Kundenahin ang AFP sa pagspaslang kay Ericson Acosta, makata at makabagong Andres Bonifacio

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Mahigpit na kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang Armed Forces of the Philippines, sa partikular ang 94th IB at 47th IB, sa pagdukot at walang pakundangang pagpatay habang nasa kanilang kostudiya sa kilalang rebolusyonaryong makata na si Ericson Acosta, na nagsilbi ring konsultant pangkapayapaan ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa Negros, at kanyang kasama kaninang umaga.

Ang pagpaslang kay Acosta at kanyang kasama ay malubhang paglabag sa internasyunal na makataong batas at isang krimen sa digma.

Ayon sa lokal na mga ulat, si Acosta at kanyang kasama ay dinukot ng armadong mga sundalo habang nagpapahinga sa bahay ng isang magsasaka sa Barangay Camansi, Kabankalan City, Negros Occidental nang alas-2 ng madaling araw. Kasunod nito’y pinaslang sila nang walang pakundangan sa batas. Pareho silang hindi armado. Walang yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa erya taliwas sa pinalalabas ng AFP na naganap ang isang armadong engkwentro.

Nakatanggap din kami ng ulat na dinukot ng mga sundalo ang isang buong pamilya mula sa naturang komunidad. Natawagan ni Ronald Francisco ang kanyang ina bandang alas-2 ng madaling araw ngayong araw para sabihing niratrat ng mga sundalo ang kanilang bahay. Nang hindi na siya makontak ng kanyang ina, nagpunta ang ina sa pulis para iulat ang insidente. Subalit, tumanggi ang pulis ng Kabankalan na imbestigahan ang kaso dahil anila, dinala ng mga sundalo sa isang kampo ng militar ang pamilya. Ang kinaroroonan ni Ronald, kanyang asawang si Ronalyn, at kanilang tatlong mga anak, ay hindi pa natutunton.

Si Acosta at kanyang hindi pa napangangalanang kasama ay pinakahuli sa mga biktima ng AFP sa kampanyang pagpaslang nito laban sa mga rebolusyonaryo na labag sa internasyunal na makataong batas at mga alituntunin sa digma. Ayon sa isang Espesyal na Ulat na inilabas ng Ang Bayan, higit isandaang hindi armadong rebolusyonaryo, hors de combat at mga sibilyan ang pinaslang sa kampanya ng pagpaslang ng mga pwersa ng estado. Sinaklaw ng ulat ang mga taong 2017-2022. Kabilang sa listahan ang asawa ni Acosta na si Kerima Tarmina, na pinaslang din ng AFP habang nasa kostudiya nito matapos madakip sa Silay City, Negros Occidental noong Agosto 20, 2021.

Ipinapaabot ng buong Partido ang simpatya nito sa pamilyang Acosta. Nakikiisa ang PKP sa pangkulturang komunidad, mga progresibo at demokratikong organisasyon, at iba’t ibang mga sektor sa kanilang panawagang hustisya para kay Ericson. Ang katotohanan sa pagkamatay ni Acosta at kanyang kasama ay dapat buong-lakas na isiwalat sa pamamagitan ng independyenteng fact-finding at forensics. Walang saysay ang anumang imbestigasyon ng pulis sa kasong ito at magsisilbi lamang na pagtakpan ang mga krimen ng AFP.

Ibinibigay ng PKP ang pinakamataas na pagkilala kay Acosta at idinedeklara siyang bayani ng mamamayang Pilipino sa pag-aalay ng kanyang buhay at sining sa adhikain ng pambansa at panlipunang pagpapalaya. Ang hangarin ng masang naghihirap at api ay inilarawan sa kanyang mga tula, dula at mga awitin. Tulad ni Kerima, inspirasyon ni Ericson ang mga manggagawa at magsasaka na kanyang pinag-alayan ng kanyang buhay at walang pag-iimbot na paglilingkod.

Walang pagdududa, si Ericson Acosta ay isang Andres Bonifacio ng ating panahon. Ang kanyang buhay ng sakripisyo at paglilingkod ay nagbigay inspirasyon sa maraming artista at karaniwang mamamayan na tanganan ang adhikain ng pambansang demokrasya. Ang paraan ng kanyang kamatayan ay ibayong nag-uudyok ng galit sa pasistang militar at kanilang kampanyang paninindak. Ang pagkamartir ni Ericson ay tiyak na lalong magpapalakas sa kapasyahan ng paparaming mamamayan na tahakin ang landas ng rebolusyonaryong paglaban.

Kundenahin ang AFP sa pagspaslang kay Ericson Acosta, makata at makabagong Andres Bonifacio