Pangwawasak sa kabuhayan sa likod ng palabas na kaunlaran ng AFP, PNP at NTF-ELCAC

,

Ni hindi man lang tinablan ng konsensiya sa pagkamatay ng kanilang kasamahan sa aksidente sa panibagong pang-aabuso na naman ang isinagawa ng militar sa probinsya matapos ang palabas na caravan upang ipagyabang ang bagong proyekto sa ilalim ng Barangay Development Program (BDP) sa bayan ng Placer. Walang awang niransak ang tahanan at ninakawan ng anim na sakong palay ang magsasakang si Kiling Turing sa So. Pandayan, Brgy. Tan-awan sa naturang bayan noong Oktubre 19, 2022. Para maisagawa ang krimen inakusahang pag-aari ng NPA ang naturang mga ani at kagya’t na pinahakot sa upisyal ng barangay para dalhin sa mga militar. Ninakawan din ng mga aning palay sina Deoquilyn Toring, Remson Metsaca, Dionilo Belarmino, Enarciso Belarmino,Jr. , Lolita Lepiten, Mario Pabillon, Kating Belarmino, Danilo Sanchez at at Bonifacio Pabillon.

Ang pagnanakaw sa mga ani ng magsasakang si Toring ay patunay sa huwad na kaunlarang inilalako ng AFP at PNP sa Masbate at sa buong bansa sa likod ng mga pakitang tao at madalas ay hind inga natatapos ng mga proyekto. Malaganap ang pang-aagaw sa lupa at pangwawasak sa kabuhayan laluna ng mga masang magsasaka. Walang katuturan at insult sa mga magsasaka ang mga farm-to-market roads at concreting kung pati ba namang pagkaing pinaghirapang anihin ng magsasaka ay rine redtaggad at ninanakaw.

Laong nakapagpangangalit na ang mga proyektong ito ay nagsisilbi lamang na gatasan ng mga upisyal ng militar at pulis para sa kanilang korakot ayon sa mga nakalap na impormasyon ng JRC-BHB Masbate. Mula mismo sa militar, 10 porsyento o mas higit pa ang kinokobrang korakot ng militar sa kada proyekto sa ilalim ng NTF-ELCAC, Barangay Development Program (BDP). Liban pa sa mga korakot na ito ang kikbak na nakukuha ng militar sa pagbabantay sa mga proyektong imprastraktura at sa mga kumpanyang tulad ng Filmenera at Empark.

Kasabay ng buwan ng magbubukid, hinambalos ang masang masbatenyo ng mas agrisibong mga atake laban sa kanilang lupa at kabuhayan. Sa basbas ng rehimeng Marcos,Jr.-Sara Duterte, sanib pwersa ang mga lokal na naghaharing-uri, malalaking dayuhang kumpanya at ang AFP-PNP-CAFGU upang agawin at dambungin ang probinsya ng Masbate mula sa mga mamamayan nito.

Kailangan magkaisa at lumaban, kailangang magrebolusyon. Nananawagan ang JRC-BHB Masbate sa mamamayang Masbatenyo na alalahanin ang kasaysayan ng kanilang pakikibaka at mga tagumpay na kanilang nakamit upang biguin ang paghaharing militar at atakeng neoliberal sa prubinsya. Kailangan at nararapat silang lumahok sa makatarungang digma kung nais nilang makamtan ang tunay na kasaganaan, kapayapaan at Kalayaan.#

Pangwawasak sa kabuhayan sa likod ng palabas na kaunlaran ng AFP, PNP at NTF-ELCAC