Desperadong pagpangatake sa rehimeng US-Duterte batok sa BHB-Surigao del Sur, nagwaldas og mobakat sa ₱100 milyones

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa English

Read in: English

Padayon ang desperadong lakang sa rehimeng US-Duterte nga pukanon ang rebolusyunaryong kalihukan sa North Eastern Mindanao Region (NEMR). Gipangandoy gihapon sa kadagkuan sa AFP, ilabina ang 4th ID, 401st, 402nd ug 901st Bde nga mapuo nila ang BHB sa NEMR niining nahabiling tunga sa tuig 2020. Padayong nagwaldas ang rehimeng Duterte og dinagkung kandtidad alang sa ilang mga operisyong militar nga daw walay giatubang nga krisis sa ekonomiya ug panglawas ang nasud nga gipasamot sa Covid19.

Partikular sa Surigao del Sur, mokabat na sa P100 milyones ang nawaldas sa upat ka hugna lamang nga pagpamomba gamit ang modernong mga kahimanang panggubat. Gihimo nila kini sa sayop nga pagtuo nga mapukan ang BHB pinaagi niini apan nahiagum usab ang kaaway sa kadaut.

Ang mga mosunod mao ang mga pag-alkontra sa BHB-SDS sa operisyong militar sa Surigao del Sur:

Lungsod sa San Miguel
Mayo 14: Brgy. Libas Sud- nangbomba ang kaaway gamit ang FA50, Augusta attack helicopter, MG520, Huey helicopter ug kanyon sa temporaryong gikampohan sa mga Kauban. Nikalas kini og lima (5) ka kinabuhi sa Pulang manggugubat. Niini nga pagpangataki, kapin sa P25 milyones ang nahimong gasto sa kaaway.

Sa mga misunod nga mga adlaw, nakahiagom og tulo (3) ka hugna sa isnayping-haras ang mga tropa sa 3rd SFB ug 75th IBPA nga nagsuhid sa lugar nga nahitaboan. Nakahiagom kini sa usa (1) ka patay ug mga samaron nga gikarga sa helikopter.

Mayo 18: Sitio Kiskis, Brgy. Siagao-nahitabo ang usa ka oras nga pinusilay tali sa nangatakeng tropa sa 36th IBPA ug sa BHB-SDS. Napatay sa maong engkwentro si 2nd Lt. Danus samtang adunay ubay-ubay nga mga samaron sa pwersa sa maong tropa. Sa pikas bahin, duha (2) ka Kauban ang mabayanihong naghalad sa ilang kinabuhi.

Mayo 19: Sitio Kiskis, Brgy. Siagao-naghuramentadong namomba ang kaaway gamit ang ilang Agusta attack helicopter ug MG520 gunship sa bukirong dapit niini nga lugar. Luwas nga nakalikay ang mga Pulang manggugunat sa BHB-SDS.

Sa bulan sa Agusto: Brgy. Bitaugan-naglunsad og aksyong militar ang BHB-SDS batok sa dungandungan nga nangatakeng mga tropa sa 36th IB, 75th IB ug 65th IB sa bukirong bahin niini nga baryo:

Agosto 2, alas 10:30 sa buntag: naharas sa BHB-SDS ang usa ka kolum sa kaaway nga nakahiagom sa usa (1) ka patay ug usa (1) ka samaron;

Agosto 4, alas 9 sa buntag: naambush sa BHB-SDS ang mao ra gihapon nga kolum. Subay sa report duha (1) ang samaron ug usa (1) ang patay niini;

Mga alas 4 sa hapon-laing pagpang- isnayp ang gilunsad sa BHB-SDS batok sa lahi nga kolum nga nag-operisyon. Usa (1) ang samaron og usa (1) ang patay sa bahin sa tropa sa kaaway;

Agosto 5, alas 11:00 sa buntag-naharas na usab sa BHB-SDS ang laing kolum sa nag-operisyong tropa sa AFP kung diin usa (1) ang patay sa kaaway;

Agusto 8 sa may alas 4 sa hapon: giharas sa BHB-SDS ang mao ra gihapon nga kolum sa kaaway nga nagpundo na. Gikatahong duha (2) ang samaron ug usa (1) ang patay sa han-ay sa kaaway.

