Archive of Highest tribute to Ka Laan and Ka Bagong-tao

Red salute to the CPP, NPA and NDFP!
June 15, 2023 |

Biera T. on behalf of the Revolutionary Communists, Norway (RK) On the occasion of the initiative from the comrades of the CPI (Maoist) for a worldwide campaign of solidarity June 15th-16th, we send our revolutionary greetings to the Communist Party of the Philippines and the revolutionary Filipino people. We observe the international campaign in honor […]

Pinakamataas na pagpupugay at mapulang pagsaludo ng mga Sorsoganon para kina kasamang Benito at Wilma Tiamzon
May 08, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | NPA-Sorsogon (Celso Minguez Command) | Samuel Guerrero | Spokesperson |

Sa ika-50 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng National Democratic Front of the Philippines, ipinabot ng NPA-Sorsogon kasama ng buong rebolusyonaryong pwersa ng prubinsya ang maalab at mapulang pagbati at pagpupugay sa lahat ng mga alyadong rebolusyonaryong organisasyon nito at sa mga rebolusyonaryo na nag-ambag at nag-aambag ng kanilang lakas at talino para sa pagsusulong ng […]

NPA-Central Panay 21 Gun Salute For Ka Benito And Ka Wilma
May 08, 2023 |

NPA-Central Panay (Jose Percival Estocada Jr Command) pays tribute to Ka Benito Tiamzon and Ka Wilma Austria, CPP Central Committee leaders.

Pinakamataas na Pagpupugay kina Kasamang Benito at Wilma Tiamzon at mga Martir ng Catbalogan!
May 01, 2023 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | NPA-Batangas (Eduardo Dagli Command) | Gregorio Caraig | Spokesperson |

Pinakamataas na pagpupugay ang iginagawad ng Eduardo Dagli Command – NPA Batangas kina Kasamang Benito at Wilma Tiamzon, mga natatangi at huwarang lider at guro ng rebolusyong Pilipino at sa 8 pang kasamang namartir mula sa kamay ng pasistang kaaway sa Catbalogan, Samar noong Agosto 2022. Labis na hinagpis at paghihimagsik ang nararamdaman ngayon ng […]

Commemoration for the murdered Communist Party of the Philippines CC members
May 01, 2023 |

A commemoration was held in Paris for the murdered Communist Party of the Philippines CC members. The commemoration, organized by Friends of the Filipino People in Struggle, took place at the ACTIT local. During the commemoration, it was stated that the memory of those immortalized in the revolutionary struggle will be upheld. In the commemoration, […]

Minute of silence for the Filipino comrades in Rojava
April 27, 2023 |

Dear comrades, Today, the Revolutionary Communist Movement (TKŞ) hosted a symposium in Rojava entitled “Long live May Day against capitalist exploitation and occupation”. The symposium started with a moment of silence for the martyrs of revolution, for Ka Laan, Chairman of the CPP Executive Committee, General Secretary Ka Bagong-Tao and 8 red fighters. A picture […]

Pagpupugay ng BHB-Camarines Norte kina Ka Benito at Ka Wilma
April 26, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | NPA-Camarines Norte (Armando Catapia Command) | Carlito Cada | Spokesperson |

Pinakamataas na pagpupugay ang ibinibigay ng Armando Catapia Command- Bagong Hukbong Bayan- Camarines Norte sa lider ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na sina kasamang Benito Tiamzon (ka Laan) at Wilma Austria (ka Bagong-Tao) at kasama ng iba pang mga bayani ng rebolusyong Pilipino na walang pag-iimbot na nag-alay ng kanilang panahon at buhay para […]

Pagpupugay at pagdakila ang alay ng mga magsasakang Batangueño nila ka Bagong-tao at ka Laan! Berdugong AFP-PNP, panagutin sa paglabag CAHRIHL at JASIG!
April 25, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Batangas | Henry Macatigbak | Spokesperson |

Ngayong ika-50 anibersaryo ng Pambansang Demoktratikong Nagkakaisang Prente o National Democratic Front (NDF), nagbibigay ng pinakamataas na pagpupugay ang Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid Batangas sa mga pinuno ng Partido na sila Benito Tiamzon (ka Bagong-tao) at Wilma Austria-Tiamzon (ka Laan)! Si ka Bagong-tao ay nagsilbing pangulo ng Komiteng Tagapagpaganap ng Komite Sentral habang si […]

The Chairman of the CPP and 9 comrades are immortal!
April 25, 2023 |

Ka Laan, Chairman of the Central Committee of the Communist Party of the Philippines, and Ka Bagong-Tao, Secretary General, were martyred along with 8 comrades. The Communist Party of the Philippines announced that its leading cadres were martyred by the fascist Philippine state on August 22, 2022 through heavy torture. As the Revolutionary Communist Movement […]

Ten Filipino Revolutionaries are Immortal!
April 25, 2023 |

The Communist Party of the Philippines (CPP) announced that Ka Laan (Benito Tiamzon), Chairman of the Executive Council of the Central Committee, and Ka Bagong-Tao (Wilma Austria-Tiamzon), Secretary General, were assassinated on August 22, 2022, along with 8 fellow CPP members. We respectfully commemorate the red fighters, the 10 revolutionaries, who have a unique place […]