Mga krimen ng AFP, ilantad!

Nakikiisa ang MGC-NPA Southern Tagalog sa panawagan ng bayan na ilabas ang tunay na dahilan sa likod ng pagpatay ng AFP sa negosyanteng Dabawenya na si Yvonnete Chua Plaza. Malaki ang posibilidad na pinaslang ang biktima dahil sa kanyang nalalaman tungkol sa mga krimen ng AFP batay sa mga post ng biktima sa social media at palagay ng malalapit sa kanya. Dapat maliwanagan ang taumbayan lalo ang pamilya ng biktima para mapanagot ang AFP hindi lamang sa pagpatay kay Plaza kundi maging sa sistematiko nitong pamamaslang at pangyuyurak sa karapatang tao.

Kinukundena rin namin ang mala-Palparan na espesyal na pagtrato ng AFP kay Gen. Durante at mga kasapakat niya sa krimen matapos na isailalim ang mga ito sa kustodya ng Philippine Army. Agad na pinapakita nito ang hindi pantay na pagtrato ng batas sa mga kriminal laluna kapag ang nasasangkot ay mga opisyal militar at mga makapangyarihan. Dapat itong kundenahin ng bayan, mahigpit na bantayan at tiyaking maikulong at mapanagot sa kanilang krimen ang mga kriminal.

Binaril hanggang mapatay si Plaza malapit sa kanyang inuupahang bahay sa Green Meadows, Mintal, Tugbok District, Davao City noong Disyembre 29, 2022. Pangunahing salarin sa krimen si Gen. Jess Durante, CO ng 1001st Bde sa Davao de Oro at nagsilbi ring hepe ng Presidential Security Group ni Rodrigo Duterte. Batay sa paunang imbestigasyon, 10 sundalo kabilang si Durante ang nagplano at nagsagawa ng pagpaslang sa biktima. Talagang pugad ng mga kriminal na mamamatay-tao ang AFP.

Napakatuso ng AFP na agad na tinatakang “crime of passion” ang insidente, gayong may matibay na batayan para sabihing pulitikal ang dahilan ng pagpatay sa biktima. Lumalabas mula sa mga nauungkat na pahayag ni Plaza sa social media na nagbabanta ang biktima na isisiwalat ang kanyang alam tungkol sa mga kriminal na aktbidad ni Durante at ng 1001st Bde.

Binanggit ni Plaza na mayroon siyang hawak na impormasyon tungkol sa pagkamatay ni Menandro “Ka Bok” Villanueva at Chad Booc kung saan ang dalawang kasong ito ang ginawang tropeo ni Durante. Sa katunayan, ang dalawang kasong ito ay mga kaso ng paglabag ng AFP sa International Humanitarian Law at maging sa reaksyunaryong batas. Si Ka Bok ay isang hors de combat na hinuli, tinortyur at walang awang pinatay ng mga militar habang si Booc ay isang guro ng mga lumad na pinatay ng militar at ipinresenta bilang NPA.

Nagbubukas ang mga rebelasyong ito ng mga katanungan na dapat sagutin para mahanap ang tunay na katarungan para kay Plaza at mga biktima ng AFP. Nananawagan kami sa malalapit na kaibigan at kaanak ni Plaza na ibunyag ang kanilang nalalaman at itulak ang isang independyenteng imbestigasyon sa krimen. Gayundin, hinihimok namin ang mga sundalo na may nalalaman tungkol sa mga krimen at paglabag ng AFP na magsalita at huwag matakot. Ang hindi paglalantad ng katotohanan ay pagpapaubaya sa impyunidad at pagpoprotekta sa mga mamamatay-taong heneral ng AFP.###

Mga krimen ng AFP, ilantad!