Malawakang pandarambong ng AFP-PNP sa pondong publiko, mas lumala sa ilalim ng ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte!

Nagpapatuloy ang teroristang 59th Infantry “PROTECTOR NG MANDARAMBONG” Battalion sa kanyang panlilinlang at paghahasik ng lagim sa mga Batangueño. Dahil sa hindi nito matalo-talo ang mga tunay na hukbong tagapagtanggol ng mga Batangueño mula sa Eduardo Dagli Command – NPA Batangas, kaya naman nagpapakalat na lamang ito ng mga kasinungalingan laban sa NPA.

Kamakailan ay naglabas ito ng kwentong barbero na mga korap daw ang NPA at mga nabubuhay nang maluho ayon daw ito sa mga sumukong ex-NPA. Nakakatawang pinakakalat nila ang mga kwento ng ex-NPA na mga napatunayan na hindi kayang taglayin ang disiplina, hindi kayang magwasto sa mga kahinaan at mamuhay ng simple kaya tinalikuran ang masa. Dahil sa kanilang katangian, madali lamang sa kanilang mahikayat at masuhulan ng mga sundalong sadya lamang bumibili ng katapatan.

Kahiya-hiya ang 59th IB sa kanyang mga ipinakakalat, dahil sa mismong bakuran ng AFP umaalingasaw ang mabahong amoy ng korapsyon na lubhang nagpapahirap sa sambayanang Pilipino. Lalo lamang nitong inilantad ang kanilang sariling katangian bilang isang battalion ng mga sundalong protektor ng mga korap at mandarambong sa pangunguna ng ilehitimong pangulo at kanilang Chief of Staff na si Ferdinand Marcos Jr. — ang pinakapinuno ng sindikato sa Malakanyang, mga opisyales ng militar, mga panginoong maylupa at malalaking burgesya kumprador na walang pagkabusog sa pandarambong sa yaman ng probinsya at sambayanang Pilipio.

Nais nating ipaalala at idikit sa mukha ng pamunuan ng 59th IB ang ilan sa napaka-habang listahan ng Kurapsyon ng mga namumuno sa gobyerno at ng kanilang mga opisyales sa pondong publiko na ibayong nagpapahirap sa nakalugmok na ngang kalagayan ng sambayanang Pilipino.

Ayon sa COA report, ang 3,965 housing units na para sa mga mababang ranggo ng militar ay pinakinabangan lamang ng 2,253 high ranking officers at maging ang isang Major General ay kumuha pa ng 1 unit na nagkakahalaga ng P175,000.00. Samantala, ang P47,643,153.00 na halaga ng cash donations mula sa Marawi Fund na pinangasiwaan ng mga heneral sa militar ay hindi naibigay sa lehitimong benepisyaro nito.

Dagdag pa ng COA, marami ring anomalya sa mga pinagawang military hospitals, sa pagbibigay ng milyon-milyong “Pabaon Fund” sa mga nagreretirong AFP Chief of Staff at iba pang heneral kagaya ng ibinunyag noong taong 2011 ni George Rabusa na nagdiin kay dating Chief of Staff Angelo Reyes. Ang V. Luna Hospital ay pinagkakakitaan din ng mga opisyales ng militar sa pangunguna ni Brig. Gen. Edwin Leo Torrelavega at Col. Antonio Punzalan, lansakan ang ghost purchasing ng medical supply at equipments, splitting of contract para ikutan at iwasan ang mandatory bidding process.

Sa sobrang ganid ng mga opisyales ng militar, nang inatasan silang mangasiwa sa paglaban sa Covid-19 ay mas inuna nilang isinagawa ang malawakang korapsyon sa P1.17 T Covid-19 war chest na pondong panlaban sana sa pagkalat ng Covid Virus sa bansa. Walang kahihiyang pinagkakitaan nina Gen. Lorenzana, Gen. Año at Gen. Galvez ang 3 milyon Rapid Test Kits, kahit na nauna na itong tinanggihan ng DOH noon dahil sa hindi reliable na resulta nito at kakailanganin pa ang ikalawang testing mula sa PCR para matiyak na may Covid-19 ang isang tao, habang nauna na ang P1.8 bilyon overpriced na PPEs na binili nila kasama si Sec. Duque mula sa kumpanya ng kanyang kaanak.

Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin maipaliwanag ng mga opisyales ng NTF-ELCAC sa hearing sa senado kung saan napunta ang bilyon-bilyong pondo sa kanyang hungkag na proyektong Barangay Development Program. Nagsisilbi itong “Pork Barrel ng AFP” na kahalintulad sa Priority Development Assistance Fund (PDAF) na idineklarang iligal ng Supreme Court.

Pinagkakakitaan din nila ang milyon-milyong pondo sa mga fake NPA surrenderee sa pamamagitan ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program (E-Clip). Karamihan dito ay mga recycled o paulit-ulit na mga mukha na nagpapagamit sa mga sundalo, mga paramilitary o CAFGU, mga magsasaka at manggagawang hinaharas at tinatakot para pwersahing sumuko. Sa minimum ay aabot sa tumataginting na P1.44B ang reported nilang nagastos sa kanilang ipinangangalandakang 24,000 fake NPA surenderees, samantalang ang mga ibinibigay lamang nila ay halagang P1,500 na grocery kada sumuko imbes na P60,000 batay sa kanilang inirereport sa COA.

