Igalang ang karapatan ng mga sibilyan na naiipit sa operasyong militar ng 201st IBde

Nananawagan ang rebolusyonaryong kilusan sa lalawigan ng Quezon sa mga lingkod-bayan, personahe at grupong nagtatanggol sa kapayapaan at karapatang tao na gumawa ng kaukulang hakbang para matiyak ang kaligtasan ni Jose dela Cruz, o Ka RC.

Siya ay nakuha ng mga sundalo ng 85IBPA matapos masugatan sa labanan sa pagitan ng sundalo at NPA noong Enero 29, 2023 sa Barangay Huyon-uyon, San Francisco.

Labis ang pag-aalala ng kanyang pamilya dahil ginagawang animo ay tropeyo si Ka RC habang ipinamamarali naman ng mga sundalo ang kanilang kabutihang-loob.

Naayon lamang sa Batas ng Digma, ng CARHRIHL, at makataong batas ang paggalang sa mga pwersang armado na hors de combat o wala nang kakayanang lumaban, nasa panig man sila ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas o ng rebolusyonaryong kilusan ng CPP-NPA-NDFP.

Nararapat lamang na lapatan ng lunas ang sinumang nasugatan sa isang labanan. Mga hakbangin itong karaniwang gawi ng Pulang hukbo ng New People’s Army na dapat ding gawin ng mga reaksyunaryong sundalo.

Nananawagan kami na dapat tiyakin ang karapatan ni Ka RC na hindi piliting magsalita at pumailalim sa anumang interogasyon na walang kaharap na abugadong kanyang pinili. Ang kanyang mga kakaharapin na usapin ay dapat na idulog sa Joint Monitoring Committee ng NDFP at GRP, sa halip na sa mga regular na korte na kontrolado ng kasalukuyang rehimeng US-Marcos II. #

Igalang ang karapatan ng mga sibilyan na naiipit sa operasyong militar ng 201st IBde