Mga Nahitabong Sunod-sunod nga Harassment ug Pagpusil-Patay kang Cevirino "Jun" Magallanes Calvarez

,

Dunay 5 ka insidente sa harassment nahitabo bulan sa Disyembre 2021 sa bukirong dapit sa Baryo Putingbato, Cabadbaran, Agusan del Norte ngadto sa boundary sa Agusan del Norte ug Surigao del Sur .

Unang nahitabo niadtong Dec. 15 sa may alas 8am, ikaduha- Dec. 19 sa may alas 10am, ikatulo ka hugna-Dec. 20 sa may alas 9am, ika-upat nga hugna-Dec. 23 @ 11am ug ikalima nga hugna -Dec. 29 @ 12nn.

Sa maong panghitabo dunay konpirmadong usa nga namatay sa panig sa AFP samtang sa pikas bahin adunay usa ka M16 rifle nga nabilin sa operating team sa NPA apan walay kaswalty.

Jan. 25, 2022-@4:30pm, giharass sa team NPA-ang unit sa 29thibpa nga nagsige og pangharang sa mga mananilay/naga-tunnel sa Maranahao-Puting bato, Cabadbaran, Agusan del Norte .

Usa niini ang kompirmadong napatay.

Taas na kini nga operation sukad pa niadtong bulan sa octobre sa lungsod sa Santiago, Jabongga ug kitcharao.

Pagka-Decembre12 mao kini ang laing hugna sa pagsulod sa operation sa Puting bato-Cabadbaran ug gilangkob niini pag-abot ang boundary sa Agusan del Norte ug Surigao del Sur.

Mikabat sa 23 ka sakyanan ang nisulod sa baryo Putingbato gikan dec. 12 hangtud dec. 23, 2021. Walay labot pa ang ubang gigikanan entry sama sa Padiay going to upper tago river area pa sa 65thib, ug Cantilan padulong bukirong bahin sa lubo ug hinapuyan-carmen going sa dating kampo 58thib/plaka aron abton sa operation ang mga boundary sa 3 ka nagsilingang 3 ka probinsya.

Mga operating troops niini sa 901st Brigade anaa ang 29thib, 30thib ug 36thib, anaa usab ang 402nd Bde ang 65thib, ug naa ang elite forces ang Scout Ranger ug DRC.

Usa kini ka Division operation nga naga-operate sa probinsya ug sa boundary sa Agusan del Norte, Surigao del Norte ug Surigao del Sur.

Among gikondena kining taas nang military operation sukad pa kini sa bulan sa Octobre 2021 ug hangtud pa karon.

Usa ka gastuso ug pagwaldas lamang kini nga military operation sa nasudnong panudlanan, Taliwala nga naga-atubang sa krisis ang katawhan sa pandemyang covid19 ug sa bag-ong dakong damyos sa bagyong Odette Nag-unang gitagad ug gibuhusan sa budget sa pinansya ug lohistika sa rehimeng-US Duterte ang dinagko ug tagdugay nga military operations. Gawas pa, laing daghang nakomitar ang AFP nga mga paglapas sa tawhanong katungod sama sa pagbalda sa katawhang nagbukid ug nagatunnel nga libre makapadayon sa ilang inadlaw-adlawng panginabuhi, dugang kining naghatag kapit-os sa daan nang lisud nga kahimtang sa panginabuhi sa masang mag-uuma, bunga sa atrasado ug mapahimuslanong sistema sa ekonomiya, gawas pa laing epekto niini-nagmugna kinig kalisang sa pagbati sa katawhang mag-uuma ug lumad tungod sa daghan nang kasinatian sa walay kukaluoy nga pinataka nga pagpangdakop, pangtorture, pamomba ug pagpamatay sa mga inosenteng sibilyan panahon sa ilang military operation ug mga pagpundo sa komunidad ug baryo.

Kining pagpahigayon sa maong military operation, sa makausa pa, Ilalom kini sa damgo ug hinungog nga paninguha sa reheming-US Duterte nga tapuson ang lokal nga Komunistang Armadong Kalihukan sa tuig 2022. Pinaagi sa pagpatay ug pagpasurender sa mga rebolusyonaryong membro sa New Peoples Army, Partido Komunista ug Nasudnon Demokratikong Prente.

Gi-priority nilang gitarget sa pagpatay ang mga adunay taas nga posisyon sa rebolusyonaryong kalihukan tungod kay ang kamatuoran diha sa matag kamatayon sa taas nga ranggo sa kalihukan kakambyo niini ang pagkab-ot sa bag-o nilang taas posisyon o promotion sama ni 4thidpa nga si Major General Brawner. Gawas pa giilogan nila ang taas nga presyo sa patong sa matag ulo sa mamatay nga lider nga rebolusyonaryo.

Jan. 24, 2022 @6:30pm- usa ka Ceverino “Jun” Magallanes Calvarez 65 anyos ang gi-pusil-patay sa NPA-usa ka aktibong nagapang-ispiya/asset sa 29thibpa ug 65thibpa batok sa rebolusyonaryong kalihukan, adunay higayon kining nag-uban sa operation aron tuoron ang temporaryong gikampohan sa usa sa mga ka yunit sa NPA. Dati kining

Ang maong binuhatan bisan dili direktang nakig pinusilay sa NPA, apan kamo ang naghatag og information/kahibalo sa AFP-PNP. . Dili kalikayan nga kamo makakita sa unsa mang kalihukan sa NPA tungod kay anaa kamo nanimuyo ug nanginabuhi sa kabukiran. Amo kining dugang gipahimangno sa mga indibidwal nga sibilyan nga mohunong sa mga pagpang-espiya batok sa rebolusyonaryong kalihukan aron malikayang mahitabo ang sama sa kamatayon ni Jun Magallanes Calvarez.

Mga Nahitabong Sunod-sunod nga Harassment ug Pagpusil-Patay kang Cevirino "Jun" Magallanes Calvarez