Matagumpay na Pagbigwas sa 80th IBPA, ipinamalas ng NAAC-NPA-Rizal

,

Matagumpay na tinambangan ng NAAC-NPA-Rizal ang nag-ooperasyong tropa ng bayarang 80th IBPA ganap na 5:10 ng madaling araw, Enero 31, 2024 sa Lukutang Malaki, Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal. Nagresulta ito sa pagkamatay ng isang sundalo at pagkasugat ng dalawa pa habang wala naman napinsala sa panig ng mga Pulang mandirigma.

Matatandaan na mula pa noong Pebrero ng nakaraang taon ay wala nang tigil ang operasyon at pagbabantay ng mga militar sa mga barangay sa Rodriguez na sasaklawin ng tuloy-tuloy na konstrukyon ng Wawa-Violago Dam at iba pang may interes sa Lukutang Malaki ng naghahari-hariang malalaking burgesya kumprador-panginoong may lupa na mga Araneta, Villar at Robles. Nagkakailang mga katutubo na at mga mgasasaka ang kanilang iligal na ikinukulong dahilan lamang sa kanilang aktibong pagdepensa sa kanilang karapatan sa kabuhayan katulad nina Danilo Acayen at Lito Bueno.

Dapat na ilantad at labanan ang mga ginagawang paglabag sa karapatang pantao ng 80th IBPA laban sa mamamayan. Sumasailalim mula kahapon ang mga residente sa saklaw ng tatayuan ng Wawa-Violago dam at ng pinagyarihan ng pananambang na mga paghihigpit sa paglabas at pagpasok ng mga residente sa lugar, paghingi ng ID sa pagpasok sa lugar, paglalagay ng mga checkpoint at pagbabahay-bahay at may mga nakalistang maraming pangalan na tinatanong sa mga residente.

Desperado ang AFP na madurog ang NPA-Rizal upang bigyang daan ang mga diumanong proyektong pangkaunlaran ng mga naghaharing uri upang magkamal ng limpak-limpak na yaman para sa kanilang sariling interes, subalit sumisira sa kabuhayan ng mga katutubong Dumagat-Remontado, nagpapalayas sa mga magsasaka at sumisira sa kalikasan.

Patuloy lamang na mabibigo ang mga berdugo at bayarang AFP dahil ang NPA ang tunay na hukbo ng mamamayan na magtatanggol sa kanilang kagalingan at magpapalaya sa sambayanan mula sa paghahari ng Imperyalismo, Pyudalismo at Burukrata kapitalismo. Hinding-hindi magmamaliw ang suporta ng masa sa NPA-NDFP-CPP taliwas sa ipinangangalandakan ng AFP, NTF-ELCAC at iba pa nilang kasapakat na wala na raw ang NPA at marami na ang mga sumuko. Pinatutunayan lamang nito ang kahungkagan at kasinungalingan ng mga programa ng AFP at NTF-ELCAC na ang tanging pinagsisilbihan ay ang mga amo nilang kapitalista, panginoong may lupa at burukrata kapitalista. Hangga’t hindi nasosolusyunan ang mga ugat ng kahirapan, kawalan ng katarungang panlipunan ay patuloy at tiyak ang tagumpay ng Demokratikong Rebolusyong Bayan!

Mabuhay ang New People’s Army!

Mabuhay ang Sambayanang Inaapi!

Magpalakas, Magwasto at Magtagumpay!

Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhay ang CPP at NDFP!

Matagumpay na Pagbigwas sa 80th IBPA, ipinamalas ng NAAC-NPA-Rizal