Archive of Raymundo Buenfuerza | Spokesperson

Reactionary government’s surrender campaign, riddled with lies and violence
September 20, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

With the revelation of what the abducted organizers Jonila Castro and Jhed Tamano really endured from the hands of the fascist state, the public understanding of the ignominious triviality and deceptiveness of the surrender campaign and the NTF-ELCAC deepens. The surrender campaign is nothing but a profitable business for these fascists. Military abuses, dirty propaganda […]

Kampanyang pagpapasuko ng reaksyunaryong gubyerno, puro kasinungalingan at batbat ng karahasan
September 20, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Sa pagkabulgar ng tunay na sinapit ng mga dinukot na organisador na sina Jonila Castro at Jhed Tamano sa kamay ng pasistang estado, mas lumalalim ang pag-unawa ng madla sa kahungkagan at kalokohan ng kampanyang pagpapasuko at ng mismong NTF-ELCAC. Ang kampanyang pagpapasuko ay isang malaking negosyo ng mga pasista. Abusong militar, maruming propaganda at […]

Para sa mga kaanak ng lahat ng biktima ng karahasan ng estado at para sa masang Bikolano
August 31, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Dama namin ang inyong hinagpis ngayon. Maging kami ay kumukulo ang galit sa kahayupan at kabrutalan ng duwag na militar at pulis. Silang mga tunay na teroristang walang ibang kayang gawin kundi mandahas at pumatay ng mga walang kalaban-laban. Masakit sa loob na ang ating mga nanay, tatay, anak, kapatid at kaibigan—mga pinakamamahal sa buhay […]

To all the families of victims of state violence and the entire Bikolano masses
August 31, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

We feel the pain you are in right now. The cowardly military and police brutality and savagery also enrage us. They are the true terrorists who know nothing but to attack and kill those who are in no position to defend themselves. It pains us that our mothers, fathers, children, siblings and friends—our most beloved […]

Itinatakwil ng NPA-Bikol ang desperadong pakulong amnestiya ni Marcos Jr.
August 19, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Buong paninindigang ipinapahayag ngayon ng Romulo Jallores Command NPA-Bikol na walang anumang yunit ng NPA, milisyang bayan at yunit pananggol sa Kabikulan ang tatanggap sa desperadong pakulong amnestiya ni Marcos Jr. Ang binibigyan lamang ng amnestiya ay yaong mayroong mga krimen. Ang pagrerebolusyon ay hindi isang krimen kundi isang dakilang tungkuling dapat tupdin. Malinaw na […]

#NPA54: Hindi pagagapi ang Pulang Hukbo sa Bikol! Walang humpay hanggang tagumpay!
May 11, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Muling pinatunayan ng mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa Bikol ang katatagan at dedikasyon nitong paglagablabin ang armadong pakikibaka bilang mahalagang sangkap ng pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan. Binabati ng Romulo Jallores Command – NPA Bikol ang lahat ng mga pormasyon ng BHB sa rehiyon sa kanilang mapangahas at mahusay na paglulunsad ng matatagumpay […]

#NPA54: The Red Army in Bikol will never be defeated! Fight until victory!
May 11, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Units of the New People’s Army in Bikol once again proved its unwavering dedication to the advance of the armed struggle as an important element of waging a people’s democratic revolution. The Romulo Jallores Command – NPA Bikol fetes all NPA formations in the region for their bold and thorough execution of successful armed actions […]

Mga pekeng labanan sa Bikol, patunay ng patuloy na pagkabigo ng 9th IDPA at PNP Reg. V sa kampanyang kontrarebolusyonaryo
May 06, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Sa kabila ng taun-taong pangakong pupulbusin nila ang rebolusyonaryong kilusan, hanggang ngayon ay wala pa ring ibang magawa ang berdugong militar at pulis kundi magtago lamang sa likod ng mga peke at retokadong datos. Ngayong taon, tatlong pekeng labanan na ang ipinaghambog ng 9th IDPA at PNP-V sa mga prubinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur […]

Fake encounters in Bikol, proof of 9th IDPA and PNP Reg. V’s failure in their counterrevolutionary campaign
May 06, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Despite their yearly pronouncements that they would crush the revolutionary movement, the murderous military and police can still do nothing but hide behind fake and made-up data. This year, 9th IDPA and PNP-V have been prattling about three fake encounters in Camarines Norte, Camarines Sur and Masbate. Most recent among these is the made-up encounter […]

Planong pagpasok sa security triad, lalong pagpapagitna ni Marcos sa bansa sa inter-imperyalistang tensyon
February 13, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Hindi na nga makatugon sa pangangailangan ng sambayanan, ngunit heto ang rehimeng US-Marcos Jr. at ang inaatupag ay ang pagpapakatuta sa hangarin ng kanyang imperyalistang amo. Kamakailan, nakipagpulong si Carlito Galvez Jr. ng DND sa upisyal ng Japan kung saan pinag-usapan ang posibilidad ng isang tripartite defense agreement sa pagitan ng US, Japan at Pilipinas. […]