Mangunguma kag indi NPA ang ginpatay sang mga barbarong suldado sang 62nd IB

Lubos nga ginakondenar sang Leonardo Panaligan Command- New People’s Army (LPC-NPA) nga prenteng gerilya sa sentral negros ang isa naman ka kaso sang brutal nga pagpatay sa isa ka mangunguma sa syudad sang Guihulngan City, Negros Oriental.

Ang biktima ginkilala kay Randy Tapales, isa ka soltero kag residente sang So. Hinobaan, Brgy. Luz, Guihulngan City, Negros Oriental. Si Tapales ang nagapanglakaton lamang papuli nga naga-isahanon sang gin-ambusan sang mga pasistang tropa sang 62nd Infantry Battalion Philippine Army sa So. Pitik-pitik, Brgy. Luz sang nasambit nga syudad sadtong Hulyo 4, 2021 alas 7:00 sang kagab-ihon.

Sa pagkamatuod, wala sang kamatuoran nga may nahitabo nga enkwentro sa tunga sang mga NPA kag tropa sang militar sang sini nga panahon. Kag subongman indi katapo sang NPA ang ila ginpatay nga si Tapales.

Antes pa man ang panghitabo, nakadawat na si Tapales sang mga pagpamahug sa iya nga seguridad kag ang mga kabatan-onan sa ila nga Brgy. kutob sa gin “red-tag” nga tigsuporta kag mga myembro kuno sang NPA kag nangin kabangdanan sang pagtago-tago kag indi na makapuyo ang mga ginpang “red-tag” sa ila nga puluy-an.

Mabaskog man nga ginakondenar sang LPC-NPA ang pagpalubong sang mga tropa militar sa bangkay ni Tapales sa diin gindingot sang pasistang sa pamilya mismo sang biktima ang kinamatarong nga makita ang patay nga lawas sini kag madala pauli sa ila balay bisan isa lang ka adlaw sa pihak nga naga pakitluoy na ini sa mga nasambit nga militar sa rason pa nga gusto ilipod ang matuod kahimtangan sg biktima nga halos natadtad sang bala kag nabulag na sa lawas ang ulo sini.

Indi makatarungan ang kasubong sini nga pagpatay sang mga berdugong militar sa isa ka pumuluyo. Ini ang nagbunga sang kahadlok kag lubos nga pagkahangawa sa kaseguriduhan nga mangabuhi sang mga mangunguma kag ordinaryong pumuluyo sa kapareho sini nga barbaro nga kalakasan sang mga militar kag berdugo nga mga pulisya.

Imbes nga sabton ang matuod nga problema sang kapigaduhon kag krisis sang pandemya ang atubangon sang pasistang rehimeng US-Duterte, tiraniya ang ginpalapnag sini sa bilog nga pumuluyo para pahipuson kag paludhon ang pumuluyo para mangin sunod-sunoran sa iya.

Ipabatyag ang bug-os nga kusog kag kaakig sa pasistang rehimeng Duterte. Kaupod sang malapad nga pumuluyong pigos kag ginahimuslan, nagapalayag ang LPC-NPA sang kasubo, kaakig kag simpatiya indi lamang sa brutal nga pagpatay kay Randy Tapales kundi sa tanan nga nangin biktima sang ekstra-hudisyal nga pagpamatay kag iban pa nga porma sang pagpangtapak sang demokratikong kinamatarong sang mga pumuluyo sa idalum sang mapiguson nga laye sang Anti-terror Law, E.O 70 kag kurakot nga NTF-ELCAC.

Sobra na! Tama na! Maghiusa para pasabton si Duterte sang iya kriminalidad kag kapabayaan. Indi mahadlok nga maghimakas para tapuson ang nagakadunot na kag bangkarote nga Rehimen.

Hustisya para kay Randy Tapales!
Hustisya para sa tanan nga biktima sang tiraniyang US-Duterte nga Rehimen!

Mangunguma kag indi NPA ang ginpatay sang mga barbarong suldado sang 62nd IB