Desperado nga 79th IB nagapaantos sa Marcelo

Ang artikulo nga ini may salhin sa EnglishBisaya

Gingamit sang 79th IB sang AFP ang bilog kakayahan sang ila batalyon agud mapadayon ang ila butig nga ‘na-dismantol nga prente sa BHB’ nga pahayag sa publiko paagi sa paghiwat sang condemnation rally kag pagpresentar sang peke nga mga surenderi sadtong Nobyembre 7 sa Barangay Marcelo, Calatrava, Negros Occidental. Ang nasambit nga aktibidad ang gitambongan masami sa unipormado nga personel, kag mga istudyante kag residente nga ginpilit nga magtambong.

Ang Roselyn Jean Pelle Command – Northern Negros Guerilla Front sang Bag-ong Hangaway sang Banwa (RJPC-BHB) nakabaton sang report nga ang mga residente ang ginpwersa sang mga elemento sang 79th IB para magkadto sa nasambit nga condemnation rally. Nahadlok nga i-red-tag kag mangin biktima sang pagpamigos sang estado, ang mga residente nagkadto sa aktibidad.

Sa tion sang hilikuton, ginpilit ang mga residente nga magdala sang mga plakard kag magsinggitan sang kontra-BHB nga mga islogan sa atubang sang mga pwersa sang estado. Bilang consuelo de bobo sa pagtambong, ang Calatrava LGU nagpanghatag sang lima ka kilo nga bugas kag de latas, kag iban pa.

Ini nga sitwasyon pabor tanan sa 79th IB agud mapakita nga sila ginantihan nga mga sundalo, wala labot sang hambalanon sang korapsyon sa likod sa peke nga mga surenderi.

Gindeploy ang RCSP tim sang 79th IB masugod Setyembre 20202 sa Sityo Huybesan, Barangay Marcelo. Ang RJPC-BHB naka-monitor sang inisyal nga report sang pagpang-surbeylans, interogasyon, pagpamahug kag intimidasyon.

Ang nasambit nga pasista nga tropa nagalantaw sa ila tinutuyo militar bilang mas importante kumpara sa pagrespeto kag paghatag importansya sa kabuhi sang sibilyan kag sa tawhanon nga kinamatarung. Sa pihak nga bahin, ang Pulang hangaway nagahatag importansya sa kaayuhan sang mga masa sa tanan nga tion. Ang wala kakapoy nga suporta sang pumuluyo sa norte nga bahin sang Negros sa rebolusyonaryo nga kahublagan nagapagsik liwat sang mag-atake ang pasismo sang estado.

Ang korapsyon kag pagpamahug sang 79th IB ang mas magkombinser sa mga Negrosanon nga ang ila matuod nga armado amu ang BHB. Wala batyaga sang mga mersenaryo nga sila nangin numero uno nga nagapangrekrut sang mga bag-o nga rebolusyonaryo sa norte nga bahin sang Negros nga pursigido nga wasakon ang mala-kolonyal kag mala-pyudal nga naghari nga sistema nga wala untat nga nagapamigos sa ila.

Ang RJPC-BHB naga-abi-abi sa mga residente nga nagapangita sang dalangpanan sa tunga sang terorismo sang estado. Kon may gusto mangin katapo sang BHB, magkadto lang sa pinakalapit nga yunit sang Partido, BHB ukon rebolusyonaryo ng organisasyon masa.

Desperado nga 79th IB nagapaantos sa Marcelo