Archive of Resources

Monitor and analysis of AFP counterinsurgency operations during Covid-19 ceasefire
May 12, 2020

In 45 days, the AFP deployed its troops in at least 446 villages, 43% of whom were deployed in Visayas and Mindanao, 31% in the Southern Tagalog region, 19% in Bicol, and 7% in provinces north of the National Capital Region (NCR). Download Full Report (PDF) Download Data Sheet Download COIN Map Summary information Since […]

Covid-19 disucssion guide by Silyab
April 10, 2020 |

Download: PDF

COIN Operations during Covid-19 pandemic
April 10, 2020

Download: Data sheet of COIN operations (as of April 14)

PRIMER | EO 70 at ang National Task Force
March 31, 2020 |

Ang EO 70 at ang NTF ang isa sa mga masasaklaw na pasistang hakbangin sa paghaharing tiraniko ni Duterte. Kahanay nito ang inilunsad niyang pekeng “gera konra- droga” at “todo-gera” laban sa rebolusyonaryong kilusan.

Sama-samang harapin ang banta ng Covid-19
March 27, 2020

For printing and mass distribution Download PDF: PIL | BIS | HIL

PRIMER | Apat na dahilan kung bakit dapat patalsikin si Duterte
July 05, 2019

Pilipino: PDF | PDF (Colored)Bisaya: PDF | PDF (Colored)Hiligaynon: PDF | PDF (Colored)Waray: PDF

Boldly struggle to end Duterte’s tyranny!
June 29, 2019

For printing and mass distribution Download PDF: PIL | ENG | BIS | HIL COLORED: ENG | BIS Boldly struggle to end the scourge of Duterte’s tyrannical rule at the soonest possible time. Every moment he remains in power, the people’s burden and suffering worsen. Almost three years under his rule, people’s lives have worsened […]

Communique of the CPP Second Congress
March 29, 2017 |

The Second Congress of the Communist Party of the Philippines was held successfully on the fourth quarter of 2016. It was historically dated October 24 to November 7, 2016 as a way of setting off the celebration of the 100th year anniversary of the victory of the 1917 Bolshevik Revolution.

Mga Kwento ng Rebolusyonaryong Pananaig sa Kalamidad
December 01, 2014 |

  Download here Pilipino: PDF

(Padepa Primer) Ang Bagong Hukbong Bayan
November 20, 2005 |

DOWNLOAD Ang praymer na ito ay bahagi ng ikalawang kategorya (Hinggil sa mga Patakaran at Paninindigan ng Rebolusyonaryong Kilusan) sa kurikulum ng Pambansa-Demokratikong Paaralan o PADEPA. Layon ng pangmasang araling ito na ipakilala, sa maikli subalit kumprehensibong paraan, ang batayang mga patakaran at paninindigan hinggil sa Bagong Hukbong Bayan bilang siyang pangunahing sandata ng Partido […]