Desperadong 79th IB nagpaantos sa Marcelo

Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishHiligaynon

Gigamit sa 79th IB sa AFP ang tanang paninguha sa ilang batalyon para palanaton ang bakak niini nga ‘na-dismantol ang prente sa BHB’ nga pahayag ngadto sa publiko pinaagi sa pagtigayon og condemnation rally ug pagpresentar og peke nga mga surenderi kaniadtong Nobyembre 7 sa Barangay Marcelo, Calatrava, Negros Occidental. Ang nasambit nga aktibidad gitambongan kasagaran sa unipormadong personel, ug mga istudyante ug residente nga napugos pagtambong.

Ang Roselyn Jean Pelle Command – Northern Negros Guerilla Front sa Bagong Hukbong Bayan (RJPC-BHB) nakadawat og report nga ang mga residente gipwersa sa mga elemento sa 79th IB para motambong sa nasambit nga condemnation rally. Nahadlok nga i-red-tag ug mahimong biktima sa pagpangdaugdaug sa estado, ang mga residente niadto sa aktibidad.

Atol sa kalihokan, gipugos ang mga residente nga magdala og mga plakard ug gipasinggit og kontra-BHB nga mga islogan atubangan sa mga pwersa sa estado. Isip pahalipay sa pagtambong, nang-apud-apod ang Calatrava LGU og mga lima ka kilong bugas ug de lata, ug uban pa.

Kini nga sitwasyon pabor tanan sa 79th IB para mapakita nila nga sila ginantihan nga mga sundalo, wala pay labot ang hisgutanan sa korapsyon sa likod sa peke nga mga surenderi.

Gi-deploy ang RCSP tim sa 79th IB sukad Setyembre 2022 sa Sityo Huybesan, Barangay Marcelo. Ang RJPC-BHB naka-monitor og mga inisyal report sa pagpang-surbeylans, interogasyon, pagpanghulga ug intimidasyon.

Ang giingon nga mga pasistang tropa naglantaw sa ilang tumong militar isip mas importante kaysa sa pagrespeto ug paghatag importansya sa kinabuhi sa sibilyan ug sa tawhanong katungod. Sa pikas bahin, ang Pulang manggugubat tibuok panahon nga naghatag og importansya sa kaayuhan sa mga masa. Ang walay kakapoy nga suporta sa katawhan sa norte nga bahin sa Negros ngadto sa rebolusyonaryong kalihukan gadasig panahon mo-atake ang pasismo sa estado.

Ang korapsyon ug pagpanghulga sa 79th IB mas mokombinser sa mga Negrosanon nga ang ilahang tinuod nga armado mao ang BHB. Wala damha sa mga mersenaryo nga sila mahimong numero uno nga nagapangrekrut sa mga bag-ong rebolusyonaryo sa norte nga bahin sa Negros nga pursigido nga gub-on ang alang-alang kolonyal ug alang-alang pyudal nga nagharing sistema nga walay undang nga nagpangdaugdaog kanila.

Ang RJPC-BHB nag-abi-abi sa mga residente nga nangita og dalangpan taliwala sa terorismo sa estado. Kung adunay gusto nga mahimong katapo sa BHB, moadto lang sa pinakaduol nga yunit sa Partido, BHB o rebolusyonaryong organisasyong masa.

Desperadong 79th IB nagpaantos sa Marcelo