Ka Layka ug Ka Yuno, mga Bayani sa Masa

Balaod sa tawo ang mamatay. Magkalahi man sa dagway ang mga hinungdan niini apan ang mamatay nga nag-alagad sa interes sa nagharing hut-ong walay kadungganan ang bili sa kamatayon niini apan ang mamatay nga nag-alagad sa interes sa kabus ug nilupigang hut-ong usa ka dungganong kamatayon.

Ang kinabuhing nabuhis nila ni Vincent Isagani “Ka Layka” Madlos (anak ni Ka Oris) ug asawang si Glorivic “Ka Yuno” Belandres usa ka dungganong kamatayon. Maong taas kamaong pulang gisaluduhan ug gipasidunggan sila sa NDFP-NEMR, PKP, BHB ug tibuok rebolusyonaryong pwersa sa rehiyon.

Sama kang Ka Oris ug Ka Pika, walay kukaluoy silang gipatay sa mga kriminal nga AFP bisan dili sila armado niadtong tungura didto sa Bukidnon kaniadtong Setyembre 4, 2022.

Gipanghambog pag-ayo sa kaaway ang ilang pagkamatay tungod kay anak siya ni Ka Oris ug kuno mopuli sa iyang amahan. Sa dakong paghigugma niya sa katawhan, nisampa sa BHB si Ka Layka kaniadtong 2013. Nisagubang sa malisod nga dalan sa pagrebolusyon ug gipatigbabawan ang iyang mga limitasyon sa bukid. Sama sa mga kasagarang batan-on sa lungsod anad siya sa kinabuhing syudad. Eskwelahan, balay ug laag sa mga barkada ang iyang naandan. Bisan paman nga wala siya magdako sa kiliran sa iyang mama ug papa tungod kay mga pultaymer kini sa NPA, nidako nga responsable ug buotan nga anak si Ka Layka. Sa bata palang nga pangidaron lalom na niyang nasabtan ang sakripisyong giabaga sa iyang ginikanan ug sa mga kauban diha sa pag-usab sa katilingbang semi-kolonyal ug semi-pyudal.

Adiser siya misampa sa BHB, isa sa mga bidyo produksyon nga proyektong nahuman niya mao ang Hukbo sa katawhan kaniadtong 2004. Human sa pagsangsyon sa BHB-Surigao del Norte sa PGMC kaniadtong 2011 giinitan siya sa kaaway.
Maayong programmer, pintok mangistorya, mokritik kun dili husto ang grammar sa pagkaistorya, lami magluto og suod sa mga kaubang hukbo ug masa.
Kaniadtong tuig 2018 gikasal siya sulod sa usa ka yunit sa BHB ngadto kang Ka Yuno.
Nag-edad og 27 anyos si Ka Yuno, usa ka tribong Manobo sa Surigao del Sur. Anad siya sa kalisod ug naggikan sa hut-ong mag-uuma. Naka-eskwela og kolehiyo apan wala na nagpadayon, nisampa sa BHB kaniadtong unang kwarto sa 2016.

Gamay nga babaye si Ka Yuno apan abtik mohatag og mga pagtuon, hingataw-unon ug hingamiguhon sa mga kauban ug masa. Kanunay’ng andam maminaw sa mga problema sa mga kauban, motambag og kusog magpadasig sa mga kaubang nakasinati og krisis sa kaugalingon. Maayo pod siya mosulat og mga balak ug mokomposo og mga kantang progresibo ug rebolusyonaryo.

Nagmalampuson man ang kaaway sa pagpatay kanila ni Ka Layka, Ka Yuno ug uban pang mga rebolusyonaryong namartir apan pakyas silang mapukan ang tibuok rebolusyonaryong kalihukan. Mobarog ang mga gipahimuslan ug gidaogdaog nga hut-ong sa pagpangulo sa PKP ngadto sa usa kusgang hukbo sa katawhan aron pildihon ang kaaway ug tukuron ang katilingbang sosyalista.

Mabuhi ang mga diwa nila Ka Layka ug Ka Yuno!

Ka Layka ug Ka Yuno, mga Bayani sa Masa