Itanghal at Pagpugayan ang Kabayanihan ni Kasamang Isagani 'Ka Ringo' Isita!


Pinakamataas na pagpupugay ang iginagawad ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at Eduardo Dagli Command New People’s Army (NPA) Batangas kay Isagani ‘Ka Ringo’ Isita na namartir matapos walang habas na paslangin sa isang reyd ng magkasanib na elemento ng AFP at PNP sa Brgy. Lutucan Malabag, Sariaya, Quezon noong madaling araw ng Hulyo 30, 2023.

Labis na nagpupuyos ang kalooban ng rebolusyonaryong mamamayan ng Batangas at Central Quezon sa walang pakundangang paglabag ng pasistang AFP at PNP sa internasyunal na makataong batas matapos na walang awa nilang paslangin si Ka Ringo. Ipinapakita lamang nito ang desperasyon ng estado na maghasik ng teror sa hanay ng nakikibakang mamamayan upang makapangibabaw ang kanilang mga ganid na pansariling interes sa yaman at kapangyarihan.

Gayunpaman, nagtagumpay lamang silang utangin ang katawang lupa ni Ka Ringo, ngunit mananatiling imortal ang kanyang diwang mapanlaban, katatagan, husay at kasigasigang ipinamalas bilang magiting na kadre ng Partido Komunista at isa sa mga kumander ng New People’s Army sa lalawigan ng Batangas.

Ka Ringo: Rebolusyonaryo, Idolo ng maliliit na tao

Tubong Brgy. Banaba, Padre Garcia si Isagani ‘Ka Ringo’ Isita. Karpintero ang kanyang ama na maagang binawian ng buhay dahil sa sakit habang karaniwang maybahay lamang ang kanyang ina.

Sa murang edad, nasabak na siya sa paghahanapbuhay dahil sa kahirapan. Pagkagradweyt pa lang ng elementarya, namasukan na siya sa isang talyer bilang helper. Dito siya natutong mag-welding at magmaneho ng iba’t ibang klase ng sasakyan. Kalaunan, napasama siya sa iba’t ibang raket o odd jobs tulad ng pagiging empleyado ng jueteng, peryante at komite sa basketball. Palibhasa’y iba-ibang lugar ang nararating at iba’t ibang klase ng tao ang nakakasalamuha, dito nahubog ang mga katangian niyang madiskarte, mapaggiit at hindi basta-basta nagpapaapi.

Ito rin ang mga positibong katangiang ipapamalas at magagamit niya nang lubos sa mga pangunahing gawain na ginampanan niya sa loob ng kilusan.

‘Idol’ kung tawagin ng kanyang mga katropa si Ka Ringo. Palibhasa, sa dami nilang kabataan na naorganisa sa baryo, siya na lamang ang natirang nagtuloy-tuloy sa pagkilos at mapagpasyang nakahulagpos sa impluwensya ng burgis at pyudal na kultura.

Punong-puno ng passion at ahitasyon sa gawain si Ka Ringo. Gusto niya ay laging masigla at mataas ang energy ng nga kasama. Ayaw niya ng matamlay at mabagal. Madalas, mapapagkamalan itong simpleng ‘ligalig’ ng mga kasama. Pero ang totoo, nag-uumapaw ang entusyasmo niya sa maraming bagay. Masigla, matalas at direkta sa punto kung magbigay siya ng mga pagtingin at ideya sa mga usapin kaya di maiwasan na mapatunggali siya sa mga kasama. May kabagalan man bago niya makatas ang punto ng mga kasama, mapagpakumbaba naman niyang inaako ang kanyang kahinaan matapos matukoy ito.

Taong 2000, nagsimulang maging aktibista sa baryo si Ka Ringo. Naging bahagi sila ng masisiglang organisasyon ng kabataan na itinayo upang sawatahin ang lumalaganap na impluwensya ng masamang bisyo sa baryo kaalinsabay ng pagmumulat sa kanilang kamalayang pampulitika. Naging bahagi sila ng masiglang kilusang kabataan-estudyante na nakalahok sa pagpapatalsik kay Erap hanggang sa malalaking Lakbayan ng mamamayan sa Timog Katagalugan na sumalubong ng pagkundena sa pagbisita ni George Bush sa Pilipinas.

