Ang peke nga impormasyon ug ang lokalisadong "panaghisgot sa kalinaw" sa PTF-Elcac Bohol

Ang head sa Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict (PTF-ELCAC) nga si Romie Teruel, nagpagarpar sa gisabwag niining peke’ng impormasyon aron linglahon ang publiko mahitungod sa giingong panaghisgot sa kalinaw tali sa Gubyernong Aumentado ug sa rebolusyonaryong kalihukan dinhi sa Bohol.

Sa hiniusang pahayag ni Teruel ug Gob. Aumentado, “mosaka na unta kami sa bukid kauban ang Gobernador aron estoryahon si Compoc, apan usa ka adlaw sa wala pa ang gitakdang panagtagbo, nahitabo ang ‘engkwentro’ sa kasundalohan ug sa mga NPA mao nang wala mahinayon ang panagtagbo”.

Giklaro namo nga dili mosulod sa lokalisadong “panaghisgot sa kalinaw” ang rebolusyonaryong kalihukan nga gitanyag sa reaksyunaryong gubyerno kay ang katuyoan niini mao ang pagpasurender, pagdakop ug paghimong target sa mga rebolusyonaryong pwersa sa ekstrahudisyal nga pagpamatay. Giklaro usab namo nga krimen ug dili engkwentro ang nahitabo sa Barangay Tabuan, Antequera niadtong petsa 12 sa Mayo. Gusto lang ipagawas sa gubyerno ni Aumentado ug pasistang PTF-ELCAC nga sirado alang sa kalinaw ang BHB ug nga aron mahatagan og kalig-on ang pagbansag og “terorista” sa CPP-NPA-NDFP.

Ang pagpalingkawas sa Pilipinas gikan sa mga imperyalistang gahum, ang tinuod nga reporma sa yuta, ang nasdunong industriyalisasyon ug ang paghatag og hustisya sa grabeng pagpanglapas sa tawhanong katungod ug internasyunal nga makitawhanong balaod maoy angay nga hatagan og pagtagad sa reaksyunaryong gubyerno, dili ang pagsumpo sa katawhan nga nanghingusog alang niini.

Ang industriya sa eko-turismo dinhi sa Bohol nagbunga sa pagpapahawa sa mga mag-uuma sa ilang mga umahan ug sa mga mangingisda sa ilang pangisdaan. Niadtong Nobyembre, 2022, dinhay plano ang kagamhanang Aumentado nga magtukod og diving site sa onse (11) ka mga lungsod dinhi sa probinsya (Mabini, Anda, Guindulman, Garcia-Hernandez, Jagna, CPG, Calape, Loon, Tubigon, Duero ug Bien Unido). Kasumpay kini sa daan nang gitukod nga mga sangktwaryo nga nagresulta gyud sa pagdili sa gagmay’ng mga mananagat sa pagpangisda duol dinhi. Dili trabaho ug panginabuhi sa mga gagmay’ng mananagat ang anihon dinhi kundili mao ang dugang nga pag-antus, grabeng dislokasyon sa panginabuhian, pamuyo, ug kadaot sa kiniyahan. Ang mga imperyalista ug mga burukrata kapitalista ang labing mabulahan niini, dili ang katawhang Bol-anon.

Taliwala sa pagkasirado sa reaksyunaryong rehimeng US-Marcos, Jr sa negosasyong pangkalinaw, nagkapulike ang mga lokal nga kagamhanan sa obligado nilang pag-atubang sa nagkakusog nga pagsukol sa katawhan tungod sa nagkagrabeng krisis sa ekonomiya ug pulitika nga gibunga sa neoliberal nga mga palisiya. Kinahanglang ipursige sa kagamhanang Aumentado sa rehimeng US-Marcos, Jr ang panaghisgot sa kalinaw tali sa NDFP resolbahon ang mga hinungdan sa armadong panagsangka.

Sa pikas bahin, kinahanglang mag-igmat ang katawhang Bol-anon sa mga bakak ug pagpanglingla sa reaksyunaryong gubyerno. Kinahanglang paninglan ug suklan sa nagkalain-laing paagi ug tamparuson sa hiniusang kusog sa katawhan ang rehimeng US-Marcos, Jr. Dili angayang mahadlok ug dili magpadala sa mga “modus operandi” niini aron mahatagan og hustisya ang mga biktima sa iyang krimen ug sa tibuok mapahimuslanon ug madaug-daogong sistema.##

Ang peke nga impormasyon ug ang lokalisadong "panaghisgot sa kalinaw" sa PTF-Elcac Bohol