Archive of Raymundo Buenfuerza | Spokesperson

Labanan ang pagrebisa sa kasaysayan ng rehimeng Marcos II! Pagpugayan ang mga martir ng bayan, sampa na sa Bagong Hukbong Bayan!
September 21, 2022 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Romulo Jallores, Santos Binamera, Celso Minguez, Tomas Pilapil, Eduardo Olbarra. Isang krimen ang kalimutang sila ay mga bayaning nabuhay sa panahon ng diktadurya ni Marcos Sr. at nag-alay ng buhay para sa masang Bikolano. Pinakamataas na parangal na sila ay ipangalan sa mga kumand ng mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa Kabikulan at alalahanin […]

Oppose Marcos II regime’s revision of history! Honor the martyrs of the people, join the New People’s Army!
September 21, 2022 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Romulo Jallores, Santos Binamera, Celso Minguez, Tomas Pilapil, Eduardo Olbarra. It is a crime to forget that they are heroes who had lived during Marcos Sr.’s dictatorship and had sacrificed their lives for the Bikolano masses. It is the highest tribute to name the unit commands of the New People’s Army in Bikol after them […]

Remember the people’s history, uphold Simeon Ola and all the other Bikolano heroes’ spirit! Advance the revolution!
September 02, 2022 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Today, Bikolanos honor the birth and celebrate the heroism of one of its most esteemed children – Simeon Ola of Albay. But more than declaring a holiday, fashioning ceremonies and fleeting commemoration, the highest tribute fellow Bikolanos can bestow upon Ka Simeon is to embrace the path of revolution. During his time, joining Katipunan was […]

Balikan ang kasaysayan, ipagpatuloy ang diwa ng paglaban ni Simeon Ola at iba pang bayaning Bikolano! Isulong ang rebolusyon!
September 02, 2022 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Ginugunita ngayon ng masang Bikolano ang kaarawan at ipinagdiriwang ang kabayanihan ng isa sa mga kapita-pitagang anak ng bayan na si Simeon Ola ng Albay. Ngunit higit sa pagkakaroon ng isang araw na holiday, mga seremonya at panandaliang pagkilala, ang pinakamataas na pagpupugay na maibibigay ng mga kapwa Bikolano ni Kapitan Simeon ay ang pagyakap […]

Parangal sa isang tunay na pulang kumander
June 01, 2022 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Pinakamataas na parangal at pagpupugay ang iginagawad ng lahat ng yunit sa ilalim ng Romulo Jallores Command-BHB Bikol sa magiting na rebolusyonaryong si Antonio “Ka Jovan” Abadeza. Ang kanyang pagkamartir sa kamay ng mga ahente ng estado ay sagisag ng kanyang pinakamataas na anyo ng pagbubuwis ng buhay para itaguyod ang interes ng mamamayan. Sa […]

#DiMagagapi: Bigo ang rehimeng US-Duterte na durugin ang rebolusyonaryong kilusan sa Bikol at buong bansa
March 27, 2022 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Nasaan na ang ipinagyayabang ni Duterte na kaya niyang pulbusin ang rebolusyonaryong kilusan sa loob ng kanyang panunungkulan? Dalawang buwan na lamang ang nalalabi sa kanyang termino at sa kabila ng walang humpay na mga deklarasyon ng libu-libong pekeng napasuko, labanan at kung anu-ano pa, sa bibig mismo ng tirano nalalantad na maski siya ay […]

#CanNeverBeDefeated: The US-Duterte regime failed to crush the revolutionary movement in Bikol and the whole country
March 27, 2022 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Where are Duterte’s boasts and strong promises that he can pulverize the revolutionary movement during his term? With barely over two months remaining and despite ceaseless empty declarations of surrenderees after surrenderees, encounters and whatnots, the truth that they failed came straight from none other than the tyrant himself. This March, Duterte has almost pleaded […]

Hadlangan ang banta ni Duterte na isangkot ang Pilipinas sa gerang proxy ng US sa Ukraine! Sunggaban ang mga pagkakataong sumulong sa gitna ng sumisiklab na inter-imperyalistang agresyon!
March 16, 2022 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Sa harap ng lumulubhang krisis sa ekonomya na itinutulak ng di-matatawarang pagtaas ng presyo ng langis at iba pang mga bilihin, tahasang ipinahayag ni Duterte ang posibilidad na kaladkarin ang bansa sa panibagong proxy war ng US sa Ukraine. Sa ganitong kalagayan, lalong makatwiran para sa sambayanang Pilipino na tupdin ang makabayang tungkuling isulong ang […]

Foil Duterte’s threat to embroil the Philippines into the US proxy war in Ukraine! Take on the opportunities to advance amidst intensifying inter-imperialist aggression!
March 16, 2022 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

In the face of worsening economic crises triggered by unprecedented basic commodities and oil price hikes, Duterte had the audacity to hawk the possibility of dragging the country into the US newest proxy war in Ukraine. In this light, it is all the more judicious for the Filipino people to carry out their nationalist duty […]

Mga Catandunganon, kumilos upang hadlangan ang mapanira at mapanghimasok na base nabal sa Panay Island!
March 06, 2022 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Umaarangkada na ang mga paghahanda upang itayo ang tinaguriang Forward Operating Base (FOB) ng Philippine Navy sa prubinsya ng Catanduanes. Ngayon pa lang inihahanda na ang mga rekisitos upang makamit ang lupa na lalagakan nito sa Panay Island, Bayan ng Panganiban. Hindi na magkamayaw ang sunod-sa-utos-ng-rehimeng si Governor Joseph Cua, na nangakong gagawin ang lahat […]