Itakwil ang DOJ, protektor ng mamamatay-taong 59th IBPA!

Dapat itakwil ng mamamayan ang Department of Justice sa garapalan nitong pagtatakip sa 59th IBPA at pagpapakalat ng kasinungalingan hinggil sa pagkamatay ng 9-taong batang babae na si Kyllene Casao sa Sityo Centro, Brgy. Ginhawa, Taysan, Batangas noong Hulyo 18, 2022.

Para isalba ang 59th IBPA, pinalalabas ng DOJ na NPA ang maysala sa krimen. Sinampahan nito ng kasong murder at paglabag sa pasistang Anti-Terrorism Act ang diumanong apat na kasapi ng NPA na nahuli ng AFP matapos ang engkwentro sa Sityo Amatong, Brgy. Ginhawa noong Hulyo 18.

Nakasusuklam ang pakana ng DOJ lalo’t matibay ang nakalap na ebidensya mula sa mga isinagawang imbestigasyon na sa 59th IBPA nagmula ang balang kumitil sa buhay ng batang biktima. Alam ng militar at maging ng mga taumbaryo sa Brgy. Ginhawa na walang NPA sa Sityo Centro sa panahong tinamaan si Kyllene. Ang naroon ay ang 59th IBPA na namamaril sa kung saan-saang direksyon nang walang pagsasaalang-alang sa kaligtasan ng mga residente ng sityo. Isang labanan lamang ang naganap sa araw na iyon at iyon ay sa Sityo Amatong na kung ilang bundok ang pagitan sa Sityo Centro.

Dagdag pa, malaking kabulastugan ang ipinapakalat ng AFP na sinuhayan ng DOJ na may nahuling apat na kasapi ng NPA-Batangas noong Hulyo 18. Ligtas na nakaatras ang lahat ng kasapi ng yunit ng NPA na nakasagupa ng 59th IBPA sa Sityo Amatong. Bigo ang 59th IBPA at wala silang maipagmamalaking tropeo mula sa labanang iyon.

Muling naglilinaw ang MGC NPA ST sa publiko para ipakita kung gaano kasinungaling at kawalang dangal ang DOJ. Walang kahihiyang binabaluktot ng DOJ ang katotohanan hinggil sa kaso ni Kyllene Casao para protektahan ang kriminal na 59th IBPA. Katulad ito ng ginawang paglalabusaw ng ahensya sa imbestigasyon sa pamamaslang sa ngalan ng gera kontra-droga at pagmamanipula sa mga testigo at ebidensya para ikulong at busalan ang mga kalaban sa pulitika ng mayhawak sa poder. Ngunit sa kabilang banda, inaabuso ng oportunistang kalihim ng DOJ na si Crispin Remulla ang kanyang kapangyarihan kaya agad na naabswelto ang anak nitong may kaugnayan sa negosyo ng iligal na droga.

Sa ilalim ng malakolonyal at malapyudal na estado, ang tunay na papel ng DOJ ay lumikha ng mga mekanismo para gawing lehitimo at sistematiko ang panunupil sa mamamayan habang pinoprotektahan ang mga naghaharing uri at pasistang pwersa. Instrumento ito para palalain ang kawalan ng hustisya at impyunidad sa bansa. Pinapaalab lamang ng kapalaluan ng DOJ at ng buong estado sa ilalim ng ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte ang determinasyon ng bayan na magrebolusyon para makamit ang katarungan at pambansang demokrasya.###

Itakwil ang DOJ, protektor ng mamamatay-taong 59th IBPA!