Kumikita rin ng milyun-milyon ang mga opisyal ng militar sa mga inirereport nilang mga fake encounter. Milyon-milyon ang kanilang mga reimbursement sa pondo ng bayan para sa mga nagastos sa kanilang pekeng operasyon at encounter. Malaki din ang kanilang pakinabang sa corruption lay den “P300 bilyon AFP Modernization Program” sa pagbili ng mga gamit pandigma sa ibang bansa.

Sadyang pinababayaan ang lahat ng ito ni Marcos Jr. dahil nagsisilbi niya itong pabuya o suhol sa hanay ng militar upang protektahan din nila ang malawakang pandarambong na ginagawa ng pamilyang Marcos sa pondong publiko. Katunayan, ang pinakaunang Executive Order ni Marcos Jr. noong June 30, 2022 ay pag-abolish sa Presidential Anti-Corruption Commission (PACC). Hindi nakakalimutan ng bayan ang higit sa $10 bilyong dolyar na dinambong ng pamilyang Marcos, bukod pa ang daan-daang bilyong hindi binayarang buwis sa taumbayan. Sa kasalukuyan, nasa ika-117th ranking ang Pilipinas sa paglaban sa korapsyon mula sa 180 bansa sa buong mundo. Ayon sa COA, umaabot sa P700B pondong publiko kada taon ang napupunta sa korapsyon. Dahil sa kahihiyan, ang ilang mga dating AFP chief at ilang heneral ay hindi na napigilang magsalita at nagbuo ng isang samahan na tinawag nilang Advocates for National Interest na kumondena sa nagaganap na malawakang korapsyon sa kasalukuyan.

Sa kabilang banda, malayong-malayo ang katangian ng Bagong Hukbong Bayan sa mga korap at teroristang kasundaluhan. Ang NPA ay buong buhay na naglilingkod sa demokratikong interes ng bayan at walang humpay na nagtatanggol sa karapatan at kagalingan ng sambayanang Pilipino. ikinikintal nito sa mga pinuno at kawal ang disiplinang bakal kung saan kinamumuhian nito kahit pinaka-bahagyang pagpinsala sa interes ng masa.

Lahat ng pinuno at kawal ay pinagbabawalang gumawa ng kahit pinakabahagyang pinsala sa interes ng mga mamamayan at lagi silang pumapailalim sa Tatlong Pangunahing Alituntunin ng Disiplina at Walong Bagay na Dapat Tandaan ni kasamang Mao Tsetung upang laging mapataas ang kanilang rebolusyonaryong integridad.

Mahigpit na sinusunod ng pulang hukbo ang Tatlong Pangunahing Alituntunin ng Disiplina: 1)Sumunod sa mga kautusan sa lahat ng iyong kilos. 2) Huwag kumuha ng kahit na isang karayom o hibla ng sinulid mula sa masa. 3) Mag-entrega ng lahat ng nasamsam.

At ang Walong Bagay na Dapat Tandaan:

1) Maging magalang sa pananalita.
2) Magbayad ng karampatang halaga sa iyong binibili.
3) Magsauli ng lahat ng iyong hiniram.
4) Magbayad sa lahat ng iyong nasira.
5) Huwag manakit o mang-alimura ng tao.
6) Huwag manira ng mga pananim.
7) Huwag magsamantala sa mga babae.
8) Huwag magmalupit sa mga bihag.

Ang mga nakagawa ng kamalian sa batayang disiplina ng BHB ay nagpupuna sa sarili at pinupuna ng kapwa Hukbo, maging ng masa, karaniwang mandirigma man o opisyal ang nakagawa ng pagkakamali. Ang mga malulubhang paglabag ay nilalapatan ng aksyong pandisiplina alinsunod sa kabigatan ng nagawang paglabag.

Dahil sa ganitong katangian, mahal na mahal at patuloy na itinataguyod ng masang anakpawis sa kanayunan at kalunsuran ang Bagong Hukbong Bayan. Ang patuloy na pagkalinga ng masang pinaglilingkuran ang nagsisilbing lakas at sandata ng NPA laban sa marahas na atake ng mga berdugong militar.

Nanawagan tayo sa buong mamamayan na ubos-lakas na kumilos para wakasan na ang matinding kahirapan, malawakang Kurapsyon at tumitinding panunupil ng ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte sa pamamagitan ng pagpapalakas sa tunay na hukbo ng sambayanang Pilipino. Manggagawa, Magsasaka at iba pang aping uri’t sektor, humayo tayo sa kanayunan at sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhay ang PKP-NDF-NPA!
Mabuhay ang Rebolusyong Pilipino!

Malawakang pandarambong ng AFP-PNP sa pondong publiko, mas lumala sa ilalim ng ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte!