Panlilinlang at Paninira: Duwag na pamamaraan ng 303rd Brigade

Ang artikulong ito ay may salin sa HiligaynonEnglish

Para tabunan ang kabiguan ng militar sa kanilang malaking operasyon na parati’y lakas-batalyon para durugin ang rebolusyonaryong pwersa, gumagawa ito ng mga paninira sa hanay ng mamamayan tulad ng nakarimarimarim na pamamaslang, iligal na pang-aaresto, pagdukot, tortyur, pananakot lalo na sa kanilang pinagdududahang pamilya ng mga rebolusyonaryo, pagnanakaw ng mga hayupan at pagwasak sa kabuhayan ng mga magsasaka. Nagiging patakaran na ng mga pwersa ng estado na ideklarang engkwentro ang kanilang mga “crime scene,” akusahang mga kasapi ng NPA ang kanilang mga nabiktima at sabihin pang may mataas na ranggo, at taniman ng armas.

Nitong buwan lamang ng Hulyo, apat na pekeng engkwentro sa norte at sentral na bahagi ng Negros ang ipinagmamayabang ng berdugong kumander ng 303rd Brigade na si BGen. Inocencio Pasaporte: una noong Hulyo 6, 2022, apat na kasapi ng NPA na nagkasakit sa trangkaso ang dinakip ng mga tropa ng 94th IB sa Sityo Calunakon, Barangay Santol, Binalbagan, Negros Occidental. Pagkatapos na madakip, dinala sila sa Sityo Amiles at minasaker ang wala nang kakayahang lumaban o hors de combat. Pinalabas ng militar na lehitimong engkwentro na tumagal lamang ng tatlong minuto.

Ikalawa, sa parehong petsa rin, pinaputukan ng mga awtomatikong riple ng 40 elemento ng 79th IB ang mga residente ng Sityo Banwa Minatay, Barangay Marcelo, Calatrava, Negros Occidental. Niratrat din ang kasukalan at ang bahay na malapit dito. Nasugatan ang isang bata, natroma ang ina at ibang myembro ng pamilya at iligal na inaresto batay sa tanim na ebidensya ang isang sibilyan.

Ikatatlo, Hulyo 20, 2022, habang nagpapahinga ang limang magsasaka sa isang kubo sa Sityo Catuptop, Barangay Trinidad, Guihulngan City, Negros Oriental, sila ay pinaputukan ng mga awtomatikong riple ng mga kasapi ng 62nd IB. Sa insidenteng ito, napatay si Pompeo Landisa, residente ng nasabing lugar. Simple lang ang pahayag ng militar: isang engkwentro ang nangyari at napatay ang isang NPA. Si Landisa ay isang magsasaka at tubo ng nasabing lugar, halos lahat ng mamamayan sa sityo nila ang nakakilala sa kanya at malinaw na isa siyang sibilyan.

Ikaapat, Hulyo 26, 2022, natutulog pa bandang alas-singko ng umaga nang pinaputukan ng mga awtomatikong riple ng 62nd IB ang isang bahay sa Sityo Banderahan, Barangay Trinidad, Guihulngan City, Negros Oriental. Napatay sa masaker na ito sina Christina Jacolbe na nagdadalantao ng limang buwan, ang anak niyang si Everly Kee Jacolbe, 16 taong gulang at Rodan Montero. Si Christina ay dating nagtuturo sa Day Care at target ng militar na patayin mula pa noong inilunsad ang Oplan Sauron 1 sa syudad ng Guihulngan at iba pang bayan ng Negros Oriental.

Maliban sa pamamaslang ng mga sibilyan at ng walang kakayahang lumaban, laganap din ang iligal na pang-aaresto sa mga sibilyan pareho sa mag-asawang Gerald Ganti at Dalen Alipo-on ng syudad ng Himamaylan, ang sinasabing pagkahuli sa isang most wanted sa Central Visayas na si Charlie Saliganan sa Sta. Catalina, Negros Oriental na inakusahang kasapi ng NPA, at iligal na pag-aresto kay Ramonito Mahinay ng Vallehermoso, Negros Oriental. May balak ding mangkidnap sa mga bata ng Debagyo at Mijares na sinasabing mga bata umano ng NPA para pwersahing magsurender ang mga magulang nila.

Itong mga pangyayari ay nagpapatunay sa mapanirang dala ng kontrarebolusyonaryong kampanya ng 3rd ID sa isla ng Negros. Tinatamaan ang mga inosenteng sibilyan o ang mga kasamang wala nang kakayahang lumaban. Isa itong duwag na pamamaraan na sinusuka ng mamamayan.

Ang sunud-sunod na gawa-gawang “fake encounter” ng pasistang AFP ay nagpapatunay na ang rehimeng US-Marcos Jr ay isa lamang pagpapatuloy sa pang-aatake at pananakot sa mamamayan at sa kanilang mga karapatan sa gitna ng malubhang krisis sosyo-ekonomiko. Pareho lang na tinutulak ang mamamayan na sumali sa armadong pakikibaka para sa tunay na kalayaan.

Lumalalim na ang libingan ng malakolonyal at malapyudal na sistemang hinuhukay ng rehimeng US-Marcos Jr. Ang mamamayan kasama ang kanilang tunay na hukbo ang mapagpasya sa katapusan ng rehimen. #

Panlilinlang at Paninira: Duwag na pamamaraan ng 303rd Brigade