Bomba kag kakugmat ang nabaton sang pumuluyo halin sa AFP Central Command

Mabaskog nga ginakondena sang Apolinario Gatmaitan Command sang New People’s Army sa Isla sang Negros ang natabu nga pagpangbomba sang mga katapu sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army nga idalum sang AFP Central Command sadtong Hunyo 9, 2021, alas 10:00 sang aga tubtob alas 2:00 sang hapon. Ang paggamit sang Howitzer canon kag mortar nagtuga sang kakugmat sa mga residente sa bukiran nga bahin sa syudad sang Himamaylan kag banwa sang Binalbagan kag nagresulta sang temporaryo nga pagbiya sang ila mga puluy-an kag pagkadislokar sang ila palangabuhian.

Bunga sang kapigaduhon kag naga-atubang sang problema sa makamamatay nga COVID-19 ang mga pumuluyo nagakinahanglan sang bulig para sa matag-adlaw nila nga kinahanglanon pareho sang pagkaon apang sa baylo nga pagkaon, bala sang mga mortar kag kanyon ang ila nabaton. Ang masakit pa, sila ang nangin biktima sa paglapas sang tawhanon nga kinamatarung sa ginalunsar nga kombat nga operasyon sang mga militar sa kabukiran.

Lubos man nga ginakondena sang AGC-NPA ang pag-torture kag pagpatay sa katapu sang tumandok nga si Erming Pacheco sang Sityo Dala-upon, Brgy. Carabalan, Himamaylan City. Si Pacheco ginkuha sang mga katapu sang militar sa iya balay matapos ang engkwentro sa tunga sang 62nd IB kag isa ka yunit sang NPA sadtong Hunyo 9, 2021. Gindala sya sa lugar sa diin natabu ang encounter kag gintiro tubtob mapatay. Ginhigtan ang mga kamot kag tiil kag gintuhog sang kawayan nga daw baboy kag ginpagwa sang military nga napatay sa ikaduha kuno nga engkwentro kag katapu kuno sang NPA. May iban pa nga biktima sa pagpangastigo sang militar kag ginpangkuha man ang mga kasapatan (kanding kag mga manok) sa mga pumuluyo sa lugar kag ginpang-ihaw.

Nag-uyang ang rehimen Duterte sang milyon-milyon nga pondo para sa ila dalagku-an nga operasyon kag pagpangbomba sa kabukiran samtang ang pumuluyo naga-atubang sang tuigan nga tiempo muerto, lapnagon nga kapigaduhon kag gutom. Sa kahimtangan nga naga-atubang sang problima sa pandemya ang pumuluyo kag ang nagakadapat nga buligan ang mga katapu sang mga tumandok, bomba kag pagpamatay sang mga sibilyan sa kabukiran ang ila naaguman. Ini nga mga hitabu may kaanggid sa na-eksperyensyahan sang mga tumandok sa ginalunsar nga ala-Sauron nga nagpatay sang mga tumandok sa isla sang Panay. Nag-utas sang madamu nga kabuhi sang mga tumandok, pinalayas sila sa ila duta nga ginata-uma bangud sa interes sang mga dalagku nga negosyante.

Sa pagkuha sang teraniko nga rehimen Duterte sa padumili sang bag-o nga permit sa pagmina sa bilog nga Pilipinas sadtong Abril 15, 2021, nagdinaguso ang mga dalagku nga kompanya sa mina nga makatigayon sang ila pag-operasyon sa pagmina sa isla sang Negros ilabi na sa kabukiran sang Central Negros. Ginahimo nga rason sang AFP Central Command ang problema sa “insurhensya” sa paglunsar sang tropa militar sang dalagkuan nga kombat operasyon kag pagpangbomba agud tublagon ang malinong nga pagpangabuhi sang mga tumandok sa kabukiran kag palayason sa ila duta nga ginataliuma. Paagi sini mahatagan ligwa ang operasyon sang mga dumuluong nga kapitalista sa mina.

Dapat pasabton ang rehimen Duterte kag ang mga uhaw sa dugo nga mga heneral sa idalum sang AFP Central Command kag 3rd Infantry Division sa halit nga natuga sa pangabuhian sang mga tumandok. Dapat ini nga kondenahon tungud sa baylo nga serbisyuhan ang pumuluyo bangud amo ini ang nagasweldo sa ila, kahalitan ang ila ginahimo paagi sa pagwasak sang palangabuhian kag paglapas sang tawhanon nga kinamatarung pareho sang mga pagpang-torture, pagpamatay, iligal nga pagpang-aresto kag patarasak nga pagpangbomba.

Panawagan sa mga rank and file sa hanay sang militar nga indi magsunod sa mandu sang inyo berdugo nga mga heneral. Ginhimo kamu nga inogbala sa kanyon para sa ila interes nga magtaas ang ila mga ranggo. Inyo pirme pamensaron ang inyo ginsumpaan nga mag-alagad sa pumuluyo bangud dira kamu nagakuha para mabuhi ang inyo pamilya. Nakahibalo kami nga naghalin man kamu sa ginahimuslan nga sahi rason nga ara kamu sa institusyon militar agud may bulanan nga sweldo nga mabaton para buhion ang inyo pamilya. Ang armado nga paghimakas nga ginalunsar sang NPA nagatuyo nga sulbaron ang mayor nga problema sang bug-os nga pumuluyo bunga sang mala-pyudal kag mala-kolonyal nga sistema nga ginaharian sang imperyalista nga Estados Unidos, dalagku nga burgisya komprador kag dalagku nga agalon mayduta. Ang inyo pamilya kabahin sang pumuluyo nga gina-alagaran sang NPA kag magabenipisyo man sa kadalag-an sang rebolusyon.

Panawagan man sa mga LGU kag sa mga lain-lain nga sektor sang sosyedad nga nanindugan para sa matuod nga kalinong kag demokrasya nga maghiwat sang pag-imbistiga angut sa mga kahalitan sang militar sa ila ginalunsar nga kombat nga operasyon sa kabukiran. Hublasan ang kabutigan nga ginapalapnag sang AFP/PNP kag buligan ang mga biktima sang paglapas sang tawhanon nga kinamatarung agud mahatagan sila sang nagaka-igo nga hustisya.

Sa tanan nga yunit sang NPA, aton pa pabaskugon ang paglunsar sang mga taktikal nga opensiba agud pabayaron sang mahal ang mga may utang nga dugo sa pumuluyo. Pangapinan ang pumuluyo sa ila palangabuhian kag makapabilin sa ila duta nga ginatala-uma. Indi pagtugutan ang mga dumuluong nga kapitalista sa pagmina sang kabukiran bangud makahalit ini sa palangabuhian sang pumuluyo ilabi na sa mga tumandok kag makaguba sang dunang manggad.

Maghimakas, indi mahadlok!

Isulong ang armado nga paghimakas tubtob sa kadalag-an!

Bomba kag kakugmat ang nabaton sang pumuluyo halin sa AFP Central Command