Makatwiran ang magrebolusyon! Hindi krimen ang magrebolusyon! Huwad na amnestiya, hindi sagot sa pangmatagalang kapayapaan

,

Peke at isang insulto sa mamamayan ang alok na amnesty ni Bongbong Marcos Jr. sa kanyang talumpati noong nakaraang State of the Nation Address (SONA), sa halip na maghain ng mga naangkop na solusyon sa krisis na nararanasan ng sambayanan, purong kabulastugan at mga lutang-sa-hangin na mga plano’t programa ang kanyang ipinagyabang sa halos isang oras niyang pagsasalita.

Hindi nauunawaan ng kasalukuyang pangulo na ang kronikong krisis ng bansang Pilipinas ang ugat ng 54 taong armadong paglaban ng uring anakpawis. Ipinagmamayabang pa ng NTF-ELCAC na ang amnestiyang ito ay “sinseridad” ng kasalukuyang gobyerno para diumano sa kapayapaan.

Unang una sa lahat, hindi krimen ang magrebolusyon at hindi kailanman nagkasala ang mamamayan sa kanyang inang bayan. Matagal na ring kinikilala sa buong daigdig ang pag-iral ng dalawang gobyerno sa Pilipinas at gera-sibil na inilulunsad ng CPP-NPA-NDFP.

Ang kawastuhan at pagtangkilik ng masa sa mga programa ng demokratikong rebolusyong bayan; at pananatili ng NPA sa kanayunan ng lalawigan ang magpapatunay na nakatakdang langawin at mabigo ang proklamasyong amnesty ni Marcos.

Nananaginip si Bongbong kung inaakala niyang papatulan siya ng Bagong Hukbong Bayan at ng rebolusyonaryong mamamayan. Matapat na naglilingkod at gumagampan ng mga gawain ang BHB. Sa pamumuno ng partido, tinitiyak nito na wala ni anumang hakbangin ang hukbong bayan na makakapinsala sa buhay at kabuhayan ng kanyang masang pinagsisilbihan. Ito ang disiplinang bakal na nagbibigkis sa masang magbubukid at BHB.

Para saan ang amnestiya? Ang totoo, isang pakana ang naturang pahayag upang linlangin ang mamamayan at magbigay katwiran sa kanilang tusong kampanyang pagpapasuko sa ilalim ng programang E-CLIP o Enhanced Comprehensive Local Integration Program at ang inilalako nilang Localized Peace Talks.

Pabalat-bunga lamang ang amnesty sa maruming gera nito laban sa CPP-NPA-NDF at lumang-tugtugin na sa mamamayan ng Quezon. Hindi na lang sampung beses kung sila’y gambalain at pasukuin ng AFP at PNP. Paulit-ulit silang ipinaparada at dinudungisan ang ngalan bilang mga surenderee, nakaranas ng pangakong-napako, at ginagawang gatasang-baka ng mga heneral.

Natuto na ang mamamayan ng Quezon sa mga nangyari sa kasaysayan na mga huwad na amnestiya para diumano sa mga isusuko ang pagrerebolusyon. Katulad na lamang ni Kagawad Armando Buisan ng Barangay Magsaysay, General Luna na sapilitang pinasuko at pinapirma bilang surrenderee noong huling bahagi ng 2019 ngunit ilang panahon lamang matapos nito, pataksil siyang pinatay ng mga ahente ni General Tolentino ng 201st IBde noong November 2021 at idinawit sa mga labanan na nangyari sa bayan ng Macalelon.

Wala rin itong ipinagiba kay Antonio Pajalla, kasapi ng PIGLAS-Quezon, nang siya’y arestuhin ng PNP-Macalelon noong nakaraang 2015 at ngayo’y sapilitang pinasusuko muli ng 201st IBde. Si Pajalla ay tumanggap ng amnesty noong panahon ni Cory Aquino.

Kailangang ilantad at itakwil ang proklamasyong amnesty ng rehimeng US-Marcos-Duterte. Asahan natin na lalo lamang itong gagamitin upang maghasik ng teror at magpalaganap ng kasinungalingan at intriga laban sa lehitimong pakikibaka ng bayan sa lupa, sahod at karapatan.

Matapos ideklara ni Gov. Helen Tan kasama ang pulis at militar na “insurgency-free” na ang lalawigan, nagkaroon ba ng pag-unlad sa buhay ng mga magniniyog? Tumaas ba ang presyo ng lukad para sumapat sa pangangailangan ng pamilyang magsasaka? Bumaba ba ang presyo ng mga bilihin? Nasawata ba ang problema sa droga sa probinsya? Iginalang ba ang karapatang pantao ng mga taga-Quezon?

Kung nais natin ng pangmatagalang kapayapaan, hindi pagpapasuko, localized peace talks dagdag pa ang nagbabalat-kayong amnestiya ang sagot kundi ang muling pagbubukas ng usapang pangkapayapaan na makaisang panig at arbitraryong isinara ng nagdaang utak-pulbura at berdugong rehimen ni Mayor Digong Duterte. Sa pamamaraan lamang na ito mapag-uusapan at magkaroon ng pagkakaisa sa paglutas sa ugat ng armadong paglaban.

Hinihimok din namin ang mamamayan sa probinsya na maging bahagi sa pagtitiyak at pagprotekta sa karapatang pantao ng bawat isa.

Isadokumento at sama-sama nating ilantad ang mga kaso ng paglabag sa karapatang tao sa lalawigan. Gamitin nating pagkakataon ang yugtong ito upang alisan ng maskara ang hungkag at paasang programang pumapabor lamang sa interes ng isang militaristang pangulo.

Katarungan ang kahingian ng taumbayan at ito na ang panahon para mapanagot ang may sala.

Mananatili ang inyong Bagong Hukbong Bayan. Narito kami bilang sandata ng masang anakpawis laban sa mga tunay na mga terorista sa probinsya — ang 85th IBPA, 201st IBde, Southern Luzon Command at mga pulis.

Sa paglala ng krisis at pasismo sa buong bansa ay muling pagbwelo at pagpupunyagi na isulong ang digmang bayan. Ito ang batas ng kalikasan na kailanma’y di kayang pigilan ng mga naghahari-harian sa ating bayan. ###

Huwad na amnestiya, hindi sagot sa pangmatagalang kapayapaan