Kriminal sa Guihulngan, Ginsilotan sang NPA

Madinalag-on nga ginpatuman sang Leonardo Panaligan Command-New People’s Army (LPC-NPA) ang silot-kamatayon kay Bonifacio Alcosero sang Sityo Amumuyong, Brgy Trinidad, Guihulngan City sadtong Nobyembre 2, 2022 alas 4:00 sang hapon sa nasambit nga lugar.

Si Bonifacio Alcosero ang gindesisyonan sang Rebolusyonaryong Korte sang Pumuluyo sadtong Hulyo 2021 matapos nga ginproseso kag madamo na nga beses nga ginpaandaman. Tuig 2020 nagmatu-mato ini nga maglayas sa lugar agud likawan ang iya alatubangon nga kaso sa pumuluyo. Si Alcosero ang may kaso nga murder, pagpatay kay Jerry Maribong sadtong tuig 2010 sa Brgy proper sang Brgy Binubuhan, Guihulngan City. Madamo sang gindispalko nga kwarta sa mga mangunguma nga ginkuhaan sang mga kasapatan kag wala niya ini ginabayaran bilang tomador (pamakal sapat nga wala kapital). Ginareklamo man ini siya sang kaugalingon nga pamilya sa pagpangkastigo sa asawa kag kabataan. Palahubog, maoy kag abusador sa lugar si Bonifacio.

Ang pagpatuman sang pagsilot kamatayon kay Bonifacio Alcosero sang NPA, magaserbe nga paandam sa may mga kaso nga gina-atubang sa Rebolusyonaryong Korte sang Pumuluyo. Ginapanawagan ang tanan nga kontra-rebolusyon, kriminal kag malain nga elemento sa sakop sang larangan gerilya nga magsumiter sang inyo kaugalingon sa pinakamalapit nga yunit sang CPP-NPA agud atubangon ang inyo mga kaso nga nakomiter.

Mabuhay ang demokratikong gobyerno sang Pumuluyo!
Mabuhay ang masa kag rebolusyon!

Kriminal sa Guihulngan, Ginsilotan sang NPA