Paggamit ng labis na lakas-pamutok sa aerial bombing sa Butuan

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Limang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang kaagad na napatay noong Hunyo 16 nang hulugan ang kanilang kampong gerilya sa Barangay Anticala, Butuan City ng hindi bababa sa limang bomba mula isang Super Tucano aircraft ng militar bandang alas-10:45 ng umaga. Ang mga mandirigma ng BHB ay bahagi ng isang gerilyang platun na nagsisilbi sa mamamayan ng Agusan del Norte at matagal na nilang nakasama sa kanilang buhay at kamatayang pakikibaka laban sa mga mangangamkam ng lupa at mandarambong.

Kinukundena ng Partido ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa paggamit ng mga aerial bomb (kadalasa’y 125- o 250-kilograms kada isa) na maituturing na paggamit ng labis na lakas-pamutok. Ang paggamit ng mabibigat bomba sa kontra-gerilyang operasyon ay paglabag sa kinikilala ng karamihan na mga batas at kalakaran sa digma na nagbabawal sa paggamit ng armas at pamamaraang nagdudulot ng labis na pinsala at kamatayan sa mga kombatant. Ang mga ito ay akto ng digma na maituturing na kriminal. Dapat papanagutin si Marcos at ang AFP sa ganitong mga krimen sa digma.

Sa gera, kadalasang ang paghuhulog ng malalakas na bomba ay ginagawa lamang laban sa mga target militar na portipikado o may matigas na depensa, hindi tulad ng mga gerilyang kampo kung saan ang mga kombatant ay napoprotektahan lamang ng mga puno at trensera. Sa paggamit ng ganitong armas, sinusunod ng AFP ang patakarang “no quarter” o pagdulot ng maksimum na bilang ng patay, bagay na matagal nang itinuturing na labag sa batas at paglabag sa internasyunal na makataong batas.

Sa kaso ng pambobomba sa Butuan, walang aktwal na sagupaang naganap sa pagitan ng yunit ng BHB at tropang pangkati ng AFP, taliwas sa pinalalabas na pahayag ng AFP na nagsasabing nagkaroon ng “matinding labanan.” Lumipas pa ang isang oras bago pinasok ng mga tropa ng AFP sa 29th IB ang lugar na binomba, para lamang tingnan kung ilan ang napatay at ang lawak ng pagkasira na idinulot ng kanilang malalakas na armas.

Ang pambobomba sa Butuan ay hindi ang unang paglabag sa mga prinsipyo ng IHL at mga kinilalang batas sa digma. Noong Agosto 16, 2021, naghulog ang AFP ng higit 20 bomba sa kampo ng BHB sa Dolores, Eastern Samar na pumaslang sa 22 Pulang mandirigma. Noong Mayo 10, 2020, sampung mandirigma ng BHB ang napatay sa Gingoog City, Misamis Oriental nang maghulog ang AFP ng ilang bomba sa kanilang erya. Noong Disyembre 1, 2021, walong mandirigma ng BHB ang napatay sa paghuhulog ng AFP ng hindi bababa sa limang malalakas na bomba sa Miag-ao, Iloilo.

Habang tumama ang aerial bombing ng AFP sa ilang gerilyang kampo ng BHB, mayorya ng mga bombang inihulog ng AFP simula 2017 ay pumalya sa kanilang target, kung saan tumatatama ang mga ito mga kaingin, komunidad sa kabundukan, at sakahang malapit sa sibilyang populasyon. Sa isang pag-aaral na inilabas ng PKP noong Hulyo 2022, lumitaw na 18.44% lamang ng bomba ng AFP ang tumamama sa mga target. Noong 2017-2022, ang “friendly fire” ng AFP ay pumatay sa 68 sundalo at pulis, mas marami kaysa 66 napatay na mandirigma ng BHB. Hindi naman bababa sa 10 sibilyan ang napatay sa mga pambobomba ng AFP.

Pinagpupugayan ng Partido ang mga nabuwal na Pulang mandirigma sa Butuan bilang mga bayani ng sambayanang Pilipino. Habampanahon nating alalahanin sina Ruel Arellano Maglasang (“Ka Adonis/Do/Dolly/Dodo”), Raylyn Cerona Subere (Ka Kiya/Apol/April), Eljie Gomez Adorna (Ka Chippy/Raffy/Maleya), Alvet Martines Catapti (Ka Renz) at Ka Mitz/Third.

Tinalikdan nila ang lahat ng kaginhawaan sa buhay para ipagtanggol ang masang magsasaka, at isulong ang adhikain ng pambansa at panlipunang pagpapalaya. Ang kanilang mga sakripisyo, sampu ng lahat ng mga martir, ay habampanahong magsisilbing inspirasyon sa mamamayan para ipagpatuloy ang pakikibaka hanggang makamtan ang tagumpay.

Paggamit ng labis na lakas-pamutok sa aerial bombing sa Butuan