Archive of Gregorio Caraig | Spokesperson

Bukas na liham para sa saradong isipan ng 59th IB
October 24, 2023 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | NPA-Batangas (Eduardo Dagli Command) | Gregorio Caraig | Spokesperson |

Batid namin na iniinda pa rin ninyo ang mga pinsalang inyong tinamo sa mga labanan sa pagitan natin noong Oktubre 15 at 16 sa Barangay Bignay sa bayan ng Lobo. Hindi makakatulong sa inyong mga kaswalti, na malamang ay pinanghihinaan na ng loob, kung itatago pa ninyo ang inyong pagkabigo sa dalawang labanan. Todo-todo pa […]

Teroristang 59th IBPA na nagmamalupit sa mga magsasaka ng Batangas, tinambangan ng NPA!
October 17, 2023 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | NPA-Batangas (Eduardo Dagli Command) | Gregorio Caraig | Spokesperson |

Taas kamaong binabati ng Eduardo Dagli Command (EDC) at ng rebolusyonaryong mamamayan sa lalawigan ng Batangas ang isang yunit nito sa matagumpay na pananambang sa tropa ng teroristang 59th IBPA na ilang linggo nang nagmamalupit sa mga magsasaka sa kabundukan ng Lobo, Batangas. Oktubre 16, 9:45 ng umaga, matagumpay na tinambangan ng isang yunit ng […]

Pekeng labanan, pekeng pasuko, pekeng nahukay na armas at ang 59th IBPA bilang pekeng protektor ng mamamayan!
October 16, 2023 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | NPA-Batangas (Eduardo Dagli Command) | Gregorio Caraig | Spokesperson |

Walang katotohanan at gawa-gawang kwento lamang ang ipinaskil sa Facebook page ng mga bulaang sundalo ng 59th Infantry Battalion Philippine Army (IBPA) sa pangunguna ng kanilang sugapa sa perang Battalion Commander na si Ltc. Ernesto R. Teneza na may labanan sa pagitan nila at ng NPA sa Barangay Guinhawa, Taysan noong Oktubre 12, bandang 11:20 […]

Ipagtanggol ang mamamayan at kabundukan ng Lobo mula sa mapaminsalang proyektong mina ng Bluebird Ventures Incorporated
September 18, 2023 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | NPA-Batangas (Eduardo Dagli Command) | Gregorio Caraig | Spokesperson |

Nagkukumahog ngayon ang pasista at maka-dayuhang rehimeng US-Marcos II sa paghahawan ng daan para sa ganap na operasyon ng malakihan at mapangwasak na proyektong pagmimina sa bayan ng Lobo, Batangas. Hindi pa man gasinong nagtatagal na nakaluklok sa estado poder ang ilehitimong pangulo na si Bongbong Marcos, inuna na nitong basbasan ang mga dayuhang kumpanyang […]

Isagani Isita, Hindi Terorista! Bayani ng Sambayanan!
August 01, 2023 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | NPA-Batangas (Eduardo Dagli Command) | Gregorio Caraig | Spokesperson |

Sino si Isagani Isita? Hindi sya terorista na katulad ng gustong palabasin ng 59th IB-PA at MIG-4 na pumaslang sa kanya. Tubong Padre Garcia, Batangas, isa siyang pinagpipitagang lider-masa at tagapagtanggol ng mga karapatan ng masang anakpawis. Isang mahusay na organisador ng mga manggagawa, magsasaka, maralitang-lunsod at iba pang inaapi. Walang pag-iimbot nyang ibinigay ang […]

Itanghal at Pagpugayan ang Kabayanihan ni Kasamang Isagani ‘Ka Ringo’ Isita!
August 01, 2023 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | NPA-Batangas (Eduardo Dagli Command) | Gregorio Caraig | Spokesperson |

Pinakamataas na pagpupugay ang iginagawad ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at Eduardo Dagli Command New People’s Army (NPA) Batangas kay Isagani ‘Ka Ringo’ Isita na namartir matapos walang habas na paslangin sa isang reyd ng magkasanib na elemento ng AFP at PNP sa Brgy. Lutucan Malabag, Sariaya, Quezon noong madaling araw ng Hulyo 30, […]

Itakwil at palayasin ang berdugong 59th IB sa Batangas!
July 18, 2023 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | NPA-Batangas (Eduardo Dagli Command) | Gregorio Caraig | Spokesperson |

Hustisya para kina Kylene Casao at Maximino Digno! Hustisya para sa lahat ng biktima ng karahasan ng 59th IB PA, AFP-PNP at rehimeng US-Marcos II sa lalawigan ng Batangas! Hustisya ang nagsusumigaw na panawagan ng mga kapamilya, kababaryo at buong mamamayan ng Batangas isang taon matapos ang walang habas na pagpaslang ng mga kasundaluhan ng […]

Pinakamataas na Pagpupugay kina Kasamang Benito at Wilma Tiamzon at mga Martir ng Catbalogan!
May 01, 2023 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | NPA-Batangas (Eduardo Dagli Command) | Gregorio Caraig | Spokesperson |

Pinakamataas na pagpupugay ang iginagawad ng Eduardo Dagli Command – NPA Batangas kina Kasamang Benito at Wilma Tiamzon, mga natatangi at huwarang lider at guro ng rebolusyong Pilipino at sa 8 pang kasamang namartir mula sa kamay ng pasistang kaaway sa Catbalogan, Samar noong Agosto 2022. Labis na hinagpis at paghihimagsik ang nararamdaman ngayon ng […]

Palakasin, palawakin, at patatagin ang BHB sa probinsya ng Batangas, sa pamamagitan ng malawakang pagrekluta sa hukbo mula sa masang inaapi’t pinagsasamantalahang Batangueño!
March 29, 2023 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | NPA-Batangas (Eduardo Dagli Command) | Gregorio Caraig | Spokesperson |

Isang mainit na rebolusyonaryong pagbati sa lahat ng mga kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM), mga pulang mandirigma’t kumander ng Bagong Hukbong Bayan at sa mga masang pinaglilingkuran hindi lamang sa probinsya ng Batangas kundi maging sa buong bansa sa okasyong ito ng maningning na pagdiriwang natin sa ika-54 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan. […]

Malawakang pandarambong ng AFP-PNP sa pondong publiko, mas lumala sa ilalim ng ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte!
March 05, 2023 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | NPA-Batangas (Eduardo Dagli Command) | Gregorio Caraig | Spokesperson |

Nagpapatuloy ang teroristang 59th Infantry “PROTECTOR NG MANDARAMBONG” Battalion sa kanyang panlilinlang at paghahasik ng lagim sa mga Batangueño. Dahil sa hindi nito matalo-talo ang mga tunay na hukbong tagapagtanggol ng mga Batangueño mula sa Eduardo Dagli Command – NPA Batangas, kaya naman nagpapakalat na lamang ito ng mga kasinungalingan laban sa NPA. Kamakailan ay […]