Naging bahagi rin siya ng matatagumpay na pakikibaka ng mamamayan ng Batangas laban sa malalaking banta ng demolisyon at dislokasyon sa kabuhayan. Nakalahok siya sa malalaking mobilisasyon ng mga maralita ng Sta. Clara sa Kamaynilaan na umaabot ng 50 jeep ang sama-samang lumuluwas upang igiit sa Philippine Ports Authority ang kanilang karapatan sa kabuhayan. Naging kabahagi rin siya ng makasaysayang pagbigo sa proyektong spa ng Jung Ang sa Lawa ng Taal na nakaamba sanang magpalayas sa libu-libong magsasaka at mangingisda sa lugar.

Propagandista ahitador si Ka Ringo. Kahit NPA na siya, para pa rin laging nagsasalita sa entablado kung magpahayag ng mga rebolusyonaryong mensahe si Ka Ringo. Madalas na pumupukaw ng damdamin ang kakaibang diin at kaseryosohan niya kapag nagsasalita.

Pero mas maraming pagkakataon na kuwela, mapagbiro at masayang kasama si Ka Ringo. May sarili siyang paraan ng pagbati at pagpapasaya sa mga kasama at sa masa. May sarili din siyang paraan ng pagpapakita ng malasakit sa mga kasama kabilang na ang pagpapaluto ng paboritong pagkain kapag alam niyang pagod o katatapos lang sa isang mabigat na gawain o sitwasyong kinaharap ang mga kasama.

Higit sa anupaman, tampok kay Ka Ringo ang kanyang matatag na paninindigan para sa rebolusyon. Marami na siyang pinagdaanang krisis sa iba’t ibang aspeto ng kanyang buhay bilang rebolusyonaryo. Ilang beses nang nanganib ang kanyang buhay at halos mabalda na sa tindi ng pinsalang tinamo niya sa mga dinanas na labanan. Dumanas rin siya ng krisis sa pamilya. Nagkasakit nang malubha hanggang sa mamatay ang kanyang ina na hindi siya nakasilip o nakatawag man lang. Tiniis din niya ang napakahabang panahon na hindi nakapiling o nakita man lamang ang pinakamamahal niyang mga anak dahil sa tindi ng atake at pagbabanta ng kaaway sa kanyang buhay. Kung ilang beses siyang pinagtangkaang pasukuin ng pasistang kaaway. Pero sa halip na magpatigil ito sa kanya, lalo lamang nitong sinindihan ang kapasyahan niyang magpatuloy at ilaan na nang buong-buo ang kaisa-isa niyang buhay para sa rebolusyon.

Sa tuwing magbabalik-tanaw si Ka Ringo sa kanyang buhay, lagi ninyang sasabihin na kung hindi siya naging NPA, posibleng napariwara ang kanyang buhay dahil sa tindi ng impluwensya ng bulok na kultura sa kanyang kinalakhang kapaligiran. Pero dahil namulat siya sa tunay na problema ng lipunan, nagawa niyang talikuran ang lahat ng ito at sa halip ay inialay ng buong buo ang kanyang kakayahan, talino at lakas para sa pagpapalaya at pakikibaka ng masang anakpawis hanggang sa anihin niya ang pagrespeto at pagkilala ng mga kapwa niya karaniwang tao na inaapi at pinagsasamantalahan ng namamayaning sistema.

Sa labis na desperasyon ng pasistang kaaway, gumamit ito ng iba’t ibang pakana ng karahasan, panlilinlang at pang-iintriga upang tangkaing mahugot kundi man mapalubay ang dakilang pamumuno ng Partido Komunista sa rebolusyonaryong pakikibaka ng mamamayan sa Batangas.

Pero katawang lupa lamang ni Ka Ringo ang naibuwal ng kaaway ng sambayanan. Kailanman, hindi na nila mabubura pa ang imahe ng NPA na bayani at iniidolo ng masang anakpawis bilang tangi nilang kakampi at kasangga laban sa ganid na estado at naghaharing uri – imahe na laging maalala at nakapagkit sa isip ng sinumang nakakilala, nakasama at nakasalamuha ni Ka Ringo sa mahigit dalawang dekada ng kanyang buhay na inialay para sa rebolusyon.

NPA: Bayani, Idolo ng Masa!
AFP-PNP: Berdugo, Kaaway ng Sambayanan!

Mabuhay ang Kadakilaan ni Isagani ‘Ka Ringo’ Isita!

Mabuhay ang CPP-NPA-NDF!

Sumapi sa NPA! Lumahok sa Digmang Bayan!

Itanghal at Pagpugayan ang Kabayanihan ni Kasamang Isagani 'Ka Ringo' Isita!