Ilitaw sina Dexter Capuyan at Bazoo De Jesus! Itigil ang pandudukot! Respetuhin ang karapatan ng mga sibilyan at mga hors de combat!

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Maigting na kinukundena ng Ilocos-Cordillera Regional Committee ng Communist Party of the Philippines (CPP) at ang Chadli Molintas Command (Ilocos-Cordillera Regional Operational Command) ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang pandudukot at pagtatago ng pasistang rehimen ng Ferdinand Marcos Jr, at hinahamon ang gubyerno ng Pilipinas na lubos na respetuhin ang karapatan ng mga sibilyan at hors de combat o walang kakayanang lumaban.

Sina Dexter Capuyan at Gene Roz Jamil “Bazoo” De Jesus ay biktima ng pandudukot (enforced disappearance). Sila ay dinukot noong Abril 28, 2023. Sila ay iligal na napagkaitan ng kalayaan, dinitine na inkomunikado (o pinutulan ng ugnay sa sinuman) sa mga lihim na lokasyon, at posibleng tinortyur at malupit at di-makataong minaltrato.

Ang pandudukot ay tuluy-tuloy na isinasagawa sa iba’t ibang rehiyon sa bansa, na walang ibang may gawa kundi ang tiranikong commander-in-chief na si Ferdinand Marcos Jr, sa pamamagitan ng pwersa ng estadong militar at pulis na tuta ng imperyalistang US. Si Marcos Jr at ang kaniyang pwersa ay dapat na managot sa paglabag sa sariling batas ng kanilang gubyerno, ang Republic Act No. 10353 o ang Anti-Enforced or Involuntary Disappearance Act of 2012.

Kinikilala ng nasabing batas ang karapatan nina Dexter Capuyan at Bazoo De Jesus para sa makataong pagtrato at kagyat na paglilitaw ng mga dumukot sa kanila–na nagpakilala na mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG).

Kung ang dalawa ay inaakusahan ng anumang krimen, sila ay dapat mapayagang harapin ang mga ikakaso sa kanila sa bukas na korte.

Dagdag dito, obligahin sana ng gubyerno ang Commission on Human Rights na tugunan ang kagyat na panawagan ng mga pamilya nina Capuyan at De Jesus upang magsagawa ng makatwirang imbestigasyon sa pagdukot sa dalawang biktima, tukuyin ang kanilang kinaroroonan at ilitaw sa pinakamadaling panahon.

Sa pamamagitan ng kanilang mga propagandista sa Sonshine Media Network International (SMNI), ibinalita ng National Task Force-End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) na si Dexter Capuyan ay isang mataas na upisyal ng BHB, na noong dinukot ay nasa Metro Manila upang magpagamot sa kumplikasyon ng kaniyang sugat sa dibdib na tinamo niya noong March 2023 sa isang sagupaan sa Balbalan, Kalinga sa pagitan ng BHB at ng AFP. Sa pamamagitan ng SMNI, kung gayo’y isinalarawan ng estado si Dexter Capuyan bilang hors de combat.

Ang International Humanitarian Law (IHL), na aplikable parehas sa internasyunal at di-internasyunal o lokal na armadong tunggalian, ay nagbabawal sa pang-aatake sa mga hors de combat –o mga taong nawalan na ng kakayahang lumaban dahil sa sugat, pagkakabihag o mga parehas na sirkunstansya. Ito ay ispesipikong tinukoy sa Rule 47. Ipinagtatanggol din ng International Humanitarian Law ang mga sibilyan mula sa mga atake. Ito ay ispesipikong linaman sa Rules 5 at 6, at ng iba pang panuntunan ng IHL. Sa katunayan, ang proteksyon ng mga sibilyan ang kaibuturan ng mga panuntunan ng International Humanitarian Law.

Si Bazoo De Jesus ay sibilyan.

Ang paglabag sa mga panuntunan na nagpoprotekta sa mga sibilyan at hors de combat ay inilinaw sa International Humanitarian Law bilang mga krimen sa digmaan. Ang pagdukot at pagtatago sa sibilyan at sa taong naging hors de combat ay isang krimen sa digmaan.

Mariin naming dinedemanda kay Marcos Jr, at ang kaniyang pwersang militar at pulisya at ang iba’t ibang ahensya ng estado na kilalanin ang karapatan nina Dexter Capuyan at Roz Jamil “Bazoo” De Jesus. Idinedemanda namin na kagyat na ilitaw ang dalawa!

Ilitaw sina Dexter Capuyan at Bazoo De Jesus! Itigil ang pandudukot! Respetuhin ang karapatan ng mga sibilyan at mga hors de combat!