Mga biktima, hindi "mga sumuko": Kondenahin ang AFP/Eastmincom sa pagtortyur sa apat na babaeng buntis

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Ilantad at kondenahin natin ang Armed Forces of the Philippines (AFP) at ang Eastern Mindanao Command (Eastmincom) sa pagdukot sa anim katao, kabilang ang apat ng babaeng buntis at isang sanggol, na sikretong ikinulong, ginawang hostage, at tinortyur nang dalawa hanggang apat na buwan.

Ang mga biktima ng maruming operasyon ng AFP na iligal na pagdukot, sikretong pagkulong at tortyur ay sina:

1) Cherilyn Rebita (Ka Jan), Pulang mandirigma, buntis nang duktin

2) Jackilyn Egtob (Ka Jane), Pulang mandirgma, sugatan

3) Aurily Havana (Ka Laiza), 23, Pulang mandirigma, buntis at residente ng Brgy. Lydia, La Paz, Agusan del Sur

4) Jennifer Binungkasan (Ka Laile), 19, Pulang mandirigma, buntis at residente ng Sityo Bulak, Brgy. Lower Olave, Buenavista, Agusan del Norte

5) Roselle Polinar, sibilyan, buntis nang dukutin

6) JR, sibilyan, asawa ni Polinar

7) Baby Rhea, 2 buwang sanggol, anak ni Rebita

Noong Enero 7, iniharap ng Eastmincom sina Havana, Binungkasan, Polinar at isang nagngangalang Cesar Corella bilang mga “sumukong BHB,” matapos malantad sa publiko ang kanilang maruruming operasyon. Lihim na dinetine ng 134 araw sina Polinar at ang asawa niya; sina Rebita at Egtob, ng 69 araw; at sina Havana at Binungkasan, 65 araw.

Matatandaang sina Rebita at Egtob ay “pinalaya” ng mga ahente ng militar noong Nobyembre 3, 2022 para magsagawa ng isang “misyon” laban sa BHB. Sa halip na sundin ang utos ng militar, nag-ulat sila sa kanilang yunit at binalak na gumanti. Nagpaskil sila ng bidyo sa Facebook noong Disyembre 28 na naglalahad ng karanasan at pag-apela nila sa AFP na palayain si Baby Rhea at iba pang hosteyds.

Dahil ramdam ang presyur ng publiko, ibinalik ng mga ahente ng militar si Baby Rhea sa pamilya Rebita noong Disyembre 29.

Ang pinalalabas ng Eastmincom na “sumuko” ang apat ay hindi nagtutuwid sa lansakang inhustisya at krimen ng iligal na detensyon, tortyur at intimidasyon na ginawa nila sa mga biktima. Dapat managot ang mga upisyal ng Eastmincom, ang 402nd IBde at ang mga ahenteng militar nila.

Ang ginawa nilang iba’t ibang anyo ng pagmamalupit sa mga biktima ay garapal na paglabag sa internasyunal na makataong batas, laluna ang mga prubisyon ng pagbibigay ng espesyal na proteksyon sa mga buntis at mga sanggol.

Nilalabag din nito maging ang mga batas ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP), kabilang ang Anti-Terror law nito. Ang lahat ng ito ay salungat sa batayang mga batas ng pagiging makatao at sibilisado. Dapat parusahan ang mga kriminal sa digma. Dapat wakasan ang terorismo ng estado sa ilalim ni Marcos.

Nananawagan kami sa sambayanang Pilipino, laluna sa mga grupo sa karapatang-tao, tagapagtanggol ng mga karapatan ng kababaihan at mga bata, mga tagapagtaguyod ng kapayapaan at iba pang organisasyon na pagsikapang ilantad ang maruruming operasyon ng AFP at tulungang makamit ng mga biktima ang hustisya.

Mga biktima, hindi "mga sumuko": Kondenahin ang AFP/Eastmincom sa pagtortyur sa apat na babaeng buntis