Archive of Resources

PRIMER | Apat na dahilan kung bakit dapat patalsikin si Duterte
July 05, 2019

Pilipino: PDF | PDF (Colored)Bisaya: PDF | PDF (Colored)Hiligaynon: PDF | PDF (Colored)Waray: PDF

Boldly struggle to end Duterte’s tyranny!
June 29, 2019

For printing and mass distribution Download PDF: PIL | ENG | BIS | HIL COLORED: ENG | BIS Boldly struggle to end the scourge of Duterte’s tyrannical rule at the soonest possible time. Every moment he remains in power, the people’s burden and suffering worsen. Almost three years under his rule, people’s lives have worsened […]

Communique of the CPP Second Congress
March 29, 2017 |

The Second Congress of the Communist Party of the Philippines was held successfully on the fourth quarter of 2016. It was historically dated October 24 to November 7, 2016 as a way of setting off the celebration of the 100th year anniversary of the victory of the 1917 Bolshevik Revolution.

Mga Kwento ng Rebolusyonaryong Pananaig sa Kalamidad
December 01, 2014 |

  Download here Pilipino: PDF

(Padepa Primer) Ang Bagong Hukbong Bayan
November 20, 2005 |

DOWNLOAD Ang praymer na ito ay bahagi ng ikalawang kategorya (Hinggil sa mga Patakaran at Paninindigan ng Rebolusyonaryong Kilusan) sa kurikulum ng Pambansa-Demokratikong Paaralan o PADEPA. Layon ng pangmasang araling ito na ipakilala, sa maikli subalit kumprehensibong paraan, ang batayang mga patakaran at paninindigan hinggil sa Bagong Hukbong Bayan bilang siyang pangunahing sandata ng Partido […]

Philippine Society and Revolution (PSR)
July 30, 1970 |

Download: PDF