#NPA54: Hindi pagagapi ang Pulang Hukbo sa Bikol! Walang humpay hanggang tagumpay!

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Muling pinatunayan ng mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa Bikol ang katatagan at dedikasyon nitong paglagablabin ang armadong pakikibaka bilang mahalagang sangkap ng pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan. Binabati ng Romulo Jallores Command – NPA Bikol ang lahat ng mga pormasyon ng BHB sa rehiyon sa kanilang mapangahas at mahusay na paglulunsad ng matatagumpay na armadong aksyon at aktibong depensa laban sa pwersa ng kaaway.

Mula Enero 15 hanggang Mayo 9, 16 atritibong aksyon at dalawang matagumpay na kontra-kubkob ang naisagawa ng mga yunit ng Pulang Hukbo sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Masbate. Nagresulta ito ng 37 patay sa hanay ng 9th ID-PNP Reg. V-CAFGU at 13 sugatan. Habang tatlong armas ang nasamsam – isang ripleng armalayt, isang pistolang 9mm at kal. 45.

Ang mga tagumpay na ito ng Pulang Hukbo ay siya ring mga tagumpay ng malawak na hanay ng masang Bikolano. Ang mga yunit ng kalaban na tinarget ng mga armadong aksyon ng NPA ay mga palasak na berdugong bantog sa dami at tindi ng brutalidad ng mga krimen laban sa masang Bikolano. Ang mga batalyon ng 2nd IB, 31st IB, 49th IB, 22nd IB, 81st IB at 9th IB na pinatamaan ng mga aksyon ng NPA ngayong 2023 ang salarin sa hindi bababa sa 93 kaso ng pamamaslang sa rehiyon mula noong 2020.

Ang naturang mga yunit at iba pang pormasyong 9th IDPA, PNP Region V at CAFGU ay nagsisilbing bayarang armadong proteksyon ng mga dayuhang negosyo, malalaking minahan at iba pang mga neoliberal na proyekto sa rehiyon. Sa partikular na serye ng mga aksyong ito, ang yunit ng militar at CAFGU na hinaras ng mga kasama sa Sityo Cupido, Brgy. Malaya, Labo, Camarines Norte noong Abril 1 ay proteksyon sa muling pagpasok ng Mt. Labo Exploration and Development Corporation sa naturang bayan. Ang dalawang elemento naman na tinarget ng operasyong partisano ng mga kasama sa Brgy. Cotmon, Camalig, Albay ay pwersang panseguridad ng proyektong imprastruktura ng Centerways Construction sa Brgy. Solong ng parehas na bayan.

Sa mga susunod na panahon, asahan pa ang higit na pag-aalab ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka sa rehiyon at buong bansa. Ito ang walang kamatayang panata ng lahat ng Pulang mandirigma at kumander ng Bagong Hukbong Bayan – ang tunay na hukbo ng lahat ng inaapi’t pinagsasamantalahan.

#NPA54: Hindi pagagapi ang Pulang Hukbo sa Bikol! Walang humpay hanggang tagumpay!