34 Sibilyan pinatakang gipamusil sa 75th IB sulod sa panimalay, usa ka sibilyan-patay ug gipasumanginlang NPA

 

“DAKONG BAKAK!” ang gipasiatab sa 75th IBPA nga kuno adunay engkwentro nga nahitabo didto sa Sityo Katabadan, San Roque, San Miguel, Surigao del Sur kaniadtong Disyembre 24, 2021 ug adunay usa kuno ka NPA nga namatay.

Ang kamatuoran walay kukaluoy nga gipamusil sa mga kriminal ug abusado nga tropa sa 75th IBPA ang trentay kwatro (34) ka mga sibilyang Lumad-Manobo sulod mismo sa panimalay nga nagtambong sa kumbeti
(kasal sa Lumad).

Adunay usa ka patay, upat ka samaron ug usa ang missing sa mga nagtambong sa kumbeti. Gipagawas pa sa 75th IBPA nga ang napatay membro sa New Peoples Army.

Sa pagkatinuod membro ang mga biktima sa Malahutayong Pakigbisog Alang sa Sumusunod (MAPASU) ug walay kamatuoran nga kini mga membro sa NPA.

Naila ang napatay nga si Vilma Tawede, 32, menyo, lumulupyo sa Sityo Tambonon, San Roque, San Miguel, Surigao del Sur ug negosyante sa lanot nga abaka. Adtong tungura naatlan nga anaa siya sa sityo Katabadan ug sumala sa iyang bayaw nga si Monce Tawede sa pag interbyu sa DXBP Tandag manukot lamang kuno kadto og mga utang sa mga mag-uuma ug tungod kay atol usab kini nga adunay kumbeti maong nakadesisyon usab siyang motambong.

Usa sa mga nasamdan si Roberto Fernandez, 67, menyo samtang gikompirma pa ang mga pangalan sa laing tulo nga nangasamdan ug usa nga missing.

Sa wala pa ang panghitabo, samtang pauli na si Orland Fernandez, 40, lumulupyo sa maong sityo, gikan sa pagpamalit og ipanghanda sa kumbeti nasugat niya ang mga tropa sa 75th IBPA. Giakusahan siyang supplier sa NPA tungod sa mga pagkaon nga iyang gipamalit. Nangatarungan si Fernandez nga pagkaon kadto para ihanda sa kasal. Gikulata ug gipugos siya sa mga sundalo nga itug-an kun asa ang benyu sa kumbeti.

Pagkahapon gipaarakan sa mga sundalo ang balay nga gibenyuhan sa kumbeti kun asa daghang tawo na ang nagtapok sa balay aron magsalo-salo sa pagkaon lakip ang mga bata ug tigulang nga ningtambong sa maong sagradong okasyon sa mga Lumad-Manobo.
Dili lang kay kini ang unang higayon nga nahitabo nga pagpamatay sa mga Lumad sa Surigao del Sur. Mahinumdumang kaniadtong Setyembre 2015 nahitabo ang Lianga masaker kun diin tulo ang napatay, duha ka lider Lumad ug usa ka direktor sa Alcadev. Ug kaniadtong Hunyo 2021 gimasaker sa 3rd SFB ang mga bata nga nanghag-ot didto sa lungsod sa Lianga, tulo ang patay lakip ang usa ka menor de edad.

Walay pagrespeto ang AFP ug rehimeng Duterte sa katawhang Lumad ug sa tradisyon sa Lumad. Dakong paglapas usab ang gibuhat niini sa internasyonal nga balaod sa gubat ang pagdamay sa mga sibilyan sa gera. Dili na ikatingala kini tungod kay taas na nga panahong nabulit sa dugo ang rekord sa AFP ug sa rehimeng Duterte diha sa pagpamatay sa mga inosenteng sibilyan aron magsabwag og tumang kahadlok sa katawhan.
Sa pikas bahin dako kaayo ang budget nga gitagana sa AFP alang sa ilang pagpaniktik apan palpak kaayo ang ilang mga gihimo nga operisyon. Dili NPA ang ilang gipamusil kundili mga sibilyan.

Dako kaayo ang interes sa mga lokal ug langyaw’ng kapitalistang minahan sa Andap Valley Complex sa Surigao del Sur. Anaa ang dakong reserba sa bulawan ug coal. Giyak-an og mga Cafgu detatsment ang mga komunidad niini aron maseguro ang hapsay nga pagpasulod sa mga minahan dinhi. Apan tungod sa kusganong pagbabag sa mga Lumad sa lugar wala makaopereyt ang mga minahan nga gitugutan na sa gobyerno nga magmina.

Siguradong dili lang kay kini ang katapusang serye sa pagpamatay, pagpamomba ug pagpangmasaker sa mga Lumad-Manobo sa Andap Valley. Hangtod magpadayon ang walay puas nga pagkawkaw sa mga kapitalista sa yutang kabilin sa katawhang Lumad, padayong depensahan sa mga Lumad ang ilang mga bahandi. Kabilin kini sa mga katigulangan alang sa mosunod pa nga henerasyon.

Sa katapusan gihagit namo ang mga lokal nga panggamhanan nga hatagan og aksyon ang maong panghitabo. Kinahanglan nga mobarog sila sa unsa ang kamatuoran dili nga ikunsenti ang binuhatan sa mga kriminal nga 75th IBPA. Isip mga public servants kinahanglan modapig sa kawsa sa mga kabus. Nakalingkod kamo sa posisyon tungod kay gipili kamo sa katawhan.

Ikundena ang kriminal nga 75th IBPA!

Padayong suklan ang kabangis sa estado aron makab-ot ang hustisya alang sa tanang biktima sa pagpanglapas sa tawhanong katungod!

Hustisya kang Vilma Tawede!

Yutang Kabilin Panalipdan!

Katungod sa kaugalingong paghukom Pakigbisogan!

Sampa sa Bagong Hukbong Bayan!

34 Sibilyan pinatakang gipamusil sa 75th IB sulod sa panimalay, usa ka sibilyan-patay ug gipasumanginlang NPA