang yunit ng Apolonio Mendoza Command (AMC)-BHB Quezon sa 85th IBPA at CAFGU sa Sityo Pag-asa, […]

1 lider manggagawa, pinatay; 3 kabataan, dinukot
September 30, 2023 |

Mariing kinukundina ng mamamayan ng Timog Katagalugan ang nagpapatuloy na paghahasik ng pasismo ng estado sa rehiyon. Pamamaslang. Noong Setyembre 29, bandang alas-4 ng hapon, pinagbabaril hanggang mapaslang ng mga elemento ng PNP Criminal Investigation and Detection Group (PNP-CIDG) si Jude Thaddeus Fernandez ng Kilusang Mayo Uno (KMU) sa kanyang bahay sa Binangonan, Rizal. Ayon […]