Itigil ang pambobomba sa Dipaculao, Aurora! Itigil ang karahasan ng teroristang 91st Infantry Battalion laban sa mga sibilyan!

,

Mariin na kinukundena ng Katipunan ng mga Gurong Makabayan (KAGUMA) ang ginagawang pambobomba at istraping ng mga teroristang 91st Infantry Battalion laban sa mga sibilyan ng Dipaculao, Aurora. Ayon sa ulat ng mga residente, dalawang helikopter ang ginamit ng teroristang 91st IB sa pag-ikot sa lugar saka nagbagsak ng mga bomba sa bukid. Walang patumangga rin ang pamamaril ng 91st IB para makaganti sa nakasagupang yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB). Naiulat ang pagkamatay ng isang kabataan dahil dito. Sa ngayon ay umabot na sa mahigit 400 na pamilya ang apektado at nagsilikas dahil sa kawalang-hiyaan ng militar.

Ang ganitong pandarahas ng mga barbarong militar ay nagpapakita lamang na wala silang respeto sa karapatang pantao at sa mga reglamentos ng digmaan. Bilang mga mersenaryo ng estado at mga malalaking panginoong may lupa, ang mga barbarong militar ay nag-aasal sanggano sa a halip na protektahan ang masang magsasaka sa Aurora.

Hindi maitatanggi na ang ganitong aktitud at pagkilos ng mga barbarong militar ay lalo lamang magpapalapit sa masa sa BHB. Nakikita na ngayon nang husto ng masang magsasaka kung sino ang tunay na mga terorista. Sa pagbomba sa mga bukid, sa pagpapasara ng mga paaralan, sa walang habas na pamamaril, sa pagbabawal sa mga masa na magtanim at magsaka, pinapatunayan lamang ng 91st IB na sila ang mga mababangis na lobong terorista sa uniporme.

Kaya hindi magtatagumpay ang mga barbarong terorista sampu ng kanilang mga imperyalistang amo, kahit pa ubusin nila ang salapi nila sa mga bomba, laban sa BHB. Mahal na mahal ng masa ang BHB. Sila ang tunay na kakampi ng masa sa pagsasaka at edukasyon at paglaban sa mga pagpapahirap ng mga kaaway.

Kaya naman nakikiisa ang KAGUMA sa panawagan ng mga progresibong sektor ng ating lipunan lalo na sa mga taong simbahan na kondenahin at ipatigil ang ginagawang pagwasak ng militar sa kabuhayan ng mga masa sa Aurora. Makakaasa ang BHB at masang magsasaka ng Aurora na magpapaabot ng ano mang tulong rekurso ang KAGUMA para sa mga mamamayang apektado ng pambobomba ng mga teroristang militar. Sasama rin ang iba naming mga kasapi sa ano mang “fact-finding mission” na gagawin para maisambulat sa publiko ang terorismo ng 91st IB.

Itigil ang pambobomba sa Dipaculao, Aurora! Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan sa Aurora! Isulong at ipagtagumpay ang demokratikong rebolusyong bayan!

Itigil ang pambobomba sa Dipaculao, Aurora! Itigil ang karahasan ng teroristang 91st Infantry Battalion laban sa mga sibilyan!