Hinggil sa paghirang kay Amboy General Brawner bilang hepe ng AFP

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Hinirang si Gen. Romeo Brawner Jr ni Ferdinand Marcos Jr noong Biyernes bilang bagong hepe ng Armed Forces of the Philippines (AFP). Pinalitan ni Brawner si Gen. Andres Centino na kontrobersyal na muling hinirang sa pusisyon noong Enero matapos tumangging magretiro nang pinalitan siya ni Marcos pabor kay General Bacarro noong Agosto 2022.

1. Si General Brawner ang ikatlong hepe ng AFP na hinirang ni Marcos sa loob ng kulang sa isang taon. Ipinakikita nitong nariyan pa rin ang patakarang revolving-door sa AFP o papalit-palit ng hepe nito, at na hungkag ang mga deklarasyong “stability and continuity” o “katatagan at pagpapatuloy” sa loob ng AFP, laluna matapos amyendahan ni Marcos ang batas na nagbigay sa kanya ng kapangyarihang palitan ang hepe ng AFP anumang oras. Pinahihintulutan nito si Marcos na busugin ang ambisyon ng lahat ng heneral ng militar na pinaglalawayan ang pakinabang ng pinakamataas na pusisyon sa AFP, at mga kikbak sa multi-milyong mga kontrata sa ilalim ng modernisasyon ng AFP. Tulad ng nagdaang mga pangulo, gagamitin din ni Marcos ang patakarang revolving-door sa AFP para palawigin ang sistemang padrino sa mga heneral ng AFP.

2. Si General Brawner ay isang war criminal o kriminal sa digma dahil pananagutan niya ang pagpatay sa tagapagsalita ng BHB na si Jorge Madlos (Ka Oris) habang nasa kamay ng militar. Idinidirehe niya ang operasyon at naglalabas ng mga atas nang madakip si Madlos ng mga pwersa ng 4th Infantry Division sa Impasug-ong, Bukidnon noong maagang bahagi ng gabi ng Oktubre 29, 2023, at sadyang pinatay pagkatapos. Siya rin ang dali-daling nag-utos na ipa-cremate ang bangkay ni Madlos at kanyang kasama para sunugin ang lahat ng ebidensya ng tortyur at pagpatay.

Bilang pinuno ng 4th ID, si General Brawner din ang nasa likod ng kampanya ng aerial bombing sa Bukidnon, Misamis Oriental, at mga prubinsya ng Agusan na nagdulot ng malawakang lagim sa mga magsasaka at minoryang mamamayan.

3. Ang bagong chief-of-staff ng AFP ay tapat na tagasunod ng US. Siya ay alumni ng US Army War College, isang institusyong pinatatakbo ng US Department of Defense para sa pagsasanay ng nangungunang mga upisyal ng mga organisasyong militar. Bago magsilbing hepe ng Army, naging hepe siya ng 6th ID na nakabase sa Zamboanga, at ng 4th ID sa Cagayan de Oro, kapwa dibisyon ng Army na kilalang mahigpit na kinokontrol ng pwersang militar ng US sa Pilipinas.

4. Inatasan ni Marcos si General Brawner na “isaayos” ang mga operasyong kontra-insurhensya, para “maghatid ng mga serbisyo” sa mga liblib na komunidad (tinatawag na “geographically isolated and disadvantaged areas”). Ang direktibang ito ay bahagi ng pagtutulak ng rehimeng Marcos na pahintulutan ang mga kumpanyang mina at plantasyon na ibayong palawakin ang kanilang mga operasyon at gayundin magbukas ng bagong mga erya para sa mga proyekto pang-imprastruktura, para sa ekoturismo at sa mga proyektong tinawag na renewable energy. Ang pangunahing layunin nito ay bigyang kaseguruhan ang gayong mga pamumuhunan na isinusulong ng US at ng World Bank sa pamamagitan ng iba’t ibang mga pakete ng pautang sa ilalim ng tinatawag nitong “pagpapaunlad sa kanayunan.”

Ang mga proyektong ginugwardyahan ng AFP ay pawang nagpapalayas sa masang magsasaka at pambansang minoryang mamamayan mula sa kanilang lupang agrikultural at lupang ninuno, at nangwawasak ng kalikasan, kapalit ng kakarampot na halaga ng “serbisyo ng gubyerno.”

Hinggil sa paghirang kay Amboy General Brawner bilang hepe ng AFP