Robin “Ka Pol” Diaz, baganihan sang pumuluyo; butigon nga AFP, nagahupot sang kriminal

Naglubid sang kabutigan ang terorista nga 12th Infantry Battalion sang Philippine Army sang ila sini ginkalkal ang bangkay sang Rebolusyonaryong Martir nga si Robin “Ka Pol” Diaz. Sa tuyo nga bastuson ang pagka-baganihan ni Ka Pol, naglubid sang binutig nga estorya kag ginapabangud sa NPA ang kamatayon sini.

Ang matuod, sadtong Enero 4, 2022 ginpatay si Ka Pol ni Anggay Castor nga pumuluyo sang Sityo Nolwan, Barangay Siya, Tapaz, Capiz nga anay katapu sang CAFGU kag subong masupog nga asset sang militar. Si Anggay ang ginareklamo sang pumuluyo sa Tapaz, Calinog kag bahin sang Aklan nga isa ka masupog nga kawatan kag sugarol sa bulangan.

Palangga sang masa kag sang tanan nga kaupod si Ka Pol bangud sang iya sini ka pisan, pagka-mabinuligon kag pagka-matinatapon. Ginkasubo sang mga kaupod kag mga masa nga nakakilala sa iya ang pagkamatay sini kag ginkaakig ang ginbuhat ni Anggay.

Samtang, sa pihak sang kriminal nga record ni Anggay nga iya man ginpatay ang iya Commanding Officer sa CAA detachment sa Barangay Daan Sur, Tapaz, Capiz, waay ginkasuhan kag padayon siya nga ginahuptan kag ginasagod sang terorista nga AFP. Madamo man ini sang record nga pagpangawat ilabi na sang mga karbaw, inug-bulang nga mga manok kag iban pa nga alaga nga kasapatan. Ini bangud tuyo sang AFP nga panginpuslan si Anggay batuk sa NPA kag bilog nga rebolusyonaryong kahublagan.

Maathag sa pamilya kag malapit nga mga himata ni Ka Pol nga si Anggay ang matuod nga kriminal kag indi ang NPA. Maathag man sa ila nga buluntaryo nga nagpatapu sa NPA si Ka Pol sa husto nga edad kag indi menor de edad. Ginpilit kag ginpahug sang AFP ang pamilya para maghambal sang pahayag nga kontra sa ila balatyagon angut sa matuod nga may kahimuan sa kamatayon ni Ka Pol.

Nagakadapat gid nga sukton si Anggay sang pumuluyo kag mga biktima sini sang hustisya kag pabayaron sang iya utang nga dugo.

Dapat lang nga pakamalauton sang pumuluyo ang paghupot sang AFP sang mga kriminal kag kawatan nga kapareho ni Anggay.

Sukton kag pabayaron ang AFP kag kriminal nga si Anggay Castor!
Mabuhay si Ka Pol!
Mabuhay ang NPA!

Robin “Ka Pol” Diaz, baganihan sang pumuluyo; butigon nga AFP, nagahupot sang kriminal