Ala Martial Law Ginpaluntad sang 62nd IBPA sa mga Binukid sang Binalbagan, Isabela kag La Libertad

Gindismaya sang pumuluyo sang tri-boundary sang banwa sang Binalbagan kag Isabela sang Negros Occidental kag La Libertad sang Oriental Negros, ang masingki nga pasismo, militarisasyon kag ala Martial Law sa mga kaumahan sang Central Negros halin sadtong Nobyemre 2 tubtob subong nga adlaw Nobyemre 15, 2022. Kapin sa 10 ka baryo kag 20 ka sityo ang apektado sa operasyon militar nga ginhimo sang 62nd IBPA. Nagperwisyo sa pagpangabuhi kag pangabuhian sang pumuluyo ang presensya sang 200-300 ka tropa sang berdugong 62nd IB nga may 11 ka kolum sa ila lugar.

Suno sa ila, wala sang seguridad ang ila kabuhi samtang nagapadayon ang operasyon militar. Naglimit sa ila normal nga paghulag bangud sang curfew nga pilit ginpatuman sang militar sa ila lugar sugod alas 6:00 sang gab-i. Halos indi na sila makahulag bisan pa sa pagkadto sa ila mga pamilya kag kaugalingon nga uma. Nadisturbo man sila sang halos kada oras nga hinagunghong sa paglinupad sang mga drone sa ila mga uma kag ugsaran sang ila mga puluy-an. Kadam-an sa ila ang ginadudahan nga mga suporter sang NPA. May mga nabiktima na sa ila sang pagmaltratar kag pagpangkastigo sang militar. Ang ila mga puluy-an ang ginahimo nga kampo militar, ginakawat ang ila mga kasapatan kaangay sang manok, pagpangawat sang ila mga tanum bisan pa ang ila mga pundo nga bugas pangkonsumo. Kon magreklamo sila, ginapisa-pisa sila nga gina-interogar, ginakastigo, iligal nga gina-aresto sa hinimu-himo nga kaso sang tropa sang 62nd IB kakunsabo ang mga katapo sang La Libertad-PNP.

November 4, 2022-ginteniran sang 22 ka tropa sang 62nd IB ang balay sang pamilya Villarin sa sityo Ampalali, Brgy Aya, La Libertad, Negros Oriental. Samtang gina-interogar ang tagbalay nga si Dongkoy Villarin, ginakastigo ini sang nasambit nga tropa militar atubang sa iya asawa kag kabataan.

November 5-9, 2022-ginhimo nga kampo militar sang 40 ka elemento sang 62nd IB ang balay sang pamilya Elod sa sityo Mabato, Brgy Talaon, La Libertad, Negros Oriental. Wala sang search warrant, ginransak ang nasambit nga puluy-an sang pamilya Elod, gintamnan sang armas kag mga bala. Iligal nga gina-aresto si Tonie Elod nga amo man ang tagbalay kay kuno katapo sang yunit milisya sang NPA. Samtang nagakampo ang militar sa panimalay sang pamilya Elod, ila pa nga ginakawat kag ginpang-ihaw ang siyam (9) ka bilog nga mga manok sang biktima. Pilit nga gindala si Tonie Elod sa Brgy Pacuan Army Detachment sa liwat nga interogasyon kag gintorture antis gindetinar si Elod sa La Libertad-PNP station.

Kabutigan ang ginapasibangud sang 62nd IB kag PNP-La Libertad kay Tonie Elod. Wala sa roster sang yunit milisya si Tonie Elod. Taliwas ini sa ginataghol sang 62nd IB kag 303rd BdePA.

November 6, 2022-ginkastigo man sang 62nd IB si Ejick Ruiz nga sibilyan, manug-oling kag mangunguma sang sityo Mabato, Brgy Talaon, La Libertad. Kadungan man sini ang puguso nga interogasyon sa ginkilala kay a certain Mike, may asawa, kabataan, sibilyan kag mangunguma sang amo gihapon nga lugar. Ginkumpiska ang ila konsumo nga anum ka gantang nga bugas. Ginwagwag sang militar ang nasambit nga bugas sa ugsaran kag ginpaulanan.

Ini man nga adlaw, gindakop man si Joel Carpio, komprador sang baboy nga taga Brgy Cansumandig, La Libertad. Si Joel ang gintorture sang militar. Ginsulod ang iya ulo sa plastik samtang ginakastigo.

Mabaskog gid nga ginakondenar sang LPC-NPA ang padayon nga pagbayolar sang tawhanon nga kinamatarung tuga sang masingki nga militarisasyon. Ang pilit nga pagpatuman sang ala Martial Law sa Central Negros ang klaro nga paglapas sa CARHRIHL kag laye sang gyera. Naga-upod man ang LPC-NPA sa mga yamo kag reklamo sang pumuluyo sa kaumahan batok sa mga kalakasan kag kalapasan sang pasistang tropa sang 62nd IB idalum sa 303rd BdePA sa pagpanguna ni B/Gen. Inosencio Pasaporte.

Ginahangkat man sang Leonardo Panaligan Command-New People’s Army ang LGU sang Binalbagan, Isabela kag La Libertad upod sa taong-simbahan kag iban pa nga sektor sa separado nga imbestigasyon angot sa mga yamo kag reklamo sang pumuluyo batok sa kapintas sang 62nd IB kag iban pa nga tropa militar.

Ihatag ang hustisya sa malapad nga masa! Palayason ang pasistang militar sa kaumahan! Ilunsar ang madinalag-on kag lapnagon nga taktikal nga opensiba sa sakop sang larangan gerilya!

Ala Martial Law Ginpaluntad sang 62nd IBPA sa mga Binukid sang Binalbagan, Isabela kag La Libertad