 

Lungsod sa Carmen
Hulyo 30: Sitio Gacob, Brgy. Hinapuyan-gipabuthan og Command Detonated Explosives (CDX) sa BHB-SDS ang nag-operisyong tropa sa 36th IB sa bukirong dapit. Nagresulta kini og unom (6) ka patay sa han-ay sa AFP ug dili matino nga ihap sa samaron.

 

Lungsod sa Lianga
Hulyo 7, alas 2:30 sa kaadlawon: Sityo Panukmuan, Brgy. Diatagon-laing pagpamomba na usab ang gihimo sa 3rd SFB nga migasto og laing halos P50 milyones gamit ang FA50 bomber, Augusta attack helicopter, MG520, attack drones ug mga kanyon. Target niini ang temporaryong gikampohan sa BHB-SDS kun diin nakalas ang duha (2) ka Kauban. Niini nga panghitabo, gipasiatab ni 1st Lt. Punsalan, CMO officer sa 3rd SFB nga kuno ang maong grupo misulay pagsunog sa IP-ED (Indigenous People-Education) nga eskwelahn sa Sitio Simowao, Brgy. Diatagon. Ang tinuod dugay na nga giokupar ug giyak-an sa maong tropa ang lugar apil ang silingang komunidad sa Emerald. Human pagpamomba, pugsanong gikampohan sa maong tropa ang mga komunidad sa Km. 16 ug Manluy-a sa Brgy. Diatagon. Dinaghan na usab ang pugsanong gipasurender ug gidakop nga mga lumulupyo sa rason nga suporter kini sa BHB.

Hangtud sa kasamtangan, padayon ang pagposisyon niini nga tropa sa sentro sa mga komunidad. Luyo sa krisis sa ekonomiya tungod sa COVID 19, padayon ang grabeng pagpamig-ot sa pag-adto sa ilang umahan, paggukod sa mga tawong wala magpa-“clear” o mosurender sa AFP/PNP ug paglimita sa ilang paliton nga bugas ug panud-an.

Lungsod sa Tago
Hulyo 14: Brgy. Anahaw Daan-napalaw ug laing pag-usik-usik na usab sa panudlanan ang gihimo sa AFP sa iyang pagpamomba nga gigastuhan gihapon og kapin P25 milyones. Naggamit gihapon sila og FA50 bomber, Augusta attack helicopter, MG520 ug attack drones sa pag-atake/pagpamomba niini sa biniyaang temporaryong kampo sa BHB.

Sa laing bahin, padayon ang paglunsad og CSP sa mga sitio ug kabaryohan sa Surigao del Sur, sama sa Brgy. Burgos, Cortez; Brgy. Sibahay, Lanuza; Brgy. Hinapuyan, Carmen; Brgy. Cabas-an, Cantilan; mga komunidad nga sakop sa Brgy. Bolhoon sa San Miguel; Brgy. Caras-an ug Lindoy sa Tago ug mga komunidad nga sakop sa Brgy. Diatagon, Lianga. Padayon usab ang pinugos nga pagpangrekrut og mga CAA luyo nga supak kini sa kagustuhan sa mga lumolupyo.

Bugtong tumong niining maong mga magun-ubong operisyong militar ang pagpuo sa BHB aron makasulod ug maggwardiya sa mga langyaw’ng minahan ug plantasyon sa probinsya. Nagtuo si Duterte ug ang iyang mga heneral nga ilang mapuo ang rebolusyonaryong kalihukan ug mapalig-on ang diktaduryang paghari ni Duterte nga itoy sa imperyalistang US ug China.

Imbis nga sulbaron ang krisis sa panglawas nga giatubang sa katawhang Pilipino, mas gihatagan niini og dakong priyoridad ang pagpatay sa katawhan ug sa damgo niining pagpukan sa rebolusyonaryong kalihukan.

Niini nga kahimtang labing makatarunganon lamang nga ang katawhang Pilipino mosukol sa pasistang paghari ug pakigbisogan ang demokratikong mga katungod ug kab-oton ang katilingbanong hustisya.

Iasdang ang gubat sa katawhan hangtud sa kadaugan!
Sampa sa New People’s Army!

Desperadong pagpangatake sa rehimeng US-Duterte batok sa BHB-Surigao del Sur, nagwaldas og mobakat sa ₱100 milyones