Panagutin ang teroristang 203rd Brigade sa walang habas na pamamaril at pambobomba sa Rizal, Occidental Mindoro!

Dapat panagutin ang berdugong 203rd Brigade (Bde) sa patuloy na paghahasik ng terorismo sa mamamayang Mindoreño. Inistraping ng mga palalong militar ang kapatagan ng Barangay Limlim (Rizal), Aguas, at Pitogo ng Rizal, Occidental Mindoro, 01:00 ng madaling araw ng Nobyembre 6. Nagpasabog ang mga ito ng 2 bala ng M203 na sinundan ng walang patumanggang pagratrat sa nasabing lugar. Tumagal ng halos sampung minuto ang istraping ng mga berdugo. Nagawa pang magpakalat ng mga ito ng kasinungalingang may labanan na naganap sa Sitio Sorong, Barangay Aguas, dahilan para magsagawa ng pamamaril sa nasabing barangay at karatig nito.

Tinatayang halos 8,000 mamamayan ang lumikas, grabeng natakot at di makapunta sa kanilang sakahan dahil sa walang habas na pamamaril ng mersenaryong 203rd Bde. Hanggang ngayon nagpapatuloy pa rin ang mabangis na operasyong militar ng humigit-kumulang 300 tropa ng pinagsamang 4th at 68th IB sa nasabing mga barangay at karatig.

Hindi pa man nakakabangon ang mga magsasaka, panibagong delubyo na naman ang hinatid ng utak-pulburang AFP sa mamamayan. Imbis na ilaan ang pera ng mamamayan sa ayuda para sa mga binagyo, ibinuhos ito sa bala at kanyon ng militar. Kasuklam-suklam na sa panahon ng matinding paghihirap ng mga Mindoreño sa halos 40 milyong pisong pinsalang dulot ng nagdaang bagyong Paeng sa Occidental Mindoro, nagawa pa ng ilehitimong rehimeng US-Marcos II at ng mersenaryong tropa nito na maghuramentado gamit ang kanilang mga baril para manira ng mga pananim at komunidad ng mga sibilyan. Ikinatuwiran pa ng tagapagsalita nitong si Liway na ang mga atakeng inilunsad nila ay bahagi ng pagpigil ng pasistang militar sa nararamdamang presensya ng BHB sa kapatagan ng Rizal.

Ang totoo, ang mga atakeng ito ay tanda ng desperasyon ng 203rd Bde na makamit ang kanilang hibang na pangarap na durugin ang rebolusyonaryong kilusan sa isla. Waring mga asong ulol silang itinututok ang kanilang mga baril sa mga sibilyan at sa mga sakahan ng mga ito sa ngalan ng kanilang “gera kontra terorismo”!

Ito na ang ikalawang malawakang pamumutok at pagpapasabog na inilunsad sa isla sa ilalim ng rehimeng US-Marcos II. Una ay ang panganganyon noong Oktubre 18 sa kabundukan ng Mansalay, Oriental Mindoro na puminsala sa pamayanan ng katutubong Mangyan at nakaapekto sa higit 6,000 residente. Dapat pagbayaran ng rehimen ang tahasang paglabag sa International Humanitarian Law (IHL) sa kanilang walang patumanggang pamamaril sa mga sibilyang komunidad. Sa kanilang pang-aapi sa mamamayan, ang 203rd Bde ang tunay na salot at terorista sa isla ng Mindoro!

Dapat kasuhan ang utusang asong 203rd Bde sa katauhan ng pinuno nitong si BGen. Jose Augusto Villareal sa panibagong krimen nito laban sa mamamayang Mindoreño. Hindi rin abswelto ang kasalukuyang Gobernador ng Occidental Mindoro na si Ed Gadiano na masugid na tagapagtaguyod ng Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa nasabing probinsya. Dapat tanggalan ng badyet ang militar at ilaan ito sa pagbabangon ng mga pamayanang sinalanta ng kalamidad at terorismo ng estado.

Ang pasistang paninibasib ng 203rd Bde at ng ilehitimong rehimeng US-Marcos II sa isla ay lalong magpapasidhi sa pagkamuhi ng mga Mindoreño sa malakolonyal at malapyudal na lipunan. Ito ang magtutulak sa kanila upang tahakin lalo ang makatarungang landas ng armadong pakikibaka. Makakamit ang tunay na hustisyang panlipunan para sa mga inaapi sa pamamagitan ng pagsusulong ng digmang bayan. Asahan ang paggawad ng rebolusyonaryong hustisya ng LDGC-NPA-Mindoro sa mga palalong kaaway sa porma ng matatagumpay na taktikal na opensiba!

Panagutin ang teroristang 203rd Brigade!
Digmang bayan, sagot sa terorismo ng estado!
Mamamayang Mindoreño, mag-armas! Sumapi sa BHB!

Panagutin ang teroristang 203rd Brigade sa walang habas na pamamaril at pambobomba sa Rizal, Occidental Mindoro!