Fausto masaker, isa ka tuig na nga wala sang hustisya

Isa na ka tuig ang nagligad matapos ang makasiligni nga pagmasaker sa mga katapo sang 94th IB sa mag-asawa nga Fausto (lakip ang duha ka menor de edad nga mga bata sini) sa Sityo Kangkiling, Barangay Buenavista, Himamaylan City, Negros Occidental sadtong Hunyo 14, 2023. Pero tubtob subong, wala gihapon ini mahatagan sang hustisya. Matapos ang ini nga hitabo, padayon gihapon nga nagapanghalit kag nagapang-atake sa mga mga mangunguma ang mga responsable sa amo nga krimen nga amo ang 94th IB kag ang mga elemento sang Citizen Armed Forces Geographical Unit (CAFGU) sa lugar.

Ang pagmasaker sa pamilya Fausto ang isa sa pinakamakasiligni nga kaso sang pagpamatay sa mga mangunguma sa isla sang Negros sa pagpungko ni Marcos Jr. Kaangay sa natabo sa pamilya Fausto, brutal man nga ginmasaker sa mga katapo sang 62nd IB ang mag-iloy nga Jacolbe (nagbusong ang iloy kag menor de edad ang iya bata) kag ila himata sadtong Hulyo 2022 sa Guihulngan City, Negros Oriental.

Wala sang kinatuhay si Marcos Jr sa iya amay nga diktador nga si Ferdinand Marcos Sr nga madamu ang ginpangmasaker nga mga mangunguma nga gindingotan sang hustisya sa pila na ka dekada ang nagligad tubtob subong. Halimbawa sini ang wala gihapon nahatagan sang hustisya kag napasabat sa reaksyonaryong gobyerno ang may kahimuan sa masaker sa Escalante City kag Langguni 9 sa Cauayan, sa Negros Occidental sa panahon sang 1980’s.

Bangud sa kultura sang impunidad, wala sang malauman ang mga biktima sang pasismo kag terorismo sang estado ilabi na sa hinimoan sang bayaran nga 94th IB. Sa sakop lang sang Barangay Buenavista, Himamaylan City, kon sa diin naghalin ang pamilya Fausto, narekord ang masobra 30 ka kaso sang pagpanglapas sang tawhanon nga kinamatarung nga nag-imbolbar sa indi magnubo sa 650 ang mga biktima (57 ini mga menor de edad) sa nasambit nga militar halin Mayo 2023 tubtob subong, Hunyo 14, 2024. Magluwas sa pagmasaker sang pamilya Fausto, upod na sini ang pila sa masunod nga mga kaso:

1.) pagpatay ni Crispen Tingal Jr. sadtong Mayo 4, 2023;
2.) iligal nga pagdakop sa mga mangunguma sadtong 2023 sanday Susan Medes sadtong Hunyo 25 sa Sityo Bito; Joel Casusa kag Jenny Radles sadtong Nobyembre 6 sa Sityo Pisok kag Pokoy Rebradilla sadtong Disyembre 7 sa Sityo Karanawan;
3.) Pagpinalupok kag pagpamahug sa pamilya Martines sa sadtong Agosto 2023;
4.) Iligal nga pagdakop sa apat ka mga mangunguma sadtong Enero sa Sityo Cantupa kag Pebrero 2024 sa Sityo Dawahan;
5. Pag-istraping kay Tata Balasabas sadtong nagligad Mayo 7 sa Sityo Pisok;
6.) Pagpangransak kag pagpamahug sa pito ka kabalayan sa sini nga bulan, Hunyo 7, sa Sityo Cabagal.

Halos ang mga biktima sa sini nga mga kalakasan sang pwersa sang estado ang mga myembro sang lokal nga asosasyon sang mga mangunguma nga masami man gina-redtag kag ginapasibangdan nga mga tagsuporta ukon katapo sang New People’s Army (NPA).

Ang matuod, ini nga mga mangunguma kag ang ila asosasyon nagahandum lamang sang kaayuhan sang ila pagpangabuhi. Nagademanda kag nagahimakas sila para sa pagpataas sang sweldo kag benepisyo, matuod nga reporma sang duta kag iban pa nga benipisyo. Dapat nga mabuligan sang reaksyonaryo nga gobyerno sa ila ginaantus subong ilabi na nga ang mga mangunguma nga nahalitan sa lain-lain nga kalamidad kaangay sang bagyong Odette, El Niño kag sa palaabuton naman nga La Niña. Apang, tubtob subong, wala sang konkretong tikang kag indi mabatyagan sa pumuluyo ang bulig sang reaksyonaryo nga gobyerno.

Samtang indi masabat sa reaksyonaryong gobyerno ang ugat sang ginahimakasan sang pumuluyo, indi san-o man matapos ang paghimakas sang ginapigos kag ginahimuslan.

Sa pihak bahin, ang solo lamang nga magahatag hustisya sa mga biktima sang terorismo sang estado amo ang paglunsar sang inaway banwa nga ginasakdag sang pumuluyo. Padayon ini nga nagabaskog sa atubang sang mapintas nga makinarya sang estado nga amo ang Armed Forces of the Phiippines (AFP) kag Philippine National Polic (PNP) para mapasabat ang maduguon nga kamot sa sini nga armadong mersenaryo nga nagaserbi lamang sa mga dalagkung agalon-mayduta, mga burukrata kapitalista kag dalagku nga burgesya kumprador.

Bangud sang wala sang malauman ang pumuluyo sa hudisyal nga sistema sini, magapaninguha ang NPA nga malab-ot ang pinakamalapad nga pumuluyo para sa pagpatuman sang hustisya batuk sa mga kriminal nga mga militar kag iban pa nga mga kontrarebolusyonaryo kag may utang nga dugo sa pumuluyo.

Nanguna nga kaundan man sa programa sang demokratikong rebolusyon sang banwa ang mapatuman ang matuod nga reporma sang duta kag pungsodnon nga industriyalisasyon nga amo ang magasabat sang pigos nga kahimtangan sang pumuluyo. Ginalunsar sini ang agraryong rebolusyon sa lain-lain nga bahin sa kabukiran kag kapatagan para mapataas ang pang-ekonomiya nga kaimtangan sang pumuluyo.

Paagi sa padayon nga pagpalapad kag pagkonsolida sa baseng masa kag pag-angtanay sang tatlo ka integral nga hilikuton sang NPA, sigurado nga mapasulong ini sa mas mataas nga halintang sang inaway banwa nga magahatag sang matuod nga hustisya sosyal, demokrasya kag kahilwayan sang aton pungsod.###

Fausto masaker, isa ka tuig na nga wala sang hustisya